Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Dvořák Petr

Doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D., (*1984) vystudoval PřF Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvoval postdoktorský pobyt v evolučním centru univerzity v Uppsale (Švédsko). Nyní se na PřF UP v Olomouci zabývá evoluční biologií, genomikou a taxonomií sinic a řas. Je předsedou České algologické společnosti.

Počet článků: 7

Sinice: inženýři globálního ekosystémuuzamčeno

8. 7. 2024  |  Vesmír 103, 418, 2024/7
Sinice se vyvinuly před více než třemi miliardami let. Obohatily atmosféru o kyslík, na němž dnes závisí většina života. Zároveň však způsobily...
 

Podceňujeme globální význam mikroorganismůuzamčeno

5. 2. 2024  |  Vesmír 103, 114, 2024/2
Globální změny ovlivňují všechny organismy na planetě, ale naprostá většina pozornosti se věnuje rostlinám a živočichům, zejména těm chlupatým....
 

Temná hmota mikrobiálního světauzamčeno

13. 2. 2014  |  Vesmír 93, 73, 2014/2
Bakterie a archea náleží mezi nepočetnější nejdiverzifikovanější organismy obývající planetu Zemi. Jejich výskyt není prakticky omezen ani...
 

Hledání původu cytoskeletu eukaryot

5. 9. 2013  |  Vesmír 92, 468, 2013/9
Cytoskelet (buněčná kostra) je systém vláken uvnitř buněk s mechanickou a transportní funkcí. Jeho důležitou součást tvoří tzv. mikrotubuly, které...
 

Počátky života: fotosyntetizující mikroorganismy v prostředích s nízkou koncentrací kyslíku

3. 5. 2013  |  Vesmír 92, 257, 2013/5
Evoluce života na Zemi probíhala v anoxickém prostředí až do tzv. „Great Oxidation Event“ (volně přeloženo: doba velkého okysličení) před 2,2–2,5...
 

Nejstarší fosilní DNA sinic. Okno do evoluce bakterií?

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 384, 2012/7
Starobylá DNA (angl. ancient DNA = aDNA) je dnes již běžným nástrojem výzkumu evoluce ve všech skupinách živých organismů, zejména však u rostlin a...
 

Evoluční mechanismy mikroorganismů

9. 2. 2012  |  Vesmír 91, 71, 2012/2
Z hlediska rozšíření mají volně žijící bakterie jedinečné vlastnosti. Jejich populace jsou velice početné, rozmnožují se pouze nepohlavně, tvoří...