Hubatová Vacková Lada

Lada Hubatová-Vacková, Ph.D., (*1969) je historička umění. Přednáší na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Zabývá se dějinami umění a designu 19. a 20. století. V současnosti pracuje na výzkumném projektu nazvaném „Aspekt a abstrakce: souvislosti obrazové reprezentace v přírodních vědách a dekorativním umění v letech 1850–1914“ (GA ČR 2506/07/gr).

Počet článků: 16

„Vlast líbezná“: rozporný půvab národní mytologie Karla Plickyuzamčeno

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 650, 2013/11
Pokud máme v krátkých dějinách československé kultury (1918–1992) hledat mýtotvornou reprezentaci země a jejího národa Čechů a Slováků, pak je...
 

O Procházkově obraze a „umění výkladních skříní“

11. 7. 2013  |  Vesmír 92, 458, 2013/7
V nové stálé expozici Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, umístěné v rekonstruované tovární budově č. 14 od architekta Jiřího Voženílka a...
 

Digitální písmolijnauzamčeno

7. 3. 2013  |  Vesmír 92, 182, 2013/3
Když dnes typografové testují vizuální kvalitu a funkčnost nové písmové abecedy, cvičně si vedle sebe vytisknou odstavce textů v různých evropských...
 

Kamenická práce Loose staršího a mladšího

1. 11. 2012  |  Vesmír 91, 682, 2012/11
Někdejší Moravské uměleckoprůmyslové muzeum v Brně (Mährische Kunstgewerbemuseum) bylo otevřeno ještě o dva roky dříve než to pražské – v únoru...
 

Umělecká anatomie a tělesný patos

7. 6. 2012  |  Vesmír 91, 374, 2012/6
V roce 1993 uspořádal historik umění Jean Clair v pařížském Grand Palais monumentální výstavní projekt, jehož tematický záběr se soustředil na...
 

Stará metoda daguerrotypie dnes: Ondřej Přibyl

8. 3. 2012  |  Vesmír 91, 181, 2012/3
O první pokusy na poli fotografie se mezi lety 1826–1838 zasloužili zejména tři vynálezci nového vizuálního média: Francouzi Nicéphore Niepce,...
 

Vůle k formě: růst rostlin a obrazy vitální síly

3. 11. 2011  |  Vesmír 90, 666, 2011/11
 V roce 1928 publikoval profesor kreslení Karl Blossfeldt (1865–1932) v Berlíně knihu nazvanou Urformen der Kunst – Praformy umění –, ve které na...
 

Vyšívaná teozofie a malovaná evoluce Hildy Pollak

5. 5. 2011  |  Vesmír 90, 306, 2011/5
Zdejší uměleckou avantgardu počátku 20. století nelze chápat jako ryze český příběh; její přitažlivost naopak spočívá v složitosti vlivů a kulturní...
 

Fluidní čáry

13. 1. 2011  |  Vesmír 90, 58, 2011/1
Po publikaci O duchovnosti v umění z roku 1912 věnované teorii barev a považované za fundamentální text pro pochopení abstraktního umění, se...
 

Dekorativní arabeska jako otisk pohybu

8. 10. 2010  |  Vesmír 89, 646, 2010/10
V kontextu manýrismu 16. století byl velmi těsný, téměř nedělitelný vztah mezi výtvorem přírody a umění. Hranice mezi těmito oblastmi nebyly pevně...
 

Kreslič a kreslíř? Corda a Mánes

14. 1. 2010  |  Vesmír 89, 66, 2010/1
Před dvěma sty lety, v roce 1809, se v Reichenbergu (Liberci) narodil August Carl Joseph Corda. Ten se později, finančně podporován mecenáši z řad...
 

Organický i technický Corbu

12. 2. 2009  |  Vesmír 88, 134, 2009/2
V semináři věnovaném dějinám designu jsme se tento rok se studenty zaměřili na téma standardizace bydlení, a to od geneze tohoto modernistického...
 

Katedrály práce

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 814, 2008/11
V pařížské čtvrti Montparnasse, na ulici smutně proslulého galského vojevůdce Vercingétorixe, je nenápadný kostel. V průvodcích ho nenajdete. Je v...
 

Ateliér a laboratoř

7. 8. 2008  |  Vesmír 87, 566, 2008/8
Kolega 1) mi před časem půjčil odborný úvod do mineralogie vydaný v Esslingenu r. 1878. Kniha zasvěcující čtenáře do myriády tvarů nerostné říše má...
 

Přírodověda jako rukověť designéra

8. 5. 2008  |  Vesmír 87, 342, 2008/5
Poslední strany nebudou tentokrát věnovány architektuře, ale designu. A protože Vesmír je přírodovědecký časopis, nemůžu obejít podíl přírodovědy...
 

Vidění hudby a slyšení obrazu

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 590, 2006/10
České slovo zvukomalba – podobně jako odpovídající německé Klangmalerei či Tongemälde – se zrodilo pravděpodobně z romantických snah po synestézii,...