Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Hladký Jan

Ing. Jan Hladký (*1983) vystudoval agroekologii na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně a od roku 2009 působí jako doktorand na Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin AF MENDELU v Brně. Zde se věnuje pedoarcheologii.

Počet článků: 2

Vepsáno do půdyuzamčeno

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 228, 2013/4
V posledních dvou desetiletích se v pedologických vědách mimo jiné výrazně rozvíjejí dvě speciální vědní disciplíny – pedoarcheologie a forenzní...
 

Povzdech jedné čárky

7. 6. 2012  |  Vesmír 91, 360, 2012/6
Nedávno jsem byl zaskočen dotazem jednoho rodinného příslušníka. Končí magisterské studium a přemýšlí co dál. Bohužel ho napadlo, jako řadu jiných,...