mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vondrejs Vladimír

Doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, CSc., (*1937) vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Na několika vysokých školách v Čechách a na Slovensku zaváděl výuku molekulární biologie. Na katedře genetiky a mikrobiologie PřF UK zavedl genové inženýrství. Postupně se věnoval výzkumu buněčného cyklu, rozvoji metod genových modifikací a reparaci DNA u mikroorganismů. S velkým zaujetím se ve volném čase věnuje malování a sochaření.

Počet článků: 50

Kvasinky člověku věrnější než pes

12. 4. 2004  |  Vesmír 83, 191, 2004/4
S kvasinkami od nepaměti S kvasnými nápoji, a tudíž i s kvasinkami, žije lidstvo od pradávna. Nejstarší nález nádobek na víno pochází z neolitické...
 

Kvasinka Saccharomyces cerevisiae: Jak jsem se stala modelkou

15. 3. 2004  |  Vesmír 83, 133, 2004/3
Tento příklad ukazuje nad jiné jasně, na jaké obtíže naráží objevování biologických zákonů. Obrovská variabilita živých organizmů badatele nutí,...
 

Vstupenka do „Země věčného mládí“

16. 2. 2004  |  Vesmír 83, 71, 2004/2
Tir nan Og neboli „Zemi věčného mládí“ najdeme v keltské mytologii. Nejen Keltové však o této možnosti snili. Elixír života a elixír věčného mládí...
 

Alzheimerova choroba, staré a nové postupy léčení

19. 1. 2004  |  Vesmír 83, 46, 2004/1
Alzheimerova choroba je progresivní neurodegenerativní onemocnění, které zasahuje mozek a vede k postupnému vývoji dnes nejčastější formy demence...
 

České pivovary a Univerzita Karlova

6. 10. 2003  |  Vesmír 82, 555, 2003/10
Nehodlám se zabývat zajímavou časovou shodou mezi založením Univerzity Karlovy a staropražského pivovaru U sv. Tomáše (1358) ani blízkostí současné...
 

Buněčný cyklus, kvasinky, nádory a cytoskelet

5. 8. 2002  |  Vesmír 81, 449, 2002/8
Je 18. října 2001, deset hodin dopoledne, čekáme v recepci hotelu UK v Celetné ulici, kde je sir Paul Nurse ubytován. Přiletěl včera se svou ženou...
 

Oživlé tenzegrity

5. 11. 2001  |  Vesmír 80, 615, 2001/11
V létě 1992 jsem dostal pohled z Holandska „Létající tyče v parku Otterloo“. Kromě pozdravu byla v textu jen poznámka: „Tenhle tenzegrit by se Ti...
 

Přečtené genomy – a co dál?

5. 3. 1997  |  Vesmír 76, 163, 1997/3
Anton Markoš na konci svého článku o genomech (Vesmír 75, 685, 1996/12) nadhodil míč diskuse po nahrávce Jamese Lovelocka tak provokativně, že...
 

Destrukce jako princip řízení

5. 5. 1996  |  Vesmír 75, 250, 1996/5
Ti, kteří se zabývají bakteriemi, jistě souhlasí s tím, že regulace genové exprese na úrovni transkripce by nebyla účinná, kdyby molekuly mRNA...
 

Obrana pekařské kvasinky

5. 4. 1996  |  Vesmír 75, 226, 1996/4
My, Béžoví, ochránci pekařských kvasinek Saccharomyces cerevisiae, ke kterým se počítají i naše české pivovarské kvasinky S. cerevisiae var....
 
Strana: [1]  [2]  [3]