Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Grygar Filip

Mgr. Filip Grygar, Ph.D., (*1970) v letech 1984–1988 abslovoval SPŠ stavební v Liberci, v letech 1994–2001 FF UK. Oblastí jeho zájmu je mj. vznik moderní vědy v 17. století, matematizace přírody a technika a filosofické aspekty kvantové mechaniky.

Počet článků: 2

Role Wernera Heisenberga v předválečném nacistickém Německu

4. 10. 2012  |  Vesmír 91, 604, 2012/10
V tragických letech 1938 a 1939 v Evropě nedošlo jen k anexi Rakouska nacistickým Německem, k mnichovské dohodě, ke vzniku protektorátu Böhmen und...
 

Werner Heisenberg v době nacistického Německa

6. 9. 2012  |  Vesmír 91, 532, 2012/9
Nositel Nobelovy ceny za fyziku Werner Heisenberg (1901–1976) zásadním způsobem přispěl k vytvoření kvantové teorie, která se utvářela postupně od...