Vesmír: 2008/8

datum vydání: 7. 8. 2008

Úvodník

Uroboros ještě nedojedl

Začátkem září bude na Pellicově ulici v Brně odhalena pamětní deska jednoho z nejvýznačnějších brněnských rodáků, slavného logika Kurta Gödela. 1)...

Hlavní články

Spory kolem genového inženýrství 4

Vedle člověka, který byl stvořen jako „pán tvorstva“, existuje ještě druhá varianta, Homo sapiens sapiens – současný člověk moudrý nebo snad raději...

Hormonální pastorela

Slovní spojení „endokrinní disruptor“ 1) vplulo do našeho slovníku na zpěněných vlnách odpadních vod obsahujících účinné látky z hormonální...

Hvězdná továrna na molekuly

Náš svět je složen z velkého množství rozmanitých chemických prvků, které se podle přesných pravidel slučují a vytvářejí složitější útvary –...

Endemičtí okáči vysokých Sudet

Našich motýlů (Lepidoptera) je více než 3300 druhů. Přesto mezi nimi nenajdeme žádného pravého endemita, druh omezený na Čechy či Moravu. Dva...

Dělostřelecká cvičení v Jeseníkách

Návštěvníci rezervace Praděd dávají v letním období přednost výstupu z Ovčárny na vrchol nejvyšší hory. Do jižních částí chráněného území směřuje...

Vietnamské mangrovy

Mangrovové porosty zaujímají celosvětově více než 18 milionů ha při pobřeží 82 zemí tropických a subtropických oblastí. Na Asii z tohoto množství...

Opustené kremencové kameňolomy: čo s nimi?

Podľa odborných článkov, ktoré sa objavili v tlači v posledných rokoch, by sa dalo usudzovať, že tradične negatívny názor na kameňolomy sa začal...

Svět nejvyšších energií

Kosmické záření a jeho energie Energetické spektrum pozorovaného kosmického záření je velmi široké (obrázek 2), zahrnu je více než deset dekád....

Alchymista Robert Boyle

Ani synovi, ani bratrovi… ani falešnému příteli, ani [nevěřícímu] důvěrníkovi tajemství se nemají odhalit tyto knihy, jež jsem sepsal pro lásku...

Malý průvodce jakostí potravin

Potraviny můžeme porovnávat z pohledu zdravotní nezávadnosti, pak mluvíme o jakosti hygienické. Můžeme posuzovat jejich výživovou hodnotu, pak jde...

Glosy

Jak rostliny volají o pomoc

Rostliny nejsou před svými nepřáteli tak bezbranné, jak vypadají. Některé se chrání ostny, jiné odpornou vůní nebo chutí, další roní ostrý pálivý...

Červená kniha: Uran vystačí nejméně na století

Nezmění-li se počet jaderných bloků na Zemi a nenasadí-li se nové technologie v atomové energetice, vystačí světové zásoby uranu nejméně na sto...

Phoenix aneb Věda hrou

Obrázky z dnešní noci potvrdí, jestli se pojistky ramene uvolnily a jestli se moje zápěstí a loket pohnuly. Je fajn se konečně trochu protáhnout....

Riziko rakoviny plic nezáleží jen na životním stylu

V časopisech Nature a Nature Genetics byly v dubnu 2008 tři články 1) zaměřené na genetické souvislosti kouření a rakoviny plic. K shodným...

Pojistné jako oběť bohům?

Od doby, kdy pojištění vzniklo, je na něj pohlíženo jako na nástroj, jenž umožní pokrýt finanční náklady vzniklé v důsledku nepříznivé události....

Eseje

Princip konstituence

Text v přirozeném jazyce je vlastně jazyková jednotka sjednocující na jednom a tomtéž principu všechny jazykové podsystémy, od úrovní gramatických...

Data a souvislosti

Fytohormony

Článek je dostupný pouze ve formátu PDF.

Nad knihou

Jak porozumět řeči lékaře

Komunikace mezi lékařem a nemocným je odvěkým problémem. Pacient potřebuje s léka řem mluvit, ale také mu rozumět. Příbuzní stonajícího obvykle...

