mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 2014/2

datum vydání: 13. 2. 2014

Úvodník

Nesnesitelná lehkost publikování

 „Work, finish, publish“. Stručná rada Michaela Faradaye (mladému Williamu Crooksovi) dokládá, že publikování je již dlouhou dobu...

Rozhovor

Pěšák, který objevil HIVuzamčeno

Nové neznámé smrtelné onemocnění bylo popsáno v roce 1981. Po původci AIDS pátral i Čechoslovák Mikuláš Popovič. A úspěšně. V roce 1984...

Hlavní články

Záhada aktivace γδT lymfocytů vyřešenauzamčeno

Mezi nejdůležitější buňky imunitního systému obratlovců nepochybně patří lymfocyty T. Jejich název je odvozen od toho, že nejdůležitější fáze...

Relikty světa RNAuzamčeno

„Co bylo dříve – DNA, nebo bílkoviny?“ ptali se vědci před několika desetiletími. Vždyť DNA kóduje tvorbu bílkovin a bílkoviny jsou zase potřeba...

Toxický účinek metanolu na lidský organismusuzamčeno

V Evropě nebývá naštěstí časté, že by vlivem nekvalitních potravin nebo nápojů docházelo k akutním intoxikacím, které mají za následek těžké, život...

Červené dřevo čeledi Meliaceaeuzamčeno

Nejznámějším amazonským představitelem čeledi zederachovité (Meliaceae) je Swietenia macrophylla (swietenie velkolistá, americký mahagon, pryskoň,...

Lovci menhirůuzamčeno

Česká archeologie se teprve učí žít s poměrně širokou škálou amatérských archeologů a zájemců o pravěké dějiny i záhady. Nejvíc patrné to je na...

Jak světlé zítřky nás čekají? Pohled reprodukční biologieuzamčeno

Vyhlídky naší civilizace do budoucna vypadají více než příznivě. Lidé sídlící především na severní polokouli mají vesměs dostatek potravy, dokážou...

Mayské kánoe a vodní cestyuzamčeno

Mayská oblast Střední Ameriky, která zahrnuje jižní Mexiko, Yucatán, Belize, Guatemalu a západní část San Salvadoru a Hondurasu, je obdařena...

Kuličky nejsou jen na hraníuzamčeno

Kutálející se objekty, ať již kuličky, koule či míče, jsou odnepaměti nedílnou součástí mnoha her, které jsou přitažlivé nejen pro malé děti,...

Glosy

Duet – naslouchat a zpívat zároveňuzamčeno

Zajímavou součástí akustické komunikace u zvířat jsou duetové zpěvy v rámci páru. Tento složitý akustický signál byl zaznamenán u řady skupin...

Prozradí nám čajové pytlíky více o globálním oteplování?uzamčeno

V terestrických půdách se nachází přibližně trojnásobek uhlíku než v celé atmosféře naší planety. Uhlík se ve formě plynného oxidu uhličitého CO2...

Nakolik je Česká republika autonomní?uzamčeno

Jestliže chci tyto otázky seriózně zodpovědět, musím nejprve udělat několik poznámek ohledně širšího rámce, v němž se energetická politika...

Temná hmota mikrobiálního světauzamčeno

Bakterie a archea náleží mezi nepočetnější nejdiverzifikovanější organismy obývající planetu Zemi. Jejich výskyt není prakticky omezen ani...

Don‘t panic! Don‘t panic! I o život je třeba běžet chladnokrevně!uzamčeno

Kličkování je definováno jako střídavé změny směru pohybu živočicha. Toto chování je mezi etology velmi oblíbené, protože se dá lehce zkoumat v...

Závojenka olovováuzamčeno

Závojenka olovová (Entoloma sinuatum) je podle všech houbařských příruček smrtelně jedovatá houba z čeledi závojenkovitých (Entolomataceae). Uvádí...

Eseje

Zoufání nad počasímuzamčeno

Matka příroda opět přivedla červen do rozumné podoby, kdy se člověk těší z přívětivého podletí. Jestliže však jednoho jitra stlačí teploměr až...

Nad knihou

Dějiny zoologie bez historie zoologieuzamčeno

Recenze olbřímí publikace Zbyňka Ročka Kronika zoologického poznávání se mi z řady důvodů nepsala snadno.1) Na jednu stranu je třeba vzdát hold...

