Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 2012/6

datum vydání: 7. 6. 2012

Úvodník

Svět báječných nových retardérů1)

Nedávno média hřmotně oslavila (jinak se to bohužel říct nedá) sto let, kdy se k úžasu celého světa potopila nejmodernější a nejbezpečnější loď...

Hlavní články

Gravitace versus magnetismus

Značná část hmoty ve vesmíru se nachází v podobě plazmatu, tedy ve skupenství podobném plynu, avšak s vysokým stupněm ionizace. Plazma obsahuje...

Objevy z vesmírného gama teleskopu Fermi

Mise Fermi se začala připravovat v devadesátých letech minulého století, tehdy ještě pod názvem GLAST (Gamma-ray Large Area Space Telescope). Cílem...

Divoké zvíře drážděné okovanou holí

Je hodně neznámého mezi Zemí a Sluncem Geochemik Vladimir Vernadskij byl – jako ostatně mnoho geologů a klimatologů staré školy – spíš filozof....

Kolik nohou má stonožka?

Žádná stonožka nemá 100 nohou neboli 50 párů kráčivých končetin. Důvod je prostý, stonožky (třída Chilopoda) mají vždy lichý počet párů končetin,1)...

Želví osudy

Zdánlivě snadná otázka, ale odpověď se hledá obtížně, i když nahlédneme do odborné literatury. V přehledu chráněných a ohrožených druhů plazů ČR,...

Kontroverzní biopotraviny

Biopotraviny jsou stále ještě vděčným a kontroverzním tématem odborných i laických diskusí. Na jedné straně jsou velebeny jako vzor „zdravé“...

Co je to gen?

Šokující výsledky analýzy transkripce lidského genomu Zatímco DNA virů a prokaryot je vyplněna geny proteinů (včetně jejich regulačních sekvencí)...

Genetický kód z pohledu matematiky

 Když byla r. 1953 objevena struktura DNA (viz obr. 1), začaly prvotní pokusy o určení genetického kódu. Slavného fyzika ruského původu George...

Glosy

Husté vlasy, dlouhé řasy, příznak zdraví, nejen krásy

V r. 1958 se student (F. V.) v Pelhřimově na nádraží ptal vlasatých i holohlavých mužů, jestli mohou volně hýbat kůží na hlavě prostřednictvím...

Jak podvádějí vědci

Ve většině společenských nauk je pro akademika standardem zveřejnit svoji studii coby „working paper“, jakousi semifinální verzi díla, s níž je již...

Mikrobiom: spojení tradiční a moderní medicíny i nový horizont poznání

Kontrast mezi takzvanou západní a východní kulturou je jev dobře známý a jeho názorným příkladem může být třeba právě oblast lékařství, přesněji...

Význam aurorakináz u rostlin

Aurorakinázy jsou proteiny významné pro regulaci buněčného dělení, jejichž funkce byla popsána zejména u živočichů. Svůj název získaly podle...

Preteky o rýchle sekvenovanie DNA naberajú obrátky

Rýchle a lacné sekvenovanie molekúl DNA, t. j. čítanie poradia báz (A, T, G, C) v DNA, je aktuálnou výzvou na rozvoj genomiky, biomedicínskych...

Genetici za volantem

Proces identifikační analýzy biologických stop je poměrně složitý. Vše začíná zajištěním vzorků a stop na místě činu, popřípadě srovnávacích vzorků...

Nuda jako sociální fenomén

Poprvé jsem se setkal s problémem nudy jako vážným problémem moderní civilizace v Kacířských esejích Jana Patočky z roku 1972. Patočka nejprve...

Mlha jako zdroj podzemní vody na ostrově Madeira

V některých oblastech světa je podzemní voda hlavním nebo i jediným zdrojem vody pro lidi i ekosystémy. Příkladem jsou poušť Atacama na severu...

Hledání nových antimalarik

Plasmodium je nejnebezpečnějším parazitem na naší planetě. Z celkem asi 150 druhů plasmodií mohou čtyři typy tohoto nenápadného zákeřného organismu...

Stroček trubkovitý

Jsou houby, na nichž s potěšením spočine váš zrak. Houby, které naplní vaši představu něčeho krásného a dokonalého. Stroček trubkovitý (Craterellus...

Povzdech jedné čárky

Nedávno jsem byl zaskočen dotazem jednoho rodinného příslušníka. Končí magisterské studium a přemýšlí co dál. Bohužel ho napadlo, jako řadu jiných,...

Vize budoucnosti – Utopie @ distopie

V roce „mayského konce světa“ se vize budoucnosti stala hlavním tématem také olomouckého filmového festivalu (AFO). Poslední dobou se stále více...

