Vesmír: 2010/10

datum vydání: 8. 10. 2010

Úvodník

Vzdělávání jakožto podvracení

V roce 1848 bylo v podunajské monarchii rozhodnuto o zavedení filosofické propedeutiky do posledních ročníků gymnázií; v septimě to byla...

Hlavní články

Chemie kolem nás

V našich každodenních aktivitách jsme obklopeni užitečnými chemickými látkami, aniž si to možná v plné šíři uvědomujeme. K chemickým přeměnám látek...

Netušená síla slabých vazeb

Zatímco o kovalentních vazbách v molekulách se na základní či střední škole učili všichni čtenáři Vesmíru, povědomí o nekovalentních interakcích a...

Hnojení – novodobý nástroj nebo odvěká součást zemědělství?

Co je to hnojení? Ačkoliv je hnojení odvozeno od hnoje, dnes chápeme širší význam slova hnojení jako opatření, jímž je do ekosystému dodávána či...

Pytláctví na Křivoklátsku

Necelých 50 km západně od Prahy leží jedno z nejkrásnějších území středních Čech – Křivoklátsko. Divoká příroda, hluboké lesy s množstvím zvěře,...

Barvy podzimu

Podzim je v mírném klimatickém pásu barevný a „opadavý“. Umělci jej zpodobňují a glorifikují v mnoha žánrech. Fenologie opadavosti však fascinuje...

Mitochondriální evoluce

Eukaryotická buňka je poněkud komplikovaná. Její útroby protínají lipidické membrány vytvářející škálu trubic a váčků, které se různě spojují a...

Clarkovo čidlo pro měření koncentrace rozpuštěného kyslíku

Voltametrie (jinak též voltamperometrie) je elektrochemická analytická metoda, která má stejný princip a používá stejnou instrumentaci jako...

Inzulin a historie vědy

Z příspěvku Vladimíra Plišky (Vesmír 88, 700, 2009/11) se dovídáme, jak inzulin provázely mnohé peripetie vědy i vědců. Ty však neskončily v...

Rizika globálního obchodování

Organické pigmenty se používají k barvení plastů a nátěrových hmot. Jsou zanedbatelně toxickou variantou obdobných anorganických pigmentů,...

Láska a hormony

Co je láska Co je vlastně láska, je otázka, na kterou je obtížné hledat vyčerpávající odpověď. Pojem láska je mnohoznačný a vymezován bývá rozličně...

Glosy

Ovlivňují tany vzhled některých láčkovek?

Láčkovky jsou masožravé rostliny s listy přeměněnými v soudečkovité pasti s tekutinou, která tráví uvízlou kořist (Vesmír 82, 559, 2003/10). V...

Země, která produkuje filmy jako Hvězdné války, si zaslouží vládnout světu1)

Snížení obchodních nákladů spotřebitelé obvykle kvitují s potěšením, jelikož dosáhnou na širší nabídku výrobků, jimiž mohou uspokojovat své touhy....

Záhada Burkittova lymfomu vyřešena

Burkittův lymfom je velmi agresivní nádorové onemocnění lymfatického systému. Nemoc nejvíce napadá děti v rovníkové Africe, sporadicky se však...

„Nano“ v biomateriálech pro regeneraci kostní tkáně

Materiálový výzkum získal nový impuls poznáním možností vyplývajících ze specifických vlastností materiálů v jejich submikronové formě – nanočástic...

Cestující shluky savčích buněk

Chceme-li si představit samovolně se pohybující savčí buňku, představíme si nejspíše spermii, v lepším případě některou z našich krvinek, které...

Vědecká osobnost kontra vědecká tematika

Vesmír: Když navštívíte některou z předních vědeckých institucí, ať už je to univerzita, nebo výzkumná instituce, jen velmi zřídka naleznete na...

Historie kyseliny dusičné je historií zlata a válek

Kyselina dusičná (HNO3) je silná minerální kyselina, kterou snad objevil již kolem roku 800 n. l. arabský alchymista Abú Músa Džabír Ibn Hajján,...

Eseje

Jednou tomu bude tak, že bylo

Vážené dámy, vážení pánové, tolik budoucnosti nikdy nebylo. „Budoucnost“ se v posledních letech stala jedním z nejpoužívanějších slov, jehož...

Epidemiologie smějící se smrti

Togi je dnes univerzitním studentem biologie, ale jeho dědeček býval velkým válečníkem. Svými výboji si tento bojovník z novoguinejského kmene Fore...

Nad knihou

Největší pěvecký sbor světa slovem i obrazem

Jedním z nejrychleji rostoucích odvětví turistického průmyslu ve světě je „birdwatching“, tedy pozorování ptactva.1) Kromě prodeje dalekohledů,...

Divoké srdce Evropy

Kdybychom měli vybrat z oblasti ochrany přírody téma, které v České republice dominuje veřejným i politickým diskusím v posledních nejméně 15...

Tady všude chodil…

Kdybychom chtěli obejít pěšky všechna místa, která Karel Hynek Mácha navštívil během svého nedlouhého života, museli bychom si vzít roční studijní...

Architektura

Dekorativní arabeska jako otisk pohybu

V kontextu manýrismu 16. století byl velmi těsný, téměř nedělitelný vztah mezi výtvorem přírody a umění. Hranice mezi těmito oblastmi nebyly pevně...

Dopisy čtenářů

Ad Suburbanizace

Přestože se s mnohými postřehy článku zcela ztotožňuji, cítím potřebu reagovat. Mezi negativními dopady vyjmenovanými autorem zcela postrádám...

Public Relation

Jednotná evidence speleologických objektůkomerce

Kras je svérázný typ reliéfu s výraznou a nezaměnitelnou morfologií a hydrologií. Je produktem rozpouštění horninového podkladu, především vápenců,...

Aktuality

Rejnok hladký (Dipturus batis) v ohrožení

Rejnok hladký (ze skupiny Rajiformes) obývá především vody východního Atlantiku od Madeiry až po Island a Norsko. I přes tento velký areál...

Vasopresinový nosní sprej pro lepší orientaci v sociálních vztazích

Arginin vasopresin (AVP) je peptidický hormon produkovaný v hypotalamu. Podílí se na vodním hospodaření tím, že reguluje reabsorpci vody v...

Budou šimpanzi častěji napadat lidi?

Každý ošetřovatel v zoo, který přišel do kontaktu se šimpanzem, potvrdí, že šimpanzi jsou, vzhledem ke své velikosti, tvorové překvapivě silní a...

Nikotin a Alzheimerova choroba

Řada studií prokazuje údajný příznivý vliv nikotinu na vznik a průběh Alzheimerovy nemoci. Zejména zdůrazňují, že nikotin blokuje tvorbu...

Jak vznikly páry asteroidů?

Astronomové znají dvojice asteroidů s velmi podobnými drahami. Je nasnadě myšlenka, že vznikly rozštěpením mateřského tělesa. Detailní analýza...