Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Půvab redukce

 |  5. 11. 2001
 |  Vesmír 80, 652, 2001/11

Počátky nauk spočívají v zásadě v nahlédnutí, že nějaké dvě entity, pro které má přirozený jazyk různá jména, jsou v zásadě totožné, byť představují různé póly téže polarity, nebo jedna je nějak „transformovanou“ podobou té druhé (mlha je voda jemně rozptýlená v ovzduší). Síla původního rozvržení světa „vykrojením“ významových okruhů různých slov (podle Z. Kratochvíla je vše sázkou na to, že jednotlivina je reprezentantem obecniny) je veliká, a proto je nutné vždy znovu zdůrazňovat např. že křídlo ptáků je v zásadě přední noha (metamorfovaná), a naopak noha hmyzu je vývojově zcela něco jiného než noha obratlovců. Představa, že něco je „zvláštním případem“ něčeho jiného, je v zásadě tím, co je pro systematizované nauky dominující a umožňuje svět chápat i jinak než jako nakupení jednotlivostí. Někdy se tyto úvahy dějí relativně šetrně (představy morfologických transformací živočichů a rostlin během evoluce, odvozování slov od jejich kořenů a jejich transformace v čase atd.). Jindy mají podobu násilí většího (třeba Freudův obraz světa). Vrcholu dosahují v některých „duchovědných“ oborech (včetně třeba sociobiologie), vykládajících celý svět pomocí nějakého pojmu a jeho „speciálních případů“, ač by šel stejně dobře interpretovat pojmem k němu polárně opačným či nějakým zcela jiným. (Pár příkladů za mnohé – živelné pohromy jakožto „zkoušky z lásky“ pro lidstvo, neboť křesťanský Bůh je per definitionem dobrý; fackování bližního jakožto speciální, snad poněkud převrácený typ péče či starostlivosti – Sorge – jenž je podle Heideggera per definitionem způsobem, jak se člověk vztahuje ke světu; pomoc jiným je pro sociobiologii transformovaným příkladem egoizmu, protože gen je per definitionem sobecký, morfologie přece jen tuto ekvilibristickou volnost nemá a obtížně může třeba ušní boltec prohlásit za základ celé struktury těla a ostatní údy za jeho rafinované metamorfáty.) Vždy mi bylo záhadou, co vlastně některé i velmi inteligentní lidi pudí k provozování takovýchto nauk, které krom jednoznačnosti a přehlednosti nevnášejí do světa nic, co by stálo za to.

I když jsou některé závěry plynoucí z psychologického, ekonomického či evolučního redukcionizmu nesporně zajímavé, pokud jde o otázku původu a příčiny některých jevů (jsou v zásadě novodobými formami etiologických mýtů), zároveň už předurčují pohled na celou věc a nesmí se jim zcela propadnout (vášnivé přisávání kojenců není nic než transformovaná sexualita, hrtanové chrupavky nejsou nic než přeměněné žaberní oblouky atd.). Takto lze vytvářet vztahy mezi věcmi, spojovat a rozpojovat je, byť obecný dojem je, že tyto vztahy jsou „nalézány“ (jedno od druhého lze jen obtížně rozlišit). Je pak nebezpečí toho, že se přehlédne svébytnost celého jevu a nahradí se vnímáním „toho jednoho podstatného“, jemuž však jev odpovídá stejně málo jako cumlání dudlíku kopulaci či květní tyčinka listu. Ne všechny typy redukcionizmu jsou stejně „chytlavé“ a redukce světa na dvě základní komodity římského práva a typické „plutonské“ domény, peníze a sex (Marx a Freud), se vždy těšily velké pozornosti, stejně jako jejich syntéza a kombinace v podobě sociobiologie. („Opatrné“ redukce typu Junga či Portmanna táhnou už méně, a naopak „přílišná“ redukce atomistická už netáhne – myšlenka na vlastní manželku coby shluk molekul nechává většinu lidí chladnými.) ¨

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Antropologie

O autorovi

Stanislav Komárek

Prof. RNDr. et Dr. rer. nat. Stanislav Komárek, Ph.D., (*1958) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se dějinami biologie, vztahem mezi přírodou a kulturou a také biologickou estetikou. V nakladatelství Vesmír vyšly jeho knihy Sto esejů o přírodě a společnosti (1995), Dějiny biologického myšlení (1997), Lidská přirozenost (1998), Hlavou dolů (1999) a rovněž dvě publikace týkající se problematiky mimikry: Mimicry, Aposematism and Related Phenomena in Animalis and Plants – Bibliography 1800–1990 (1998), Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy (2000). Recenzi jeho poslední knihy Ochlupení bližní: Zvířata v kulturních kontextech (Academia 2011)

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...