Mykénština, nejstarší známý jazyk evropské civilizace

Když roku 1915 profesor Bedřich Hrozný rozluštil jazyk již přečteného klínového písma, rozpoznal v něm indoevropskou chetitštinu a vydal její...

Nad Darwinovým „Původem druhů“

Napsat pár slov o knize, která byla v rámci novověké biologie (ale i mimo něj) citována asi nejčastěji ze všech a již v roce svého vydání (1859) se...

Z akademické obce

Z akademické obce

Centrum biologických technologií Centrum biologických technologií Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity se sídlem v Nových Hradech je...

Eseje o jazyce

Dlouholetý spor o jazykovou regulaci

Nedávné kolokvium pořádané na AV ČR u příležitosti Mezinárodního dne mateřského jazyka ukázalo, že česká jazykověda je dlouhodobě rozdělena na dvě...

Výtvarné umění

Ateliér a laboratoř

Kolega 1) mi před časem půjčil odborný úvod do mineralogie vydaný v Esslingenu r. 1878. Kniha zasvěcující čtenáře do myriády tvarů nerostné říše má...

Zaznamenali jsme

Před tabulí, za tabulí…

17. veřejná beseda Třetí dimenze • Český rozhlas Leonardo, Lidová univerzita MK v Praze, Vesmír • Městská knihovna v Praze • 18. června 2008 •...

Dopisy čtenářů

Retroviry na sympoziu Laboratoří Cold Spring Harbor (CSHL)

Naše zemička byla na letošním květnovém sympoziu CSHL, jež se zabývalo retroviry, reprezentována čtyřmi příspěvky. Jedním od Michaely Rumlové a...

Hodnocení vědecké práce – jsou nutná jasná pravidla hry

Hodnotit badatele a jejich výstupy je nutné a naše společnost má v tomto směru velké rezervy. Souhlasím s názory V. Žárského (Vesmír 86, 749,...

Aktuality

Haterie novozélandská – rychlá molekulární evoluce u živé fosilie?

Haterie novozélandská (Sphenodon punctatus), tuatara, je 50 až 80 cm velký noční ještěr, žijící jen na Severním ostrově Nového Zélandu. Celá...

Větrníků přibývá, ale…

V roce 2030 by podle Evropské asociace větrné energetiky mělo být v Evropě v provozu 90 000 větrných turbín. Splnil by se tak scénář počítající v...

Kdo je nám primátům příbuzný?

Přestože se během posledních patnácti let většina fylogenetických vztahů mezi savci vyjasnila, zůstává přecetu a tam nejistota. Jedna z nich se...

Jak přežít počítač bez bolesti zad

Sezení zatěžuje páteř hlavně v bederní oblasti. Podle jedné řecké studie má problémy s páteří 62 % administrativních pracovníků a 37 % z nich kvůli...

Chemická válka mezi mloky a hady

Chemická válka mezi různými organizmy na Zemi patří k jejich životní strategii a je výsledkem složitého evolučního vývoje, v němž predátoři...

MikroRNA proti metastázám rakoviny prsu

Metastázy bývají u pacientů s nádory hlavní příčinou úmrtí. Přesto dodnes přesně neznáme molekulárněbiologický mechanizmus, který tvorbu metastáz v...

Nejmenší brouci

Pírníci (Ptiliidae) jsou nejmenší z brouků a jedněmi z nejmenších v třídě hmyzu vůbec. V naší přírodě je nalezneme u lesních mravenců nebo v hnoji....

Otrava olovem po kouření kontaminované marihuany

V posledních měsících se v oblasti Lipska vyskytlo několik desítek otrav olovem u mladých lidí kouřících marihuanu. Příznaky jsou nevolnost, křeče...

Genom ptakopyska je stejně podivný jako jeho vzhled

Ptakopysk podivný (Ornithorhynchus anatinus) je jedno z nejpodivnějších zvířat na zemi. Tento asi 40 cm velký živočich žije pouze ve východní...

Hudba jako lék i jako riziko

Využívání hudby v medicíně má tradici. Podle jedněch autorů Bachova hudba příznivě ovlivňovala emoce a také imunitní funkce pacientů léčených pro...