Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 2012/7

datum vydání: 12. 7. 2012

Úvodník

Rozbřesk elektronických megačasopisů

Počet vědeckých časopisů již přesahuje 25 000. V nich se za rok objeví kolem 1,5 milionu článků. Většina z nich je však dostupná jen předplatitelům...

Hlavní články

Kolotoč pro studené molekuly

V díle Johna Fenna, známého zejména jako autora revoluční metody vpravování bio- a jiných makromolekul do plynné fáze (electrospray), nalezneme...

Cholesterol má tvár boha Janusa

Rímsky boh Janus má dve tváre – príťažlivú aj hrozivú. Podobné vlastnosti má aj cholesterol – tuková látka, ktorú produkuje hlavne pečeň, ale...

Ztmavnou van Goghovy Slunečnice?

O vysvětlení se pokusil tým vědců z Belgie, Francie, Itálie a Nizozemska v Evropském centru synchrotronového záření (European Synchrotron Radiation...

Čekají je zlatá léta?

V posledních dvou dekádách vědce zajímá, jak probíhající klimatické změny ovlivňují rozšíření organismů, zda se budou šířit z míst, která se pro ně...

Geologické výzkumy České geologické služby v Antarktidě

Česká polární stanice J. G. Mendela leží na ostrově Jamese Rosse při severovýchodním výběžku Antarktického poloostrova (obr. 2, rámeček). V jejím...

Jezera ostrova Jamese Rosse

Česká vědecká základna Johana Gregora Mendela (spravovaná Masarykovou univerzitou v Brně, viz rámeček 2 u článku Vesmír 91, 426, 2012/7) se nachází...

Cesty do hlubin zamrzlého času

Přírodopis ledovce Když padá sníh na povrch ledovcového tělesa, jeho váha tlačí na starší vrstvy sněhu v podloží. Tím postupně vzniká kompaktní led...

Glosy

Archeologická rekultivace po těžbě hnědého uhlí

Archeologická rekultivace je protimluv, protože nelze nazpátek do země nastrkat všechny ty střepy, kosti a pylová zrna odstraněná při skrývání...

Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 6

Kolektivní narcisismus: je ztotožnění se skupinou, kterou její členové považují za mimořádně schopnou či dokonce nadřazenou ostatním skupinám....

Amfikuemin, látka která dělá z mořských sasanek a ryb přátele na celý život

Symbióza neboli soužití je takový vztah mezi organismy, kdy si organismy vzájemně pomáhají a mají z toho oba užitek. Symbióza je v biologii velmi...

Chlast – ta největší slast (i pro mouchy)

Dopřejeme-li si nějaké to potěšení, je život hned snesitelnější – to může jistě každý potvrdit z vlastní zkušenosti. Jako přechodná pomůcka k...

Fotosystém dva – enzym, který změnil svět

První letošní číslo mezinárodního časopisu Biochimica et Biophysica Acta (BBA) je věnováno fotosystému dva (PS 2), součásti fotosyntetického...

Syntetická biologie

Termín „syntetická biologie“ zní našim uším podobně jako slovní spojení „zborcené harfy tón“ z Máchova Máje. V případě „syntetické biologie“ však...

Junk science v soudní síni

V polovině května strávil v České republice několik dní Mark Godsey, profesor Právnické fakulty na Ohijské státní univerzitě a ředitel ohijského...

Může sociologie mluvit o umění?

Historik umění Ernst Hans Gombrich zahajuje svou dosti obecně známou knihu Příběh umění těmito větami: „Umění ve skutečnosti neexistuje. Existují...

Kam směřuje vývoj populace?

O jakémkoli problému, se kterým se naše civilizace potýká, lze s vysokou jistotou říci, že už to tu bylo. Nemoci a devastující epidemie, chudoba a...

Holocén

Recenze (Vesmír 91, 305, 2012/5) autorovi Neklidných časů vytýká, že na s. 114–115 píše, že „se naše území ukazuje jako značně klimaticky...

Bezpečnost osobní dopravy

Budeme-li zjišťovat, co je nejrozšířenější lidskou činností po základních činnostech, jako jsou jídlo, chůze, spánek ap., s překvapením zjistíme,...

Obličejové výrazy emocí nejsou etnicky univerzální

Ve své knize Výraz emocí u člověka a u zvířat, vydané roku 1872, vyjádřil Charles Darwin jako první myšlenku univerzality obličejových výrazů....

Ako sa evolúcia zahrávala (aj) s našimi tvárami

V nedávnom vydaní Proceedings of the Royal Society B sa podarilo skupinke vedcov z Kalifornskej univerzity v Los Angeles poukázať na vzťah medzi...

Vostok

V druhém únorovém týdnu roku 2012 byla Česká republika sevřena v mrazivém objetí zimní studené vlny, nejtužší za poslední desetiletí. Příroda jako...

Kdo byl Anton Alois Palliardi1

Vědecky prováděná ornitologie v Čechách vlastně začíná až rokem 1852 (viz rámeček), kdy litoměřický knihtiskař Carl Wilhelm Medau vydal...

