Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Vyčasujte si se mnou

 |  3. 5. 2021
 |  Vesmír 100, 344, 2021/5

Distanční vzdělávání přináší nečekané výzvy. Dcera ve 3. třídě dostala za úkol vyčasovat sloveso číst a posmutněle pak přišla s tím, že z úkolu dostala dvojku, protože zapomněla v minulém čase uvést tvary pro různé rody (četl/a/o). V první chvíli se ve mně vzbouřil ochranářský instinkt, protože rody slovesných příčestí přece nejsou výsledkem časování, ale stížnost jsem nesepisoval, maje máslo na hlavě, že jsme úkol odevzdávali na poslední chvíli a bez řádné rodičovské kontroly.

Ukázalo se ale, že je to zajímavá příležitost k demonstraci toho, kolik v češtině slovesných tvarů je. Nejprve si ujasněme, že budeme tvary počítat bez ohledu na homonymii, např. tvar četly tak budeme evidovat dvakrát, jak pro rod mužský neživotný (třeba stroje), tak pro rod ženský (dcery).

V oznamovacím způsobu je situace jednoduchá: 6 tvarů v přítomném čase (3 osoby × 2 čísla), 12 tvarů v budoucím – jednou 6 pro analytické tvoření (budu číst) a podruhé 6 pro tvoření syntetické (přečtu) a 21 tvarů pro minulý čas (každá osoba v jednotném čísle má 3 rody, v množném pak čtyři, protože rozlišujeme životnost). Podmiňovací způsob, protože je tvořen rovněž příčestím, je podobný minulému času, takže tu máme 21 tvarů pro přítomný kondicionál (četl bych) a 21 tvarů pro minulý (byl bych četl). Zbývá rozkazovací způsob, ten má pouze 3 tvary, infinitiv s dvěma (číst a čísti) a pomalu umírající přechodníky (3 tvary pro přítomný a 3 pro minulý). V součtu to dělá přesně 86 tvarů, a to jsme nechali stranou téměř už neexistující plusquamperfektum (byl četl) a perfektum (mám přečteno), které by přispěly dohromady dalšími 27 tvary.

Jenomže to jsme pouze u rodu činného. Přidáme-li pasivum, počet se značně zvýší, protože tam, kde máme v aktivu tvarů jenom 6 (třeba v oznamovacím způsobu přítomného času), se v pasivu objeví tvarů 21 (jsem čten/a/o…). Po propočítání všech tvarů trpného rodu dospíváme k pěknému číslu 228. Ani to ovšem nemusí být konečná, protože bychom neměli zapomínat, že u sloves je negace v zásadě rovněž gramatickou kategorií, jejím přidáním se tak v maximalistické variantě dostáváme k číslu 510!

Ještěže jsme ten úkol dělali ve spěchu, tohle by se asi na stránku v učebnici nevešlo.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorovi

Václav Cvrček

Václav Cvrček, Ph.D., (*1981) vystudoval bohemistiku, lingvistiku a fonetiku na FF UK. V disertační práci na oboru matematická (korpusová) lingvistika se věnoval otázce regulace jazyka a lingvistických intervencí do jazykového vývoje. V současnosti je vědeckým pracovníkem Ústavu Českého národního korpusu FF UK (www.korpus.cz).

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...