Vesmír: 2008/9

datum vydání: 11. 9. 2008

Úvodník

Jak nezávislá může být Nezávislá energetická komise

Rozhodování o energetice je navýsost politickou záležitostí. I když liberální ekonomové doporučují ponechat energetiku neviditelné ruce trhu a...

Hlavní články

Spory kolem genového inženýrství 5

Biologický vývoj směrem k Homo sapiens sapiens se vyznačuje vznikem řady vlastností, které snižují závislost na vnějším prostředí. Myšlení nesporně...

Energetická bezpečnost České republiky

  Energie a civilizace Pravděpodobně hlavní příčinou vzniku současné rozvinuté společnosti (včetně vysokého stavu globální populace) byl objev...

Biomasa prosazovaná i odmítaná

Prvním závažným důsledkem je zmenšování ploch využitelných pro potravinářskou zemědělskou výrobu. Přitom spotřeba potravin rychle roste a nadále...

Agrohorečka mezi optimizmem a obrazoborectvím

Agropaliva se stala pro řadu amerických i evropských politiků hitem. Český premiér loni v srpnu s velkou pompou otevřel první továrnu na výrobu...

Zelené dilema

Na energetické plodiny klademe jiné požadavky než na potraviny. Poživatelnost, nebo dokonce chuť nehrají roli, záleží v prvé řadě na výnosech....

Skleníkové plyny v půdě

Jako skleníkové plyny se označují plyny v atmo sféře, které způsobují skleníkový efekt. Známe více než 35 plynů s těmito vlastnostmi, ale jen 6...

Teplo z nitra Země

Geotermální energie je v energetických úvahách považována za obnovitelný zdroj. Hlavním zdrojem tepla v Zemi je rozpad radioaktivních izotopů...

Čeká nás drastická změna způsobu života?

Charlie Hall se 35 let zabývá energií a systémovou ekologií. Je autorem sedmi knih a autorem či spoluautorem více než dvou set vědeckých publikací....

Uhlíková daň

Problém globální změny klimatu je vnímán již od konce osmdesátých let, dosavadní opatření však nepřinesla celosvětový efekt. Proto v poslední době...

Uhlí jako úložiště a zdroj plynů

Oxid uhličitý je v současnosti nejvýznamnějším antropogenním skleníkovým plynem. V porovnání s ostatními sice nevykazuje nejsilnější efekt, ale...

Nobelovy ceny

Chemické reakce na povrchu pevných látek

Západní Berlín byl zvláštní oázou hluboko v bývalé východní Evropě. Jedním ze vstupů do ní byla Friedrichstrasse, zaplavovaná denně stovkami...

Glosy

Drchnička rolní – jedovatá i léčivá

Drchnička rolní (Anagallis arvensis) je drobná jednoletá bylina rostoucí jako plevel téměř po celém světě. Její lodyhy dosahují délky asi 30 cm a...

TRP a trpící pacienti

Anestetika změnila malé i velké chirurgické výkony na téměř bezbolestné události. Ta inhalační a nitrožilní likvidují bolest na úrovni mozkových...

Umějí včely „cizí řeči“?

Včela medonosná (Apis mellifera) a včela východní (Apis cerana) se evolučně rozešly před 6 až 8 miliony let. Za tu dobu se navzájem odlišily řadou...

Bude diesel jezdit na řasy?

Podíl oleje v některých druzích mořských řas může dosáhnout až 80 procent a výtěžky okolo 30 procent jsou udržitelné dlouhodobě. To je mnohem více...

Nad knihou

Nadupaný Kadrnožka

Před dvěma lety vydal energetik a vysokoškolský profesor Jaroslav Kadrnožka knihu „Energie a globální oteplování. Proměny Země při opatřování...

Div né básně

Kniha básní, ale také kniha o básních i básnících, ptácích i ptáčnících, Čechách i Češích, vycpaných i živých. Vhodná k živelné radosti i k...

Z akademické obce

Z akademické obce

Jihočeská univerzita. Botanický výzkum, jehož cílem je sestavení vegetační mapy zájmového území, se skládá z průzkumu druhové rozmanitosti a...

Eseje o jazyce

K osudu knihy Nechte svůj jazyk na pokoji!

Některé knihy potká zvláštní osud, kdy jsou svými ideovými odpůrci tak často a ohnivě kritizovány, že jejich obsah není čtenářům znám jinak než...

Architektura

Domov pro seniory, Hagibor

Pražská židovská obec se rozhodla vybudovat domov pro své seniory na rozhraní Vinohrad a Strašnic, v místě nazývaném Hagibor, které je již více než...

Dopisy čtenářů

Slunéčko Harmonia axyridis a jeho jedy

Zajímavý článek O. Nedvěda se zabývá tím, jak asijské slunéčko Harmonia axyridis dává svou výraznou červenou barvou na vědomí predátorům, že si na...

Téma energetika

Blok o energetice provázejí fotografie z projektu INDUSTRIA © Václava Jiráska. Václav Pačes: Jak nezávislá může být Nezávislá energetická komise,...

Aktuality

Biopaliva – zločin proti lidskosti

Tak pravil zvláštní zpravodaj Spojených národů Jean Ziegler v úvodníku nazvaném „Hledání dlouhodobých řešení pro světovou potravinovou krizi“ (The...

Mají ženy „sociálnější“ mozek?

Diskuse o tom, zda je odlišnost žen a mužů v chování i psychických vlastnostech podmíněna biologicky, nebo spíš sociokulturně, je stále živá a...

Důležitý obojživelník Gerobatrachus

Existují tři hlavní teorie o původu dnešních obojživelníků. První dvě předpokládají jejich monofyletický původ (z jednoho předka) v...

Vodíkový palivový článek

Vodík je slibný nosič a akumulátor energie budoucnosti. Nevýhodou vodíku je, že ho dosud neumíme efektivně a bezpečně skladovat, přestože bylo...

Nové využití rutinu

Flavonoidní glykosid rutin, jehož zdroji jsou například pohanka (Fagopyrum esculentum) nebo jerlín (Sophora japonica), se tradičně používá jako...

Nejprimitivnější netopýr vrhá světlo na evoluci letounů

Dosavadní hypotézy o evoluci letounů se točily kolem otázky, co se vyvinulo dříve, zda aktivní let, nebo echolokace (orientace pomocí ultrazvuku)....

Kacířské myšlenky o vědě a společnosti

V moderním světě interagují věda a společnost často perverzním způsobem. Žijeme v technologické společnosti a technologie způsobují politické...