O inteligentním designuuzamčeno

Útlá, věcně však hutná a čtivě napsaná knížka Jiřího Mejsnara, profesora fyziologie UK, obohacuje poněkud překvapivě naše populárně- naučné...

Spekulace, nebo realita?uzamčeno

Lidé, potažmo lidstvo, se mohou rozdělovat podle nejrůznějších kritérií. Jedno kritérium je, jestli někdo – pokud o tom vůbec přemýšlí – patří mezi...

Architektura

Cesta k brutalismu v architektuře

V poválečném bipolárním rozdělení světa se polarizovala i kultura na obou stranách železné opony. Přestože umělci zpravidla sledovali cíle...

Výběr z literatury

BIOLOGIE • Stanislav Mihulka

BIOCHEMIE Eocenní komár objeven i s poslední večeří V břidlici z Montany nalezli komára ze středního eocénu a společně s ním i zbytky krve, kterou...

SPOLEČENSKÉ VĚDY • Petr Houdek

KRIMINALISTIKA Koho v mládí potkáš, toho ve vězení najdeš Stát se zločincem není jen volbou, ale i důsledkem mixu působení rodiny, která vychovává,...

Dopisy čtenářů

Hra na bohatnutí a chudnutí

Vyzkoušeli jsme s vnuky hru na ultimátum podle článku Julie Novákové Smrt Homo economicus. Dětem se velmi líbila a při hře experimentovali s...

Zvířata reagují na blížící se pohromy

Mám jeden zážiteček s cikádami. Sice je to už hodně let, ale dodnes mi to jasně utkvělo v paměti. V r. 1997 jsem byla na stáži v Řecku a...

Aktuality

Jak se švábi naučili vyhýbat jedovatým návnadám

V polovině osmdesátých let minulého století představila řada výrobců nové návnady pro hubení švábů (Blattella germanica), které obsahovaly pomalu...

Nálezy neandertálskych vírusov u moderných ľudí

Genómy našich pravekých príbuzných, Neandertálcov a tzv. Denisovanov (zástupcov rodu Homo, ktorí približne pred 40 000 rokmi obývali Denisovu...

227 druhů stromů dominuje Amazonii

Číslo z titulku na první pohled vypadá jako docela vysoké. U nás častěji potkáme akorát smrk, buk, dub, habr a tím to pomalu končí. Amazonie o...

Outloň jest podoben hadu

Na rozdíl od obojživelníků a plazů prosáklých různými jedy existuje jen málo druhů jedovatých ptáků a savců. Obecně je známá jedovatost samců...

Hrozivý nárůst rezistence na antibiotika

Celosvětová rezistence na antibiotika již dosáhla katastrofických rozměrů (podrobněji viz Vesmír 93, 17, 2014/1), a pokud lidstvo včas nezasáhne,...

Osudy ľudských civilizácií sú jasnejšie aj vďaka matematike

Ako sa dokázali ľudské civilizácie pretransformovať z malých skupín lovcov a zberačov na komplexné, hierarchické, prevažne zvrchu riadené society?...

Tanosomy

Cytolog zbystří pozornost, když narazí na práci (v tomto případě osmi převážně francouzských autorů), která popisuje „novou buněčnou organelu“....

Je na lamarckismu něco pravdy?

Kontroverzní studie amerických vědců z Univerzity v Atlantě naznačuje existenci dědičnosti získaných behaviorálních vlastností prostřednictvím...

Amoniak: může se stát náhradní palivo minulosti hlavním palivem budoucnosti?

Ve válečném roce 1942 došlo v Belgii v důsledku nedostatku pohonných hmot k zhroucení veřejné dopravy. V zemi nastal chaos. V listopadu téhož roku...

Ženy využívají červenou barvu k upoutání pozornosti mužů

Červená barva je, možná více než kterákoli jiná barva sama o sobě, vnímaná jako signál či symbol, a takto je obvykle spojována se zamilovaností,...

Frederick Sanger (1918–2013) − skromný chemik, který změnil svět biologie

Nobelova cena je pro vědce nejvyšším uznáním, kterého se mu může dostat. Je dosti nepředstavitelné být na ni vůbec nominován, natožpak nominaci...