Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Stöckelová Tereza

Mgr. Tereza Stöckelová (*1977) vystudovala Fakultu sociálních věd UK v Praze. V Centru pro teoretická studia při AV ČR/UK se nyní podílí na výzkumném projektu „Praxe veřejné vykazatelnosti v současné Evropě”, v jehož rámci studuje možnosti účasti občanů a laiků v environmentálních sporech. Jako doktorandka na Fakultě sociálních věd UK pracuje na výzkumu vědy a politiky geneticky modifikovaných organizmů a potravin v České republice.

Počet článků: 4

Polní pokusy s geneticky modifi kovanými plodinami

12. 11. 2004  |  Vesmír 83, 638, 2004/11
Na světě ročně probíhají stovky polních pokusů s geneticky modifi kovanými (GM) plodinami. Vzhledem k charakteru těchto plodin jsou pro pokusy v...
 

Tupit příliš ostrou pravdu

10. 5. 2004  |  Vesmír 83, 261, 2004/5
Reakci Martina Braniše na můj článek (Vesmír 83, 86, 2004/2) vítám jako otevření prostoru pro vyjasnění mé pozice a její představení v oborových...
 

Příroda v Národním parku Šumava

16. 2. 2004  |  Vesmír 83, 86, 2004/2
Spor o Národní park Šumava, zejména o zvládání kůrovce na jeho území, se vede už řadu let. 1) Zapojilo se do něj množství aktérů – od Správy...
 

Čte Zrzavý Zrzavého?

5. 11. 2001  |  Vesmír 80, 610, 2001/11
Nebyli jste po přečtení textíku Ještě jednou o zvířatech v lidské péči: Poznámky neodarwinistické poněkud zmateni? Já ano. Autor totiž nerespektuje...