Glosy

Podivné chutě mločíků jeskynních

Podivné chutě mločíků jeskynních uzamčeno

Ivan H. Tuf | 8. 1. 2018 | Vesmír 97, 14, 2018/1

Změna jídelníčku je dosti komplikovaný proces, který u živočichů zahrnuje jak behaviorální, tak anatomické i fyziologické adaptace. Před časem...

Variabilita samčích spermií? uzamčeno

Peter Mikula | 8. 1. 2018 | Vesmír 97, 14, 2018/1

Model označovaný pojmom sexuálna selekcia, ktorý zaviedol už slávný Charles Darwin v druhej polovici 19. storočia, v zásade hovorí o tom, že...

Jak přežít zimu? uzamčeno

Jaroslav Petr | 8. 1. 2018 | Vesmír 97, 15, 2018/1

Existenci podivuhodné adaptace rejsků na zimní nedostatek potravy tušili vědci dlouhá desetiletí. Její defnitivní potvrzení přineslo až nasazení...

Chvála recenzentství uzamčeno

Josef Unger | 8. 1. 2018 | Vesmír 97, 41, 2018/1

Snahou platných scientometrických pravidel je dostat veškerou vědeckou činnost pod kontrolu recenzentů. Vydávat nerecenzovaný časopis nemá...

Do hlubin (motýlího) ejakulátu

Pavel Pecháček | 4. 12. 2017 | Vesmír 96, 684, 2017/12

Samčí ejakulát je nepochybně jednou z nejzajímavějších substancí v přírodě. Leeuwenhoek jej zkoumal pod čočkami svého mikroskopu, preformisté,...

Teplotní paradox raných životních fází

Teplotní paradox raných životních fází

Miroslav Zeidler | 4. 12. 2017 | Vesmír 96, 684, 2017/12

Teplota je jedním z rozhodujících faktorů, které ovlivňují citlivé rané fáze rostlinného vývoje, především klíčení. Podobně jako u jiných...

Evoluční scénář absurdního dramatu

Ivan H. Tuf | 4. 12. 2017 | Vesmír 96, 685, 2017/12

Zvířecí komunikaci etologové obvykle rozdělují na vnitrodruhovou a mezidruhovou. Vnitrodruhová je velmi rozšířená, zvířata běžně svým kolegům...

Nejsem hloupá, jsem nakažená! uzamčeno

Ivan H. Tuf | 6. 11. 2017 | Vesmír 96, 616, 2017/11

Bakterie wolbachia, parazitující na celé řadě členovců, má na svém kontě další vroubek. Nejenže nakažený samec nedokáže zplodit potomstvo, nejenže...

Stejně, stejně, a přece jinak

Stejně, stejně, a přece jinak

Tomáš Grim | 6. 11. 2017 | Vesmír 96, 616, 2017/11

Bádáme-li experimentálně, předpokládáme, že se tím dozvídáme něco o reálném světě – a ne pouze o tom, jakou metodu jsme použili. A pokud nás...

Geologické faktory a zdravotní stav obyvatel Slovenska

Ondřej Šráček | 6. 11. 2017 | Vesmír 96, 641, 2017/11

Zda souvisejí rozdíly ve zdravotním stavu populace s geologickými faktory, je třeba ještě prokázat. Prvním krokem je však zjistit souběžný výskyt....

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné