Gaš Bohuslav

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., (*1951) vystudoval chemii na Univerzitě Karlově. Na Přírodovědecké fakultě UK v Praze se zabývá elektroforézou a teorií transportních dějů v roztocích.

Počet článků: 2

Oscilující elektrolyty

22. 7. 2010  |  Vesmír 89, 424, 2010/7
Jak působí průchod elektrického proudu na látky? U kovů se kromě zahřívání žádné další dramatické změny neprojevují. U roztoků elektrolytů dochází...
 

Kapilární elektroforéza

5. 7. 2001  |  Vesmír 80, 370, 2001/7
Brzy po objevu zdroje elektrického proudu – galvanických článků – se lidé začali zajímat o to, co se při průchodu elektrického proudu děje...