Aktuální číslo:

2021/5

Téma měsíce:

150 let Vesmíru

Evoluční mechanismy mikroorganismů

aneb Jaké jsou důkazy pro existenci geografické izolace u bakterií?
 |  9. 2. 2012
 |  Vesmír 91, 71, 2012/2

Z hlediska rozšíření mají volně žijící bakterie jedinečné vlastnosti. Jejich populace jsou velice početné, rozmnožují se pouze nepohlavně, tvoří trvalé spory a jejich schopnost šíření je pokládána řadou autorů za téměř neomezenou. Může tedy být geografická izolace významným faktorem v evoluci volně žijících bakterií?

Původní představa o biogeografii, kterou v roce 1934 představil Baas Becking, byla, že rozšíření všech mikroorganismů je dáno pouze vlastnostmi prostředí; geografické hranice ani na úrovni mezikontinentální nejsou významné, proto jsou všechny druhy bakterií kosmopolitní. Toto tvrzení bylo nesčetněkrát nejen potvrzeno, ale i vyvráceno. Na danou otázku nepřinesly přesvědčivou odpověď ani aplikace molekulárních metod. Uveďme několik příkladů ze světa sinic (Cyanobacteria, Cyanophyta). Sinice jsou jedněmi z nejdůležitějších mikrobiálních primárních producentů v nejrůznějších vodních i suchozemských ekosystémech. Hranice jejich výskytu nejsou omezeny ani vysokými teplotami (termální prameny) ani teplotami nízkými (polární oblasti), pouze dostupností světla. Mastigocladus laminosus je běžný druh vláknité sinice, který osidluje termální prameny například v Yellowstonském národním parku nebo v karlovarských vřídlech. Analýza sekvencí genů provedená na kmenech, které pocházely ze čtyř kontinentů, ukázala, že existují významné odlišnosti mezi populacemi na mezinárodní úrovni.1) Tyto výsledky naznačují, že minimálně u teplomilných sinic existují určité bariéry rozšíření, a proto má geografická izolace své místo i mezi evolučními mechanismy u prokaryotních organismů. Velice podobný obrázek poskytla studie kokálních sinic rodu Synechococcus, které byly izolovány taktéž z termálních pramenů.2)

Jak vypadá situace u sinic polárních oblastí? Anne D. Jungblutová s kolegy3) provedla dalekosáhlý průzkum sinic z polárních oblastí založený na genu pro malou jednotku ribozomu, který je u bakterií nejčastěji používaný. I v tak rozsáhlém souboru dat nebylo možné najít jasné odlišení složení populací mezi oběma póly. Genotypy z obou oblastí se téměř shodovaly. To naznačuje, že genový tok i mezi tak vzdálenými populacemi je významným jevem.

Posledním příkladem je Microcystis aeruginosa. Je to běžný druh sladkovodní sinice produkující toxiny. Vyskytuje se na všech světadílech v temperátní zóně, tudíž je vhodným adeptem pro výzkum biogeografie. Autoři článku4) analyzovali vzorky izolované z jezer na pěti kontinentech. Na základě analýzy sekvencí nebyly prokázány žádné geografické bariéry šíření. Autoři předpokládají existenci globálního genotypu, který se šíří téměř neomezeně. Takže vliv geografických překážek pokládají za nevýznamný evoluční mechanismus.

Z výše uvedeného vyplývá, že existuje vysoká úroveň nejednotnosti názorů, které se týkají biogeografie a vlivu geografické izolace na evoluci sinic a dalších prokaryot. S jistotou lze však říci, že geografická izolace je důležitým evolučním faktorem u některých teplomilných sinic.

Poznámky

1) Miller S. R. et al.: Phylogeography of the thermophilic cyanobacterium Mastigocladus laminosus. Applied and Environmental Microbiology 73, 4751–4759, 2007.

2) Papke R. T. et al.: Geographical isolation in hot spring cyanobacteria. Environmental Microbiology 5, 650–659, 2003.

3) Jungblut A. D. et al.: Global distribution of cyanobacterial ecotypes in the cold biosphere. The ISME Journal 4, 191–202, 2010.

4) van Gremberghe I. et al.: Lack of phylogeographic structure in the freshwater cyanobacterium Microcystis aeruginosa suggests global dispersal. PloS ONE e19561, 2011.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Mikrobiologie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Petr Dvořák

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D., (*1984) se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zabývá molekulární taxonomií a evoluční biologií sinic.

Doporučujeme

Jaké to je být fanouškem

Jaké to je být fanouškem

Dan Bárta  |  3. 5. 2021
Jsem ročník 1969. Poprvé jsem uviděl Vesmír na stole v kuchyni u svého spolužáka z gymplu v půlce osmdesátek. Na mou nejapnou otázku, jestli „jede...
Složitá jednoduchost virů

Složitá jednoduchost virů uzamčeno

Ivan Hirsch, Pavel Plevka  |  3. 5. 2021
Místo tradičního redakčního rozhovoru tentokrát nabízíme dialog virologů dvou generací a odlišných specializací, Ivana Hirsche a Pavla Plevky.
Časy Vesmíru

Časy Vesmíru

Tomáš Hermann  |  3. 5. 2021
První číslo Vesmíru vyšlo 3. května 1871, časopis tedy letošním květnovým číslem slaví 150. narozeniny. Při cestě do jeho historie můžeme za...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné