Vesmír: 2010/7

datum vydání: 22. 7. 2010

Úvodník

Oslavy malé a menší...

Typickým zaměstnáním typického přírodovědce je hledání nejrůznějších korelací všeho druhu; čím méně zjevných, tím lépe. Když se tak člověk...

Hlavní články

Mikrochimérismus

Mezi oblíbené náměty autorů sci-fi patří představa, že nejsme tím, čím si myslíme, že ve skutečnosti jsme. Skutečnost si ale s odvážnou fikcí...

Gravitace poodhaluje záhady podzemí

Přesné měření zemské tíže (gravimetrie) je jednou ze základních metod užité geofyziky.1) Nad těžkými horninami (např. bazalt s hustotou 3100...

Zemětřesení v Česku

Mapa seismické aktivity českého území na obr. 1 ukazuje, že i české a moravské zlomy o sobě dávají vědět. Historicky zaznamenaná zemětřesení se...

Oscilující elektrolyty

Jak působí průchod elektrického proudu na látky? U kovů se kromě zahřívání žádné další dramatické změny neprojevují. U roztoků elektrolytů dochází...

O slavících a děravých druhových hranicích

Vznik nových druhů (speciace) je důležitý evoluční proces, jemuž vděčíme za úžasnou biologickou rozmanitost, kterou kolem sebe vidíme. Není se...

Růst uhlovodíků v atmosféře Titanu

Výzkum vesmíru je poháněn zvědavostí a touhou porozumět principu a procesu jeho vzniku, vytvoření planet a také počátku života. Úspěšným příkladem...

Karlův most:

Výplňové zdivo Karlova mostu bylo v pilířích i klenbách budováno technikou litého smíšeného zdiva, které kombinuje různě velké kusy (od velikosti...

Dinosauři v Čechách

Dinosauři patří k mediálně vděčným skupinám fosilních organismů. V internetovém světě o nich existují stovky a tisíce stránek, fór či blogů, na...

Karbonské tropické pralesy

Díky obrazovým rekonstrukcím Zdeňka Buriana se „karbonský prales“ dostal do podvědomí většiny z nás jako bizarní svět stromovitých plavuní,...

Suburbanizace

Za okraji našich měst se poměrně masivně staví rodinné a v poslední době i bytové domy. Většinu z nich najdeme v nových areálech na okrajích...

Ribozom – továrna na proteiny

Jedním ze základních buněčných procesů je translace. Při translaci, jak název napovídá, je informace zapsaná v pořadí nukleotidů mRNA překládána do...

Svět „mnohobuněčných“ kvasinek

Když r. 1997 Shapiro a Dworkin publikovali knihu Bakterie jako mnohobuněčné organismy, byl výzkum mikrobiální mnohobuněčnosti v počátcích a...

Řád z Chaosu

Co jsou protisti Svět jednobuněčných organismů zůstával pro své nepatrné rozměry dlouho skryt. Až Anton van Leeuwenhoek pozoroval v 17. století ve...

Modelka Daphnia

Do vybrané společnosti modelových organismů oficiálně uznávaných americkou agenturou financující biomedicínský výzkum National Institutes of Health...

Přestavba buněčného jádra v tyčinkách sítnice:

Na úsvitu své evoluce prošli savci dlouhým obdobím noční aktivity. Adaptace na noční život výrazně ovlivnila jejich senzorickou výbavu. Na jedné...

Čtvrtá vrstva

Zárodečné vrstvy – tedy buněčné embryonální vrstvy, ze kterých během individuálního vývoje vznikají tkáně a orgány – jsou hned vedle buněk...

Háďátko Caenorhabditis elegans

Čím si háďátko1) tuto pozici zasloužilo? Caenorhabditis elegans patří mezi hlístice (Nematoda) a běžně žije v půdě, v kompostu nebo na...

Půda – živý systém

Celosvětově obsahuje půda asi třikrát víc uhlíku, než je obsaženo v atmosféře. Tento uhlík je zejména v půdní organické hmotě, která má různou...

Dějiny Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Staroslavné učení Karlovo, založené císařem a králem Karlem IV. roku 1348, si po více než pět století vystačilo se čtveřicí fakult: teologickou,...

Glosy

Urbanizace chudoby v rozvojových zemích

Podle existujících odhadů bude v současnosti poprvé v historii žít ve městech více lidí než na venkově. Předpokládá se, že do roku 2030 bude ve...

Když je neadaptabilita adaptivní

Darwinův rok máme úspěšně za sebou, můžeme se vrátit na ramena velikánů a pokračovat v odhalování tajů evoluce. Mohlo by se zdát, že většinu otázek...

Zrození a dospívání forenzní genetiky

Forenzní genetika se narodila v pondělí 10. září 1984 v DNA laboratoři na University of Leicester, kdy se k otcovství veřejně přiznal Dr. Alec...

Člověk, nejlepší přítel toxoplasmy

Parazit Toxoplasma gondii se v naší zemi stává celebritou, jejíž pověst mnohdy předčí skutečnost. Ve Vesmíru byl zmíněn několikrát v souvislosti se...

Jak šla kvasinka do světa

O jednobuněčných houbách neboli kvasinkách se všeobecně ví především to, že jsou to nedocenitelní pomocníci všelijakého průmyslu. Na druhou stranu...

Nad knihou

Genetika

Výuka genetiky na vysokých školách v České republice již delší dobu strádala nedostatkem moderní česky psané učebnice, která by studentům umožnila...

Evoluční psychologie lidské sexuality a partnerství

Chování pozorované u zvířat a lidí vysvětluje sociobiologie především procesem adaptivní evoluce. Strategie chování (resp. rozhodování) mají...

Věda pod objektivem

Univerzita Karlova v datechkomerce

1347 privilegiem papeže Klimenta VI. se v Praze zřizuje obecné učení 1348 český a římský král Karel IV. zakládá listinou ze 7. dubna univerzitu se...

Noha larvy čolka

Noha larvy čolka, snímek © Petr Jan Juračka.

Tykadla endemického bajkalského korýše

Tykadla endemického bajkalského korýše Babr baikali (Crustacea, Amhipoda). Snímek © Petr Jan Juračka.

Zaznamenali jsme

Globální oteplování se odkládá?

Luboš Veverka: Globální oteplování se v posledních letech dostalo do centra zájmu veřejných diskusí. Ty jsou ovšem charakteristické svou zaujatostí...

Dopisy čtenářů

Kolik najezdí naše řeky?

S nesmírným zájmem jsem si přečetl článek Martina Rulíka a Václava Macha o tom, jak mohou být naše malé říčky, kterými je území České republiky...

Public Relation

Přírodovědecká fakultakomerce

Sociální geografie Nerovnosti ve zdraví Jedním z předpokladů odpovědného rozhodování státních i nestátních orgánů na všech úrovních státu je...

Aktuality

European Union Science Olympiad 2010

Ve švédském Göteborgu se konal osmý ročník soutěže EUSO, soutěže, jež má upevnit zájem o přírodní vědy. Za každou zemi se mohou zúčastnit nejvýše...

Každý den s jiným druhem

Letošní rok byl OSN vyhlášen jako rok biodiverzity a kromě různých ochranářských kampaní se objevila i mediální iniciativa, která letos každý den...

Geopark

Dne 22. června 2010 byla v areálu Botanické zahrady PřF UK, Na Slupi 16, otevřena stálá geologická expozice „Horniny a geologický vývoj Českého...

Bloudící mláďata bahňáků

V České republice byl zaznamenán výskyt více než 50 druhů bahňáků, malých až středně velkých ptáků vázaných vesměs na vodu. Z nich u nás však...

Kopřiva: vyrobeno přírodou, patentováno člověkem

Málokterá rostlina je tak známá jako kopřiva či spíše kopřivy, jejichž nejrozšířenějším reprezentantem je kopřiva dvoudomá (Urtica dioica L.)....

Když cytokinový receptor slouží jako chaperon

Většina slušných cytokinových receptorů sedí zanořena v plazmatické membráně, větší či menší část jejich molekuly vyčnívá ven z buňky a čeká na...

Dvě odlišné kosatky v evropských vodách

O odlišnostech kosatek, a tedy o existenci několika morfotypů, či snad dokonce odlišných druhů ve světových mořích byla už řeč (viz Vesmír 86, 541,...

Fyzika ptačího hejna

Velká ptačí hejna často přitahují lidskou pozornost. Proč se tu najednou srotilo tolik ptáků a co je k sobě vlastně táhne? honí se jejich...