Aktuální číslo:

2021/5

Téma měsíce:

150 let Vesmíru

Vyčasujte si se mnou

 |  3. 5. 2021
 |  Vesmír 100, 344, 2021/5

Distanční vzdělávání přináší nečekané výzvy. Dcera ve 3. třídě dostala za úkol vyčasovat sloveso číst a posmutněle pak přišla s tím, že z úkolu dostala dvojku, protože zapomněla v minulém čase uvést tvary pro různé rody (četl/a/o). V první chvíli se ve mně vzbouřil ochranářský instinkt, protože rody slovesných příčestí přece nejsou výsledkem časování, ale stížnost jsem nesepisoval, maje máslo na hlavě, že jsme úkol odevzdávali na poslední chvíli a bez řádné rodičovské kontroly.

Ukázalo se ale, že je to zajímavá příležitost k demonstraci toho, kolik v češtině slovesných tvarů je. Nejprve si ujasněme, že budeme tvary počítat bez ohledu na homonymii, např. tvar četly tak budeme evidovat dvakrát, jak pro rod mužský neživotný (třeba stroje), tak pro rod ženský (dcery).

V oznamovacím způsobu je situace jednoduchá: 6 tvarů v přítomném čase (3 osoby × 2 čísla), 12 tvarů v budoucím – jednou 6 pro analytické tvoření (budu číst) a podruhé 6 pro tvoření syntetické (přečtu) a 21 tvarů pro minulý čas (každá osoba v jednotném čísle má 3 rody, v množném pak čtyři, protože rozlišujeme životnost). Podmiňovací způsob, protože je tvořen rovněž příčestím, je podobný minulému času, takže tu máme 21 tvarů pro přítomný kondicionál (četl bych) a 21 tvarů pro minulý (byl bych četl). Zbývá rozkazovací způsob, ten má pouze 3 tvary, infinitiv s dvěma (číst a čísti) a pomalu umírající přechodníky (3 tvary pro přítomný a 3 pro minulý). V součtu to dělá přesně 86 tvarů, a to jsme nechali stranou téměř už neexistující plusquamperfektum (byl četl) a perfektum (mám přečteno), které by přispěly dohromady dalšími 27 tvary.

Jenomže to jsme pouze u rodu činného. Přidáme-li pasivum, počet se značně zvýší, protože tam, kde máme v aktivu tvarů jenom 6 (třeba v oznamovacím způsobu přítomného času), se v pasivu objeví tvarů 21 (jsem čten/a/o…). Po propočítání všech tvarů trpného rodu dospíváme k pěknému číslu 228. Ani to ovšem nemusí být konečná, protože bychom neměli zapomínat, že u sloves je negace v zásadě rovněž gramatickou kategorií, jejím přidáním se tak v maximalistické variantě dostáváme k číslu 510!

Ještěže jsme ten úkol dělali ve spěchu, tohle by se asi na stránku v učebnici nevešlo.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lingvistika

O autorovi

Václav Cvrček

Václav Cvrček, Ph.D., (*1981) vystudoval bohemistiku, lingvistiku a fonetiku na FF UK. V disertační práci na oboru matematická (korpusová) lingvistika se věnoval otázce regulace jazyka a lingvistických intervencí do jazykového vývoje. V současnosti je vědeckým pracovníkem Ústavu Českého národního korpusu FF UK (www.korpus.cz).

Doporučujeme

Jaké to je být fanouškem

Jaké to je být fanouškem

Dan Bárta  |  3. 5. 2021
Jsem ročník 1969. Poprvé jsem uviděl Vesmír na stole v kuchyni u svého spolužáka z gymplu v půlce osmdesátek. Na mou nejapnou otázku, jestli „jede...
Složitá jednoduchost virů

Složitá jednoduchost virů uzamčeno

Ivan Hirsch, Pavel Plevka  |  3. 5. 2021
Místo tradičního redakčního rozhovoru tentokrát nabízíme dialog virologů dvou generací a odlišných specializací, Ivana Hirsche a Pavla Plevky.
Časy Vesmíru

Časy Vesmíru

Tomáš Hermann  |  3. 5. 2021
První číslo Vesmíru vyšlo 3. května 1871, časopis tedy letošním květnovým číslem slaví 150. narozeniny. Při cestě do jeho historie můžeme za...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné