Černý Robert

Mgr. Robert Černý, Ph.D. (*1975) vystudoval systematickou biologie a ekologii na UP v Olomouci a zoologii obratlovců v rámci doktorandského studia na PřF UK v Praze. Na katedře zoologie téže fakulty se se svými studenty věnuje vývojové morfogenezi hlavových struktur obratlovců. http://natur.cuni.cz/zoologie/vertebrata

Počet článků: 1

Čtvrtá vrstva

22. 7. 2010  |  Vesmír 89, 478, 2010/7
Zárodečné vrstvy – tedy buněčné embryonální vrstvy, ze kterých během individuálního vývoje vznikají tkáně a orgány – jsou hned vedle buněk...