mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Kubelková Jana

Mgr. Jana Kubelková (*1985) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK. V rámci postgraduálního studia se na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK zabývá lokálním rozvojem v chudých zemích.

Počet článků: 1

Urbanizace chudoby v rozvojových zemích

22. 7. 2010  |  Vesmír 89, 413, 2010/7
Podle existujících odhadů bude v současnosti poprvé v historii žít ve městech více lidí než na venkově. Předpokládá se, že do roku 2030 bude ve...