mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Libusová Lenka

RNDr. Lenka Libusová, Ph.D., (*1975) vystudovala buněčnou a vývojovou biologii na Přírodovědecké fakultě UK. Nyní zde buněčnou biologii přednáší, zabývá se především cytoskeletem a váčkovým transportem. Podílí se na organizaci Biologické olympiády, v současné době je také předsedkyní Mezinárodní biologické olympiády.

Počet článků: 4

Tau, nenápadný strážce i zrádce mozkuuzamčeno

31. 10. 2022  |  Vesmír 101, 679, 2022/11
Správné fungování cytoskeletu závisí na souhře řady proteinů a jakákoli chyba může mít závažné důsledky. Platí to i pro protein tau, který pomáhá...
 

Biologická olympiádauzamčeno

7. 4. 2016  |  Vesmír 95, 204, 2016/4
„Biologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol.“ Tahle...
 

Biologové všech zemí, soutěžte!

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 597, 2013/11
Nejlepší bioložky a biologové ze středních škol každoročně poměřují své znalosti a vědomosti, laboratorní dovednosti, pohotovost i pevnost svých...
 

Háďátko Caenorhabditis elegans

22. 7. 2010  |  Vesmír 89, 487, 2010/7
Čím si háďátko1) tuto pozici zasloužilo? Caenorhabditis elegans patří mezi hlístice (Nematoda) a běžně žije v půdě, v kompostu nebo na...