Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 2012/10

datum vydání: 4. 10. 2012

Úvodník

Nové dojmy ze starých knih

Leží kdesi zasuty v zaprášených regálech a skoro nikoho nezajímají. Proč taky – v době, kdy aktuální už není informace, která nese datum z minulého...

Hlavní články

Vkládá původce Chagasovy choroby svou DNA do lidského genomu?

Chagasova choroba, působená bičíkovcem Trypanosoma cruzi, je třetí nejrozšířenější parazitickou nemocí po malárii a schistozomóze. Vyskytuje se v...

Tetování ve starém Egyptě

Objev dvou ženských tetovaných mumií v Dér el-Bahrí, pocházejících z doby před 4000 lety, představuje dosud nejstarší spolehlivý doklad tetování,...

Archeologie údolní nivy

V časopise Vesmír byly v poslední době otištěny dva články věnované vývoji nivy řeky Moravy.1) Autoři – jeden chemik, dva geologové – zaměřili...

Změna klimatu a migrace

Migrace obyvatel patří mezi nejdynamičtější procesy v lidské společnosti. Počet mezinárodních migrantů dosáhl r. 2010 zhruba 214 milionů (3 %...

Mauritia flexuosa očima Amazonie?

V rozvojových zemích jsou lékařská péče a cílené potravinové doplňky pro venkovské obyvatele těžko dostupné. Nejkritičtější se zdá být situace v...

Friedrich Justin Bertuch

Obrazové knihy pro poučení a potěchu Osvícenské teorie poznání, kladoucí důraz na lidskou zkušenost a smyslově konkrétní vnímání světa, vedly v 18....

„Noemova archa“ pod Araratem

Útvar nazývaný a někdy považovaný za Noemovu archu se nalézá ve východním Turecku u vesnice Telceker zhruba 2 km od íránské hranice. Leží v...

Vakcíny pěstované v rostlinách

Vakcinace (očkování) proti infekčním nemocem je efektivní prostředek ochrany zdraví. Současné klasické vakcíny jsou založeny na použití oslabených...

Hospodářský systém terra preta

Tímto textem chci poukázat na silně kontrastující skutečnost, že v řadě (dříve nazývaných) „zemí třetího světa“ by precizně zvládnutá rostlinná...

Co je to gen?

Během éry sekvenčních analýz genomů vznikl významný požadavek registrovat geny z jednotlivých genomů podle jednotných zásad. Příklad průběžného...

Role Wernera Heisenberga v předválečném nacistickém Německu

V tragických letech 1938 a 1939 v Evropě nedošlo jen k anexi Rakouska nacistickým Německem, k mnichovské dohodě, ke vzniku protektorátu Böhmen und...

Glosy

Zadrhávající hodiny

Nepřejídej se na noc, říkají maminky večer a straší děti neklidnými sny. Výživoví poradci ovšem vědí, že pro uzamykání ledniček na noc existují i...

Co voní a co chutná spermiím?

Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu získala v roce 1994 Linda Bucková spolu s Richardem Axelem za objev čichových receptorů – bílkovinných...

Tisíc krás symbiózy

Formální náležitosti byly dokonány, úvodní proslovy vyřčeny, a pár dní před začátkem svátku všech sportovců v Londýně tak v polském Krakowě vypukl...

Hřib satan

Hřib satan (Boletus satanas) je houba z čeledi hřibovitých, opředená mnoha lidovými pověrami a báchorkami. Jednou z nich je i jeho pověstná...

Odpověď na každou otázku

Kyslík v karbonu

Při normálním atmosférickém tlaku 101 kPa (při hladině moře) je ve vzduchu parciální1) (poměrný) tlak kyslíku pO2 asi 21 kPa (v plicních sklípcích...

Nad knihou

Lidské embryo v perspektivě bioetiky

Druhá půle 20. století a začátek století 21. znovu otevřely otázku, o které jsme si mysleli, že je již od Všeobecné deklarace lidských práv úspěšně...

Habešský princ a naše mravy

Řídí-li se vydavatel zkušeností, že „prodává obálka“, může knize uškodit. Fotografie na obálce „Dobrých mravů“ chce naznačit, že je na trhu další...

Architektura

Sokolovna v Litovli

Letošní rok se nese ve znamení sportu a tělesné kultury. V Londýně se již potřetí uskutečnily olympijské hry a nejstarší český tělocvičný spolek...

Vzpomínka

MUDr. Jan Bureš, DrSc., FNAS

Jeden z nejúspěšnějších českých fyziologů paměti a průkopník mozkové elektrofyziologie celý život zkoumal podstatu paměti u pokusných laboratorních...

Jaroslav Drobník

Nestor české biotechnologie vystudoval mikrobiologii na Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze, kde působil až do roku 1971. V roce 1957...

Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.

Při udělování cen Učené společnosti dne 19. 5. 2008. Snímek © Luděk Svoboda. Prof. Miloslav Petrusek je letošním laureátem ceny nadace VIZE 97...

Dopisy čtenářů

Včely na transatlantické cestě

Prvá veta Jany Smrčkovej znie: Včely jsou blanokřídlou skupinou, která vznikala v návaznosti na diverzifikaci kvetoucích rostlin ve svrchní křídě...

Přečetli jsme

Četli jsme...

V posledních letech se ve vzrušených diskusích kolem hodnocení českého výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) s velkou frekvencí objevuje pojem...

Aktuality

Viry v roli ochránců korálových útesů

Koráli sice na pohled vypadají vcelku bytelně, ve skutečnosti je ale sužuje celá řada protivenství. Mimo jiné trpí mnoha infekcemi, houbovými,...

On, či ona?

Ako sa vyhnúť „nakladačke“ od silnejších samcov a mať z toho ešte aj profit? Originálnu cestu si zvolili samce kane močiarnej (Cyrcus aeruginosus)...

Astronomové loví meteority se vzducholodí

Poblíž Sutter’s Mill v Kalifornii, význačného místa, kde v zimě roku 1848 vypukla kalifornská zlatá horečka, dopadl 22. dubna 2012 meteorit. Nebyl...

Damaní písně

Savčí vokalizace čili zvuky, které savci vydávají, mají často složitou strukturu neboli syntaxi. Běžně se to ví o velrybách, primátech nebo...

Prasloní stopy a sloní socialita

Kdybychom nenašli doklady o kladení vajec u dinosaurů a jejich následné péči o ně, měli bychom je odhadnout při fylogenetickém mapování...

Halogenová vazba

Říká se, že protiklady se přitahují. I chemik, studující stavbu biomolekul, často použije tuto jednoduchou poučku, týkající se ovšem v jeho případě...

Jak moc zvláštní je kormorán galapážský?

Galapážské ostrovy jsou proslavenou přírodní laboratoří, která značnou měrou přispěla k formulaci evoluční teorie Charlese Darwina. Hostí vskutku...

Neobvyklý metabolismus

Olavius algarvensis je máloštětinatec čili živočich ze stejné skupiny jako třeba žížala nebo nítěnka. Žije ve dně pod porosty mořských trav...

Zničení záchranné stanice pro okapi v Epulu

Demokratická republika Kongo (dále jako DRC) je přírodním bohatstvím včetně nerostných surovin nesmírně oplývající země. Toto bohatství láká různé...

Management požárů

Dřeviny odolné vůči požárům mohou regulovat své přežívání na místech, která jsou často vystavena ohni. Cypřiš Callitris intratropica je až 30 metrů...