Nad knihou

Jak najít nejstaršího hominida?

Za posledních dvacet let získala věda více než dvacetinásobný počet fosílií hominidů starších čtyř milionů let, než se jí podařilo nashromáždit...

Pozor, Flegr!

Grémium vážených vědců doporučilo zaměřit pozornost na výzkum parazitické toxoplazmy a ejhle: po mnoha letech usilovné práce se ukázalo, jak...

Chmurná budoucnost nebo nový řád?

Proces globalizace je faktem, realitou, kterou nikdo nezpochybňuje. Každý o ní slyšel, každý ji vnímá, a přesto je tady mnoho otázek, na které není...

Výtvarné umění

Umělecká anatomie a tělesný patos

V roce 1993 uspořádal historik umění Jean Clair v pařížském Grand Palais monumentální výstavní projekt, jehož tematický záběr se soustředil na...

Zaznamenali jsme

Nová Indie

Marek Kuchařík: Indie zaujímá pouhá 2 % zemské plochy, ale žije zde 16 % světové populace, kolem roku 2030 se Indie stane nejlidnatější zemí světa....

Dopisy čtenářů

Amazonská houba rostoucí na polyurethanu

[…] proč píše polyuretan místo polyurethan a diizokyanát místo diisokyanát. […] Autor se domnívá, že polyurethany (PUR) nelze biologicky ani jinak...

Autisté nedbají na sociální reputaci

[…] Především bych chtěla Vaši noticku upřesnit tím, že vysoce funkční autisté NEJSOU jedinci s Aspergerovým syndromem. Jistě víte, že DMSV v tomto...

Ad Kolín je krásný

Když jsem v článku Kolín je krásný uviděl fotografii domu, o kterém se vede diskuse, myslel jsem, že jde o omyl ve výběru fotografií, leč mýlil...

Ocenění Učenou společností ČR

Učená společnost ČR udělila Medaili Učené společnosti České republiky za zásluhy o rozvoj vědy: RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc., za jeho přínos české...

Malí a velcí koně

U většiny savců platí, že se velikost těla zmenšuje v teplejších oblastech a zvětšuje v chladnějších. Zajímavé potvrzení této skutečnosti přinesl...

Aktuality

Bakteriální gen pomáhá broučímu škůdci kávových plantáží

Brouk známý v anglicky mluvících zemích jako coffee berry borer a v Latinské Americe jako broca del café je obávaný škůdce kávovníkových plantáží....

Chovají se bohatí lidé méně eticky?

Kdo vám spíše zastaví na přechodu – řidič luxusního automobilu, nebo řidič levného vozu? Nový výzkum ukazuje, že spíše ten druhý. V sérii sedmi...

Ako je to so zebrími pruhmi?

So zebrami sa stretávame už od detstva, najmä prostredníctvom televízie alebo kníh, v lepšom prípade sme mali česť stretnúť sa so skutočnými...

V Africe je vody dost

Africký kontinent je notoricky známý nedostatkem vodních zdrojů. Kvůli dalšímu populačnímu růstu a nutnosti zavlažování zemědělských plodin se v...

Santorini se probouzí

Vulkán Théra, který zhruba před třemi a půl tisíci let vytvořil dnešní řecký ostrov Santorini (Vesmír 73, 391, 1994/7), se po šedesátiletém období...

Léčivý jed slunéček

Snad všechna slunéčka si syntetizují nějakou svou obrannou chemickou sloučeninu, obvykle alkaloid, který v kapce hemolymfy vypouštějí z kloubů na...

Náhoda přeje připraveným: zkoumáním nádorů k podpoře štíhlé linie

Používat léky potlačující růst cév na podporu štíhlé linie zní jako poněkud nemístný nápad. Ale každá rostoucí a metabolicky aktivní tkáň potřebuje...

Kde se na Marsu berou „bílí hadi“?

Starší generace znají Bílého hada ze stejnojmenné pohádky bratří Grimmů, ti mladší pak jako anglickou hard rockovou kapelu (Whitesnake), založenou...

Dinosauří migrace

Sauropodní dinosauři byli největší obratlovci, kteří kdy chodili po suché zemi. Jako velcí rostlinožravci hráli důležitou úlohu v ekosystému, který...

„Pila“ pilounů

Mnoho druhů ryb a paryb má dopředu protaženou hlavu a vzniklý rypec (rostrum) používají buď k hledání kořisti nebo k lovu, nikdy však k obojímu....

Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 5

Husitství: poslední fáze velké transformace pozdně středověké společnosti v Čechách. Jejími milníky jsou tato data: 1315–1317: velký hlad, který...