Ekonomie manželství:

Dnešní světová dominance instituce monogamního manželství je záhadou. V naprosté většině kultur v zaznamenané lidské historii bylo mužům dovoleno...

Eugenika zatracovaná a stále znovu objevovaná

Eugenika jako směr v nauce o dědičnosti je odvozována již od bádání Francise Galtona, původce specifického pohledu na živé tvory, především na...

Báječný život S. J. Goulda

Na jaře jsme si připomněli deset let od úmrtí paleontologa Stephena Jay Goulda, jedné z ikon vědy – a zejména popularizace vědy – 20. století. O...

Odpověď na každou otázku

Stáří vrstev

Není určitě žádným tajemstvím, že povrchy ledovcových těles nejsou tvořeny ledem, ale čerstvým sněhem. (Tedy v případě, že ledovce v daném místě...

Nad knihou

Medicína jako tanec mezi kapkami deště

Jen málo lidí je schopno kriticky nahlédnout na své počínání. Dá-li to velkou práci jednotlivci, jde to ještě hůře ve společenství. Ještě těžší je...

Zpátky do budoucnosti1

Zatímco v předchozích příspěvcích o novinkách z polárníkovy knihovničky jsem upozorňovala spíše na literaturu proti trudnomyslnosti, tentokrát...

Krocan optimista

Kniha Nazima Nicholase Taleba Černá labuť je označována jako bestseller. Je překvapující, že bestsellerem se může stát publikace, která se v...

Demokracie nemusí znamenat více svobody

Americký politolog F. Zakaria je důležitý člověk a jeho kniha o budoucnosti svobody, původně vydaná v roce 2003, se mezitím stala klasickým...

Architektura

Jiné užití skotského (průmyslového) dědictví

Stanley Mills nedaleko skotského Perthu patří k neintaktněji dochovaným prvním továrnám na zpracování bavlny ve Spojeném království. Je ale i...

Zaznamenali jsme

Humanities

Robert Tamchyna: Jak tomu bylo v historii? Patřily vždycky humanitní vědy do věd obecně, nebo humanities bylo spíš na straně umění, zatímco science...

Dopisy čtenářů

Klima v holocénu proti skleníkové hypotéze…

V úvodní části svého článku autor shrnuje nezpochybnitelná fakta: za posledních 150 let stoupl kvůli spalování fosilních paliv obsah CO2 v...

Mikrobiom

Látky z ženšenu, o nichž se zmiňuje článek J. Lhotského Mikrobiom, jsou ginsenosidy (nikoli ginsedosidy) a jsou to glykosidy triterpenové, nikoli...

Představujeme ústavy

Grafen na cestě z laboratoře do praxe

„Grafen je rychle stoupající hvězda na obzoru materiálových věd a fyziky pevných látek“. Jen během posledních dvaceti let bylo takových hvězd...

Kudy vede cesta do evropského výzkumného prostoru?

Tyto a mnoho dalších otázek si kladou – možná v poněkud sofistikovanější podobě – i výzkumní pracovníci na Vysoké škole chemicko-technologické v...

Vliv organických látek produkovaných sinicemi na úpravu vody

Významnou součástí většiny povrchových přírodních vod (řeky, jezera, přehradní nádrže atd.) jsou přírodní organické látky (NOM - Natural Organic...

Aktuality

Jak žili pravakokrti?

Vakokrt (rod Notoryctes s dvěma recentními druhy N. typhlops a N. caurinus, česky v. písečný a západní) je jeden z nejspecializovanějších vačnatců....

Irisin – poslíček mezi pracujícím svalem a hnědnoucím tukem

Co do rychlosti nemůže Vesmír novinám a internetovým plátkům konkurovat, na jeho stránkách se ale této problematice můžeme věnovat důkladněji a v...

Včely na transantarktické cestě

Včely jsou blanokřídlou skupinou, která vznikala v návaznosti na diverzifikaci kvetoucích rostlin ve svrchní křídě nedlouho předtím, než se začala...

Otcovské mitochondrie likviduje autofagie

Mezi dnes obecně uznávaná dogmata patří degradace otcovských mitochondrií v oplozeném vajíčku. Přestože tato skutečnost je přijímána jako obecně...

Dočkáme se zkumavkových nosorožců ze vzorků kůže?

Když se před dvěma lety v rámci zoufalé snahy zachránit nosorožce Cottonova (Ceratotherium cottoni) zmiňovala teoretická možnost získávat nosorožčí...

Nejstarší fosilní DNA sinic. Okno do evoluce bakterií?

Starobylá DNA (angl. ancient DNA = aDNA) je dnes již běžným nástrojem výzkumu evoluce ve všech skupinách živých organismů, zejména však u rostlin a...

Sobí vidění světa

Lidské barevné vidění je jen jedním z mnoha způsobů vnímání světa zrakem v rámci živočichů, přičemž různá prostředí kladou na své obyvatele...

Pole sněhová, pole válečná

Typické horské sněhové pole (též sněhové výležisko) je místem, kde zůstává sníh mnohem delší dobu než v jeho okolí. Ve vyšších polohách dochází k...