Cvrček Václav

Václav Cvrček, Ph.D., (*1981) vystudoval bohemistiku, lingvistiku a fonetiku na FF UK. V disertační práci na oboru matematická (korpusová) lingvistika se věnoval otázce regulace jazyka a lingvistických intervencí do jazykového vývoje. V současnosti je vědeckým pracovníkem Ústavu Českého národního korpusu FF UK (www.korpus.cz).

Počet článků: 18

Podívejme se jazykovému koutku na zoubek

6. 12. 2021  |  Vesmír 100, 784, 2021/12
Píšu dnes svůj poslední sloupek pro Vesmír a ke své ostudě musím přiznat, že až nedávno mi došlo, jak prapodivné je jméno této rubriky. Nevyžaduje...
 

Znáte nepravé věty vedlejší?

1. 11. 2021  |  Vesmír 100, 716, 2021/11
Možná jste se s nimi setkali v beletrii či publicistice nebo se vám někdy nějakou podařilo stvořit, a ani o tom nevíte. Jde o syntaktický jev, kdy...
 

Jak je důležité míti frekvenci

4. 10. 2021  |  Vesmír 100, 648, 2021/10
Kdybych měl hlasovat v anketě O největší vynález moderní jazykovědy, bez většího váhání bych zvolil „využití frekvence“. Možná to na první pohled...
 

Bič, který si pleteme

6. 9. 2021  |  Vesmír 100, 580, 2021/9
V polovině července napsal Miroslav Korecký do MF Dnes sloupek „Kdo by dělal pokrývače, když může klimaticky brázdit Afriku“, v němž se podivoval...
 

Nejoptimálnější polovina

12. 7. 2021  |  Vesmír 100, 512, 2021/7
K dobrému tónu každého jazykového koutku patří schopnost upřímně se pohoršit nad nějakým jazykovým nešvarem. Jelikož mi tento dar nebyl dán, musím...
 

Texty do nákupního košíku

31. 5. 2021  |  Vesmír 100, 412, 2021/6
Jeden z nejrozšířenějších omylů studentů – adeptů lingvistiky, s kterým přicházejí na fakultu, je nedocenění role kontextu. Propadají dojmu, že...
 

Rybí vroubek

3. 5. 2021  |  Vesmír 100, 277, 2021/5
ad Vesmír 100, 132, 2021/2 Ve významu slova „zevrubně“ dávám přednost významu detailní, podrobný. Asi proto, že znám historii tak zvaného...
 

Vyčasujte si se mnou

3. 5. 2021  |  Vesmír 100, 344, 2021/5
Distanční vzdělávání přináší nečekané výzvy. Dcera ve 3. třídě dostala za úkol vyčasovat sloveso číst a posmutněle pak přišla s tím, že z úkolu...
 

Malý náměstí

5. 4. 2021  |  Vesmír 100, 268, 2021/4
Minulý sloupek jsem končil úvahou o tom, že to, co je v jazyce skutečně potřeba, poznáme pouze na základě neregulovaného úzu. Bohužel tuto zkoušku...
 

Už prosím ty děti nejezte

1. 3. 2021  |  Vesmír 100, 200, 2021/3
Soudě podle toho, jak vypadá naše jazyková regulace, mají Češi zvýšenou oblibu formálních pravidel. Jako by nebyl tolik podstatný obsah sdělení,...
 

Zevrubně o zevrubně

1. 2. 2021  |  Vesmír 100, 132, 2021/2
Každá profese má svoje. Lékaři si musí zvyknout, že i zcela neznámí lidé se jim ve společnosti svěřují se svými potížemi. K profesi jazykovědce v...
 

Odraz vlny

4. 1. 2021  |  Vesmír 100, 64, 2021/1
Jazyk je odraz doby a texty kolem nás ukazují, jak ji prožíváme. Toto neplatí pouze pro suchopárné poučky o jazykovém vývoji. Pomocí současných...
 

A přece se točí...

11. 6. 2009  |  Vesmír 88, 420, 2009/6
Ve vědecké diskusi můžeme přijímat různé způsoby argumentace. K nim ovšem rozhodně nepatří princip: většina má pravdu. Tím začal F. Štícha svoji...
 

O svobodě a odpovědnosti v jazyce

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 62, 2009/1
Nad dopisy čtenářů, které mi poskytla redakce po uveřejnění čtyř fejetonů v tomto časopise, 1) jsem si uvědomil, že nejprovokativnější v otázce...
 

Je jazyková regulace potřeba?

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 811, 2008/11
Asi každý z nás, když nastoupil do školy, se sám sebe ptal, proč je potřeba zachovávat všechna ta pravopisná pravidla a zákonitosti spisovného...
 

Co jsou vlastně jazykové „chyby“?

9. 10. 2008  |  Vesmír 87, 729, 2008/10
Často slýcháme nebo čteme v lingvistických textech o jazykových „problémech“, které je třeba „řešit“. V českém prostředí, v němž vládne tzv....
 

K osudu knihy Nechte svůj jazyk na pokoji!

11. 9. 2008  |  Vesmír 87, 636, 2008/9
Některé knihy potká zvláštní osud, kdy jsou svými ideovými odpůrci tak často a ohnivě kritizovány, že jejich obsah není čtenářům znám jinak než...
 

Dlouholetý spor o jazykovou regulaci

7. 8. 2008  |  Vesmír 87, 560, 2008/8
Nedávné kolokvium pořádané na AV ČR u příležitosti Mezinárodního dne mateřského jazyka ukázalo, že česká jazykověda je dlouhodobě rozdělena na dvě...