Aktuální číslo:

2021/7

Téma měsíce:

Požáry

Tajemství zářícího oceánu

 |  10. 4. 2014
 |  Vesmír 93, 191, 2014/4

Fotografie plachetnice Tary z březnového čísla Vesmíru, ukazující tuto krásku, kterak se svinutými plachtami odpočívá na temné hladině pod překrásně zářící oblohou polárních vod, mi nenásilně připomněly, že s onou fosforeskující nádherou to může být i naopak.

Po celá staletí se totiž námořníci zmiňovali o tajemně zářích vodách oceánů a moří, které v jejich pověrčivých myslích probouzely divoké dohady o tom, co vlastně může tuto podivuhodnou podívanou způsobovat. Na zmínky o podivně zářící vodě či vodě podobné mléku narážíme s udivující jistotou téměř na každém kroku: našli bychom je v Poeových Dobrodružstvích Arthura Gordona Pyma, stejně jako v Plavbě Jitřního poutníka C. S. Lewise. O fascinující nádheře tohoto jevu se zmínil i sám Charles Darwin. Ve svém cestopise Cesta kolem světa1) (viz též Vesmír 78, 237, 1999/4) napsal:

„Když jsme se za jedné velmi temné noci plavili kousek na jih od La Platy, naskytl se nám podivuhodný a překrásný pohled na moře. Vál svěží větřík a celá hladina, která je ve dne pokryta pěnou, nyní zářila bledým svitem. Koráb hrnul před svou přídí dvě vysoké vlny tekutého fosforu a v brázdě za ním táhla se mléčná stopa. Kam až oko dohlédlo, zářily hřbety všech vln a obloha na obzoru, na níž se odrážela zář těchto modravých plamenů, nebyla tak temně černá jako nebeská báň nad hlavou.“

Darwin se domníval, že světélkování vody způsobuje pravděpodobně rozklad organických částic, my dnes víme, že jde o jev zvaný bioluminiscence (Vesmír 89, 79, 2010/2), ačkoliv v měřítkách, která se naprosto vymykají běžným situacím.2) Tzv. „mléčná moře“ (milky seas) jsou pravděpodobně výsledkem neobvykle silné bioluminiscenční aktivity bakterií a vodního květu mikroskopických řas v povrchových vrstvách oceánu. Bohužel, zkoumat jev ze své podstaty tak pomíjivý a nepředvídatelný není úplně snadné. Díky moderní technice je však jistá minimálně jedna věc: pokud jde o formulace typu „kam až oko dohlédlo“, staří cestovatelé se skutečně nemýlili.

V polovině devadesátých let se totiž s pomocí satelitního sledování povedlo zaznamenat v severozápadní oblasti Indického oceánu v těsném sousedství Somálského poloostrova zářící vodní plochu o rozloze zhruba 15 400 kilometrů čterečních.3) Jen pro srovnání: jde přibližně o stejnou rozlohu, jakou mají dohromady Středočeský a Liberecký kraj.

Inu, další důkaz toho, že není všechno zlato, co se třpytí. Občas jsou to bakterie a řasy.

Poznámky

1) Citováno z českého překladu Josefa a Zorky Wolfových, Mladá Fronta, Praha 1959, s. 149–150.

2) Nealson K. H. & Hastings J. W.: Quorum sensing on a global scale: Massive numbers of bioluminescent bacteria make milky seas. Appl. Envir. Microb. 72, 2295–2297, 2006/4.

3) Miller S. D. et al.: Detection of a bioluminescent milky sea from space. PNAS 102, 14181–14184, 2005/40.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí
RUBRIKA: Úvodník

O autorovi

Josef Lhotský

RNDr. Josef Lhotský, Ph.D., (*1986) vystudoval teoretickou a evoluční biologii na PřF UK, kde se zabýval fenoménem symbiózy v evoluci, teorií symbiogeneze a dějinami evolučního myšlení. Přednášel na PřF UK, FSS MU a FF UP. Je autorem knih Symbiotický vesmír: biologický horizont událostí, Úvod do studia symbiotických interakcí mikroorganismů. Nový pohled na viry a bakterie a Sen noci darwinovské aneb O čem se vám v souvislosti s evolucí ani nezdá. V roce 2016 získal cenu nakladatelství Academia za překlad vědecké & populárně naučné literatury.
Lhotský Josef

Doporučujeme

Požáry v krajině

Požáry v krajině

Jiří Sádlo  |  12. 7. 2021
Centrální paradigma čili ústřední hláška vědeckého oboru ekologie ohně by mohla znít skromně: je normální, že příroda občas hoří.
Tropické štěnice v evropských domácnostech

Tropické štěnice v evropských domácnostech

Uplynulý rok nám poskytl cennou, i když bolestnou lekci. Ukázal, jaké cesty se v globalizující lidské společnosti otevírají některým patogenům...
Výhody nitridových polovodičů

Výhody nitridových polovodičů

Alice Hospodková  |  12. 7. 2021
V posledních pětadvaceti letech pronikly do polovodičového průmyslu nitridové polovodiče, založené na sloučeninách dusíku s prvky III. skupiny –...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné