Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Weishauptová Zuzana

Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc., vystudovala VŠCHT. V Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., se zabývá sorpční a porometrickou analýzou porézních materiálů.

Počet článků: 2

Karlův most:

22. 7. 2010  |  Vesmír 89, 430, 2010/7
Výplňové zdivo Karlova mostu bylo v pilířích i klenbách budováno technikou litého smíšeného zdiva, které kombinuje různě velké kusy (od velikosti...
 

Uhlí jako úložiště a zdroj plynů

11. 9. 2008  |  Vesmír 87, 622, 2008/9
Oxid uhličitý je v současnosti nejvýznamnějším antropogenním skleníkovým plynem. V porovnání s ostatními sice nevykazuje nejsilnější efekt, ale...