Vondrejs Vladimír

Doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, CSc., (*1937) vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Na několika vysokých školách v Čechách a na Slovensku zaváděl výuku molekulární biologie. Na katedře genetiky a mikrobiologie PřF UK zavedl genové inženýrství. Postupně se věnoval výzkumu buněčného cyklu, rozvoji metod genových modifikací a reparaci DNA u mikroorganismů. S velkým zaujetím se ve volném čase věnuje malování a sochaření.

Počet článků: 50

Otazníky kolem postpoliomyelitického syndromu

6. 12. 2021  |  Vesmír 100, 770, 2021/12
Mohlo by se zdát, že dětská obrna a s ní související postpoliomyelitický syndrom odkazují do minulosti a záhy nebude nutné se jimi zabývat. Není...
 

Globální odstranění polioviru na rozcestíuzamčeno

7. 12. 2020  |  Vesmír 99, 716, 2020/12
Dětská přenosná obrna, poliomyelitis anterior acuta, stále poutá pozornost. Zatím však marně čekáme na odstranění tohoto postrachu pomocí očkování.
 

Co je to gen?uzamčeno

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 403, 2014/7
Nenechme se vyvést z míry tím, že debata o vymezení pojmu gen trvá dlouho. Poznatky v molekulární genetice se hromadí stále rychleji, takže ani...
 

Poliovirus stále řádíuzamčeno

13. 3. 2014  |  Vesmír 93, 154, 2014/3
Abych začal s něčím pozitivním. Již před zahájením boje za odstranění hrozby poliomyelitidy na naší planetě se očekávalo, že největším oříškem pro...
 

Co je to gen?uzamčeno

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 638, 2013/11
Informaci obvykle chápeme jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících, anebo jako výsledek poznání fixovaný ve...
 

Co je to gen?

1. 11. 2012  |  Vesmír 91, 673, 2012/11
V době, kdy jsem psal minulé pokračování tohoto seriálu, v redakci časopisu Nature již pracovali na vydání série článků,1)-7) které popisují další...
 

Co je to gen?

4. 10. 2012  |  Vesmír 91, 600, 2012/10
Během éry sekvenčních analýz genomů vznikl významný požadavek registrovat geny z jednotlivých genomů podle jednotných zásad. Příklad průběžného...
 

Co je to gen?

7. 6. 2012  |  Vesmír 91, 359, 2012/6
Šokující výsledky analýzy transkripce lidského genomu Zatímco DNA virů a prokaryot je vyplněna geny proteinů (včetně jejich regulačních sekvencí)...
 

Kolonie kvasinek jsou malé šperky

3. 5. 2012  |  Vesmír 91, 276, 2012/5
V koloniích mikrobů vidí biologové předchůdce mnohobuněčných organismů. U buněk uvnitř kolonie lze zaznamenat určitou míru specializace, dělby...
 

Co je to gen?

5. 4. 2012  |  Vesmír 91, 238, 2012/4
Se vstupem molekulární genetiky na kolbiště vědy bylo objeveno, že genetická informace je uložena v organismech ve formě pořadí nukleotidů v DNA...
 

Co je to gen?

9. 2. 2012  |  Vesmír 91, 77, 2012/2
Teprve asi 80 let po Mendelových a Miescherových objevech došlo k zasnoubení genu s DNA. Byly to hlavně výsledky Oswalda Averyho a jeho...
 

Co je to gen?

8. 12. 2011  |  Vesmír 90, 685, 2011/12
Za vznik nového vědeckého oboru se obvykle pokládá formulace několika základních zákonů a vytvoření základních pojmů, které později vedou k vzniku...
 

Od Bolzana k bioetice

6. 10. 2011  |  Vesmír 90, 598, 2011/10
Rozvoj molekulární biologie a zejména genového inženýrství způsobily rozruch ve vědecké komunitě i v široké veřejnosti. Vyvolaly nekritický obdiv,...
 

Odrůda genově modifikovaných brambor Amflora

10. 6. 2010  |  Vesmír 89, 392, 2010/6
pomocí technologie „anti-sens“. Upravený genSyntézu amylózy „hlídá“ jediný enzym, proto se nabízelo celkem jednoduché řešení: omezit projev...
 

Poliovirus stále odolává

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 222, 2009/4
V březnu 1948 se Thomas Weller (15. 6. 1915 v Ann Arbor v Michiganu – 23. 8. 2008 v Needhamu v Massachusetts) pokoušel v laboratoři Johna Enderse v...
 

Spory kolem genového inženýrství 7

6. 11. 2008  |  Vesmír 87, 746, 2008/11
Existují skupiny mající různé náboženské nebo ideologické zábrany konzumovat potraviny vyrobené z GMP a jedinci, kteří prozatím GMP a z nich...
 

Spory kolem genového inženýrství 6

9. 10. 2008  |  Vesmír 87, 662, 2008/10
Genetické modifikace spontánně vzni kají od doby, kdy se na Zemi objevil život. Kdyby tomu tak nebylo, nebylo by vývoje, a tudíž ani člověka. Umělé...
 

Spory kolem genového inženýrství 5

11. 9. 2008  |  Vesmír 87, 576, 2008/9
Biologický vývoj směrem k Homo sapiens sapiens se vyznačuje vznikem řady vlastností, které snižují závislost na vnějším prostředí. Myšlení nesporně...
 

Spory kolem genového inženýrství 4

7. 8. 2008  |  Vesmír 87, 508, 2008/8
Vedle člověka, který byl stvořen jako „pán tvorstva“, existuje ještě druhá varianta, Homo sapiens sapiens – současný člověk moudrý nebo snad raději...
 

Spory kolem genového inženýrství 3

10. 7. 2008  |  Vesmír 87, 439, 2008/7
Lidé ovlivňují genetickou skladbu populací výběrem pěstovaných rostlin a domácích živočichů asi deset tisíc let. Umělé oplodňování se u vybraných...
 
Strana: [1]  [2]  [3]