Aktuální číslo:

2018/12

Téma měsíce:

Jednotky SI

Univerzita Karlova v datech

22. 7. 2010
 |  Vesmír 89, 406, 2010/7
komerční prezentace

1347 privilegiem papeže Klimenta VI. se v Praze zřizuje obecné učení

1348 český a římský král Karel IV. zakládá listinou ze 7. dubna univerzitu se čtyřmi fakultami (svobodných umění, lékařskou, právnickou a teologickou)

1366 Karel IV. zakládá kolej pro dvanáct mistrů (Karlova kolej)

1372 právnická fakulta vytváří samostatnou univerzitu juristů (trvala do let 1418–1419)

1383 Karlova kolej získává dům na Starém Městě (Karolinum), který od přestavby v letech 1383–1386 slouží jako sídlo celé univerzity

1409 18. ledna vyhlašuje král Václav IV. tzv. Dekret kutnohorský, jímž český univerzitní národ získává přednostní postavení (odchodem členů ostatních univerzitních národů vzniká mj. univerzita v Lipsku)

1417 univerzita se hlásí k husitství (kališnické konfesi) a je potrestána papežským zákazem činnosti

1419 husitskými válkami je omezena činnost univerzity (až do počátku 17. století existuje jediná fakulta, artistická)

1556 do Prahy přichází jezuitský řád, který zakládá akademii v Klementinu s výukou filozofie a teologie (1616 povýšena na univerzitu)

1609 počátek reforem univerzity: zaveden pevný studijní řád, zrušen celibát profesorů, správa a hospodářství univerzity svěřeny kvestorovi

1618 univerzita se aktivně účastní na odbojiproti katolickému panovníkovi

1622 po porážce protestantských stavů je karolinská univerzita předána jezuitům

1638 tzv. světské fakulty (lékařská a právnická) se sídlem v Karolinu postaveny pod přímý dohled státu

1654 tzv. unijním dekretem císaře Ferdinanda III. spojeno Karolinum a Klementinum do společné univerzity (Universitas Carolo Ferdinandea) se čtyřmi fakultami

1718 architekt F. M. Kanka dokončil přestavbu Karolina v barokním slohu

1773 zrušen jezuitský řád

1781 počátek reforem univerzity: 1781 umožněno studium nekatolíků, 1783 univerzita zestátněna a zbavena vlastního hospodářství

1784 zrušena univerzitní jurisdikce, studijní řád zavádí němčinu jako vyučovací jazyk

1848 univerzita požaduje akademické svobody a zrovnoprávnění češtiny a němčiny ve výuce

1849 zákon o organizaci univerzit zvyšuje pravomoc akademického senátu a profesorských sborů, studijní řád (1850) zavádí rigorózní a státní závěrečné zkoušky (tituly JUDr., MUDr., PhDr., ThDr.)

1882 nařízením císaře Františka Josefa I. z 28. února se Karlo-Ferdinandova univerzita rozděluje na dvě samostatné vysoké školy s českým a německým vyučovacím jazykem

1920 zákonem o poměru obou pražských univerzit získává česká název „Karlova universita“, vytvořena Přírodovědecká fakulta

1939 po okupaci českých zemí nacisty je Německá univerzita (Deutsche Karlsuniversität Prag) přičleněna k Říši, po studentských demonstracích 17. listopadu Karlova univerzita uzavřena spolu s ostatními českými vysokými školami

1945 obnovena činnost Karlovy univerzity, vytvořeny pobočky Lékařské fakulty v Plzni (od 1958 Lékařská fakulta UK) a v Hradci Králové (od 1959 Lékařská fakulta UK), Německá univerzita zrušena

1946 zahájena činnost Pedagogické fakulty (1959–64 mimo Univerzitu Karlovu)

1948 studentská demonstrace proti totalitnímu režimu (následovalo masové vyloučení nekomunistických učitelů a studentů z univerzity)

1950 zákon o vysokých školách ruší akademickou autonomii a podřizuje jejich činnost dohledu komunistické strany, Teologická fakulta oddělena od Univerzity Karlovy (1950–90 samostatná fakulta v Litoměřicích)

1952 vytvořena Matematicko-fyzikální fakulta

1953 Lékařská fakulta se rozděluje na fakultu všeobecného lékařství, hygienickou a dětského lékařství (od 1990 s názvem 1., 2. a 3. lékařská fakulta)

1959 na univerzitu převeden Institut tělesné výchovy a sportu (od 1966 Fakulta tělesné výchovy a sportu)

1960 založen Institut osvěty a novinářství (od 1965 Fakulta osvěty a novinářství, 1990 Fakulta sociálních věd)

1968 univerzita se podílí na událostech tzv. pražského jara, po 1969 nová vlna represí nonkonformně smýšlejících učitelů a studentů

1969 vytvořena Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

1989 demonstrace vysokoškoláků na paměť událostí 17. listopadu 1939 podnětem k pádu komunistického režimu

1990 zákon o vysokých školách obnovuje univerzitní autonomii a svobodu bádání a výuky

1991 statutem jsou do Univerzity Karlovy inkorporovány tři teologické fakulty: katolická, evangelická a husitská

2000 vznikla fakulta humanitních studií

Ke stažení

Doporučujeme

Poprask kolem dvojčat, prvních dětí s editovaným genomem

Poprask kolem dvojčat, prvních dětí s editovaným genomem

Jaroslav Petr  |  13. 12. 2018
V čem udělali čínští soudruzi chybu? Čínský experiment odstartoval genetické vylepšování lidstva bezpříkladně zpackaným způsobem.
Tanec mezi pravděpodobnostmi

Tanec mezi pravděpodobnostmi

Ondřej Vrtiška  |  3. 12. 2018
Forenzní genetička Halina Šimková donedávna v Kriminalistickém ústavu Praha analyzovala DNA a pomáhala odhalovat vrahy, násilníky a zloděje. To ji...
Sedm základních kamenů

Sedm základních kamenů

Ivan Boháček  |  3. 12. 2018
Začalo to metrem. Ve dnech, kdy jde toto číslo Vesmíru do tiskárny, probíhá ve Versailles 26. konference pro váhy a míry (CGPM, Conférence...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné