Lhotský Josef

RNDr. Josef Lhotský, Ph.D., (*1986) vystudoval teoretickou a evoluční biologii na PřF UK, kde se zabýval fenoménem symbiózy v evoluci, teorií symbiogeneze a dějinami evolučního myšlení. Přednášel na PřF UK, FSS MU a FF UP. Je autorem knih Symbiotický vesmír: biologický horizont událostí, Úvod do studia symbiotických interakcí mikroorganismů. Nový pohled na viry a bakterie a Sen noci darwinovské aneb O čem se vám v souvislosti s evolucí ani nezdá. V roce 2016 získal cenu nakladatelství Academia za překlad vědecké & populárně naučné literatury.

Počet článků: 35

Ztracený potápníkuzamčeno

16. 7. 2018  |  Vesmír 97, 420, 2018/7
„Konference jsou od toho, abys tam navazoval styky a chlastal,“ řekl mi kdysi… — Povídka proplétající osudy tří velkých postav biologie.
 

Kyslíková odysea

1. 2. 2017  |  Vesmír 96, 85, 2017/2
Když se před asi třemi miliardami let zdánlivě bezvýznamná skupina prokaryot naučila nový metabolický trik, nějakou dobu se nic dramatického...
 

O (ne)smrtelnosti nejmenšíchuzamčeno

8. 12. 2016  |  Vesmír 95, 694, 2016/12
Definice života, smrti a nesmrtelnosti trápily a trápí biology stejně jako filosofy. Zánik prokaryotické buňky a smrt mnohobuněčného organismu se z...
 

Darwin mikroskopikuzamčeno

4. 6. 2015  |  Vesmír 94, 356, 2015/6
Zatímco většina veřejnosti si Charlese Darwina připomíná pouze jako svraštělého starce, který už po kapsách hledá drobné pro Charona, my biologové...
 

Holobiont aneb Cesta tam a zase zpátky

4. 5. 2015  |  Vesmír 94, 251, 2015/5
V jisté podzemní noře bydlel jeden hobit. Nebyla to žádná ošklivá, špinavá, vlhká díra, plná konečků žížal a páchnoucí slizem. To je však pro náš...
 

Malá historie epigenetiky

2. 2. 2015
Na počátku byla nad propastnou tůní otázky Co je život? Tma a nad hlavami přírodovědců vznášel se duch boží. Pak, v roce 1905, použil William...
 

Muž, který stvořil lišejníky – Simon Schwendener (1829−1919)

9. 10. 2014  |  Vesmír 93, 582, 2014/10
Lišejníky zná od pohledu každé malé dítě. Jsou nenápadné, velmi různorodé a často krásně barevné. Když se řekne lišejník, většina lidí si nejspíše...
 

Zdánlivý soumrak přírodozpytu

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 383, 2014/7
Svět se změnil. Cítím to ve vodě. Cítím to v půdě. Cítím to ve vzduchu. Mnohé, co kdysi bylo, je ztraceno. Neboť již nežije nikdo, kdo by to...
 

Vznik druhůuzamčeno

7. 5. 2014  |  Vesmír 93, 265, 2014/5
Letos je tomu právě sto let, kdy v komisi knihkupectví I. L. Kobra v Praze vyšel vlastním nákladem překladatele, středoškolského profesora a...
 

Když milenky s manželkami táhnou za jeden provazuzamčeno

7. 5. 2014  |  Vesmír 93, 289, 2014/5
Bakterie žijící v symbióze s hmyzem jsou zpravidla vnitrobuněční endosymbionti, které můžeme rozdělit do dvou skupin: na symbionty obligátní, kteří...
 

Tajemství zářícího oceánu

10. 4. 2014  |  Vesmír 93, 191, 2014/4
Fotografie plachetnice Tary z březnového čísla Vesmíru, ukazující tuto krásku, kterak se svinutými plachtami odpočívá na temné hladině pod...
 

Sladká evoluce

13. 3. 2014  |  Vesmír 93, 137, 2014/3
Vůbec prvním proteinem, u nějž byla určena jeho primární sekvence, tj. pořadí jednotlivých aminokyselin, se stal r. 1955 díky práci Fredericka...
 

O tajemstvích, na která je nutno přicházet postupněuzamčeno

13. 3. 2014  |  Vesmír 93, 168, 2014/3
Člověk by býval řekl, že povaha světa je zařízena pěkně po descartovsku: jasně a zřetelně. Jinými slovy, že pravda je neskrytá, nýbrž zjevná, a...
 

Frederick Sanger (1918–2013) − skromný chemik, který změnil svět biologie

13. 2. 2014  |  Vesmír 93, 116, 2014/2
Nobelova cena je pro vědce nejvyšším uznáním, kterého se mu může dostat. Je dosti nepředstavitelné být na ni vůbec nominován, natožpak nominaci...
 

Jak přišel na svět mimivirus aneb Na velikosti (ne)záležíuzamčeno

5. 12. 2013  |  Vesmír 92, 664, 2013/12
V říjnovém čísle Vesmíru (92, 539, 2013/10) se Štefan Vilček ve svém článku o obřích virech dotkl tématu, které je velmi zajímavé nejen z hlediska...
 

Doktor Šulc, bakterie a trocha zapomenuté slávyuzamčeno

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 195, 2013/4
Až pětina všech hmyzích druhů má ve svých tělech speciální orgány zvané bakteriomy nebo též mycetomy, tvořené zvětšenými buňkami, tzv. bakteriocyty...
 

A Bůh stvořil evoluci. Nebo naopak?

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 197, 2013/4
16. května se na katedře kulturologie Filozofické fakulty UK v Praze pořádala konference s názvem „Evoluce versus stvoření“. Celodenní program...
 

OSCs – nová naděje asistované reprodukce

6. 12. 2012  |  Vesmír 91, 697, 2012/12
Psát učebnice bývá zpravidla velmi nevděčná práce. Autorům to zabere nejlepší léta života (jak tvrdívají svým kolegům z oboru), nemají z toho téměř...
 

Tisíc krás symbiózy

4. 10. 2012  |  Vesmír 91, 558, 2012/10
Formální náležitosti byly dokonány, úvodní proslovy vyřčeny, a pár dní před začátkem svátku všech sportovců v Londýně tak v polském Krakowě vypukl...
 

Mikrobiom: spojení tradiční a moderní medicíny i nový horizont poznání

7. 6. 2012  |  Vesmír 91, 326, 2012/6
Kontrast mezi takzvanou západní a východní kulturou je jev dobře známý a jeho názorným příkladem může být třeba právě oblast lékařství, přesněji...
 
Strana: [1]  [2]