Vesmír: 2001/11

datum vydání: 5. 11. 2001

Úvodník

Rozum a vášeň

Žijeme ve věku rozumu, říká se. Nehledejme ve slovnících, co je rozum, popletlo by nás to. Je to slovo každodenně užívané a měli bychom dobře...

Komentáře a názory

Devitalizace, věc nejen veřejná, ale i navýsost odborná

V tisku jsem zaznamenal mnoho zanícených sdělení a komentářů, které psali jak novináři, tak laická veřejnost, jíž se možnosti léčby podvazováním...

Chtělo by to více profesionality…

Ve Vesmíru 79, 609, 2000/11 jsem se s opatrným optimizmem vyjádřil z imunologického hlediska k devitalizaci nádorů. Současná situace kolem této...

Devitalizace

Rozsáhlé diskuse o devitalizaci ve sdělovacích prostředcích často vycházejí spíše z představ autorů než z reálných argumentů. Nemohu zde detailně...

Čte Zrzavý Zrzavého?

Nebyli jste po přečtení textíku Ještě jednou o zvířatech v lidské péči: Poznámky neodarwinistické poněkud zmateni? Já ano. Autor totiž nerespektuje...

Nad knihou

Lidská práva

Každý, kdo se objektivně podívá na způsob, jímž probíhá diskuse o právech na Západě, musí přiznat, že je to obrovský zmatek. Ve Spojených státech...

SUSAN BLACKMOREOVÁ: Teorie memů – kultura a její evoluce

Studium kultury a idejí je dosud doménou sociálních věd, biologické myšlení má právo mluvit jen do záležitostí určených biologicky (rozuměj...

Jazykový koutek

Klobouk na noze a brýle přes rameno

Na straně 615 (Vesmír 80, 615, 2001/11) popisuje J. Vondrejs tenzegrity – struktury, do nichž v jednom místě šťournete a změna proběhne všemi...

Mozaika

Mozaika

Vidíme zrod stavebních kamenů života? Vědci pátrající po vzniku života se neodbytně snaží odhalit, zda k nám život nebyl přece jen zanesen z jiných...

Vertikála

Vesmír - o čem psal před lety

Hmyz, ssající pot a krev. Marcier upozornil, že mouchy, ssající krev, připravují jaksi půdu mouchám, které ssají pot a šťávy tělesné. Některé...

Výtvarné umění

Tělesa těl a těla těles

Čeština si – patrně někdy začátkem 19. století – pořídila šikovný novotvar těleso, aby tak od těl živých, která se o sebe sama starají a zdroj...

Dopisy čtenářů

Ad Slyšeli jsme

Je roztomilé si přečíst horlení pana Jeffreye D. Sachse, ze kterého je zřejmé, že kromě správně zařazené Shigella považuje zřejmě za bakterie také...

Sítě „malého světa“

Člověk je tvor společenský. Přátelé se vzájemně podporují, známí si dávají tipy na spolehlivé instalatéry a zručné kadeřnice. Politické vtipy se...

Oživlé tenzegrity

V létě 1992 jsem dostal pohled z Holandska „Létající tyče v parku Otterloo“. Kromě pozdravu byla v textu jen poznámka: „Tenhle tenzegrit by se Ti...

Návraty tropických bzučivek

Pestrostí kovového zbarvení připomínají tropické bzučivky rodu Chysomya létající klenoty. Patří do nepříliš početné skupiny vyšších much (celkem...

Homicida a lidská přirozenost

Článek se zabývá zločiny, přičemž se nezabývá jejich právními aspekty. To neznamená, že zločinci nemají být zavřeni. Nicméně jsem přesvědčen, že...

Chemické signály k sebeobraně perlooček

V sladkovodních společenstvech je rozšířeno využívání chemických látek ke komunikaci mezi druhy. Prostřednictvím chemických látek živočich pozná,...

Homo olfactoricus

Člověk se orientuje především zrakem, ale lidská komunikace je založena na řeči, tedy na sluchu. Svět vnímaný zrakem a sluchem je velmi dobře...

Lidské feromony

Začátkem 70. let 20. století se lidské feromony dostaly rychle do povědomí nejprve odborné, a posléze i laické veřejnosti (viz Vesmír 76, 203,...

Kutikulární uhlovodíky

Organizmy jsou od okolního prostředí odděleny pokožkou a její hraniční části bývají většinou impregnovány vrstvou vosků. Ta chrání organizmus před...

Ochrana, ochrana, ochrana – ale s rozumem

Rostlinná společenstva ve vyprahlých oblastech Severní, Střední i Jižní Ameriky jsou ohrožována méně než například ekosystémy tropických deštných...

Války mezi kaktusy

Jihozápad Madagaskaru byl původně celý porostlý trnitým bušem (Vesmír 73, 457, 1994/8 a Vesmír 73, 578, 1994/10). Dnes je na mnoha místech a na...

Informace, korpusy a lingvistika

Lze najít oblasti lidské činnosti, které jsou víceméně založeny na komunikaci beze slov (hudba), či vědní obory používající kromě slov i...

Fenomén šípu

Oštěp, luk a šípy už u nás nejsou ve výzbroji ani těch nejtradičnějších armádních jednotek či folklorních souborů, takže setkání s kulturou, kde se...

Půvab redukce

Počátky nauk spočívají v zásadě v nahlédnutí, že nějaké dvě entity, pro které má přirozený jazyk různá jména, jsou v zásadě totožné, byť...

Operace bez transfuzí

Poté, co byla rozpoznána rizika dárcovské krve, prošla transfuzní služba mnoha změnami. V USA se během let 1985–1992 rozšířil počet povinných testů...

Alzheimerova nemoc: apoptóza, synaptóza

Už dlouho se soudí, že příčinou těžké neurodegenerace při Alzheimerově nemoci je předčasná odůmrť nervových buněk, nikoliv však zánětlivá, nýbrž...

Aktuality

Cena Zdeňka Kleina za práce z etologie člověka

Vznikla 8. srpna 2001 na počest etologa Zdeňka Kleina z podnětu časopisů The Neuroendocrinology Letters (včetně Klubu přátel NEL) a International...

Neopatrnost nositele Nobelovy ceny

Skandál způsobil 72letý James Watson, nositel Nobelovy ceny, který spolu s F. Crickem objevil dvojitou šroubovici jako model uspořádání dědičné...

Malárie jako trojský kůň

Když se malárií nakazí těhotná žena, červené krvinky s parazity se usídlí v placentě a mohou být příčinou propuknutí nemoci u matky, její smrti,...

Migréna z migrace

Někde je lidí moc a jinde zase málo, což je důvod vydat se na pochod. Někde pronásledují vás a jinde zase vy někoho, což je důvod vydat se na...

Chraňte si svou DNA

Jste mimořádně nadaným mužem? Nebo snad výjimečně krásnou ženou? Bojíte se, že by se mohl někdo na úkor vašich kvalit obohatit a v budoucnu vás...

Holokaust, genocida, hekatomba

Se slovem holokaust jakožto hrůzným obrazem hromadné zkázy se setkáváme především v publikacích o nacistickém vyhlazování Židů za druhé světové...

Obezita dětí pijících slazené nápoje

V současné době se vzrůstající nadváha dětí stává pravděpodobně jedním z nejčastějších lékařských problémů v USA. V letech 1990–1994 se zvýšila...

Bakterie chroustající sopečná skla

Jakkoliv nám to může znít masochisticky, „chroustání“ sopečných skel z polštářové lávy mají některé druhy bakterií na denním pořádku. Podle Huberta...

Stromule

Plastidy, z nichž nejznámější jsou zelené fotosyntetizující chloroplasty, byly více než sto let považovány za vzájemně oddělené organely...