Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Havel Ivan M.

Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D., (11. 10. 1938 – 25. 4. 2021) po vyloučení z internátní Koleje krále Jiřího pro „buržoazní původ“ dokončil základní školu v Praze a poté se vyučil jemným mechanikem. Později však večerně vystudoval střední školu a večerně také automatizaci a počítače na Elektrotechnické fakultě ČVUT (1961–1966). V letech 1969 až 1971 postgraduálně studoval na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde získal doktorát v matematické informatice. Po návratu se v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV zabýval teorií automatů. Z politických důvodů musel ústav v roce 1979 opustit a až do roku 1989 se živil jako programátor v družstvu invalidů META. Nespokojil se však s prací pro obživu. Organizoval bytové semináře, věnoval se samizdatové literatuře. Po sametové revoluci od listopadu 1989 do června 1990 působil v Koordinačním centru Občanského fóra. V polovině roku 1990 se stal spoluzakladatelem a prvním ředitelem transdisciplinárního pracoviště Centra pro teoretická studia UK a AV ČR. Nadále se zabýval kybernetikou, umělou inteligencí a kognitivní vědou, v souvislosti s transdisciplinaritou jej zajímala komplexita, emergentní jevy, vznik vědomí. V roce 1992 se habilitoval v oboru umělá inteligence. Do roku 2018 přednášel na MFF UK. Od srpna 1990 do konce roku 2019 byl šéfredaktorem časopisu Vesmír. Stejně jako v CTS i zde svou zvídavostí i šíří zájmů propojoval vědce, filosofy, umělce. Editoriály, které psal do Vesmíru, daly vznik knihám Otevřené oči a zvednuté obočí, Zvednuté oči a zjitřená myslZjitřená mysl a kouzelný svět. (Soupis významnějších publikací)

Počet článků: 203

Výběr z bibliografie Ivana M. Havla

1. 6. 2021
Soupis významnějších publikací Ivana M. Havla (Úplný soupis publikací I. M. Havla je v knize Jana Lukeše „Právě proto, že jsem“ – rozhovor s...
 

O nové informaticeuzamčeno

31. 5. 2021  |  Vesmír 100, 402, 2021/6
Až se vnuci našich vnuků budou ve škole učit, jak věda 20. století podstatně prohloubila lidské znalosti světa, jistě dojde řeč i na dvě průlomové...
 

Od vědomí k vědění

7. 9. 2020  |  Vesmír 99, 507, 2020/9
Za vlády behaviorismu, empiricismu a materialismu ve vědě minulého století byla introspekce dlouho (a mnohdy je dodnes) odmítána jako něco...
 

Smysl pro humor nás nesmí opustit!

6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 615, 2017/11
Na této stránce uveřejňujeme dva kreslené vtipy, jeden od Pavla Kantorka, druhý od Vladimíra Renčína. Oba tvůrci nás krátce po sobě nedávno...
 

Filosof poutník

8. 9. 2016  |  Vesmír 95, 478, 2016/9
Kde máme Zdeňka Neubauera? Kam že se nám ztratil, kde se toulá? Po které asi cestě se právě plouží, bos, bez topánků, zahalen do své známé hobití...
 

In uno versum

1. 10. 2015  |  Vesmír 94, 531, 2015/10
Rád bych zde propojil dvě zdánlivě nesouvisející události letošního roku; obě se mě osobně dost dotýkají. Jedna je smutná, druhá povzbudivá. První...
 

Aritmetika, vědomí a čas

7. 3. 2013  |  Vesmír 92, 177, 2013/3
Dostáváme se k čtvrté a poslední části úvah nad knihou Gödel, Escher, Bach (GEB).1) Dle Hofstadtera by jistý zvláštní typ zacyklení v mozku či...
 

Jsme podivné smyčky?

7. 2. 2013  |  Vesmír 92, 116, 2013/2
V první části úvahy nad loňským vydáním českého překladu pozoruhodné Hofstadterovy knihy Gödel, Escher, Bach (dále jen GEB) jsem se zabýval...
 

Uvidět věci nově

10. 1. 2013  |  Vesmír 92, 2, 2013/1
Ano, je tu něco, co v posledních týdnech nedokážu vyslovit. Je to význam a osobnost Jiřího Fialy, který nás, zcela nepřipravené, opustil 23....
 

Kniha kouzeluzamčeno

10. 1. 2013  |  Vesmír 92, 51, 2013/1
Poté co jsem minule (Vesmír 91, 746, 2012/12) splnil slib a napsal něco k českému překladu slavné Hofstadterovy knihy Gödel, Escher, Bach –...
 

Slavná Hofstadterova kniha konečně v českém překladu

6. 12. 2012  |  Vesmír 91, 746, 2012/12
Už je to dobrých 33 let, co v USA vyšla pozoruhodná kniha, která otevřela mnoho hlav a získala je pro nezvyklý typ myšlení. V roce svého prvního...
 

Arzen nad fosfor

7. 4. 2011  |  Vesmír 90, 193, 2011/4
V úvodníku únorového čísla Vesmíru projevuje I. M. Havel radost nad domnělým velkým objevem bakterie, která by měla mít ve své DNA namísto fosforu...
 

Arzen nad fosfor

10. 2. 2011  |  Vesmír 90, 63, 2011/2
Vše začalo 29. listopadu 2010, když NASA oznámila, že ve čtvrtek 2. prosince ve 14 hodin místního času bude v jejím ústředí ve Washingtonu tisková...
 

Vesmír v mlze

13. 1. 2011  |  Vesmír 90, 3, 2011/1
Nedávno jsem byl e-mailem požádán, abych do jednoho časopisu odpověděl na anketní otázku „Jaký je váš vztah k vesmíru?“ Patnáct řádek mi na to...
 

Singularita

9. 12. 2010  |  Vesmír 89, 723, 2010/12
Nedoporučuji, abyste se pustili do googlování slova „singularita“ na webu. Zkusil jsem to a téměř jsem nestihl uzávěrku tohoto čísla. Ukazuje se,...
 

Byli bychom lidmi, kdybychom měli šesté smysly?

5. 11. 2010  |  Vesmír 89, 651, 2010/11
Vždy mě potěší, když se dozvím, že někdo (nebo něco) vnímá svět principiálně jinak, než člověk. Proto si rád čtu o neuvěřitelných schopnostech...
 

Stavy a stavy

9. 9. 2010  |  Vesmír 89, 503, 2010/9
Bludiště není k chození, nýbrž k bloudění. Chůze bloudícího (říkejme mu bludič) je totiž komplikována tím, že se od něj vyžaduje časté rozhodování,...
 

Panpsychismus zleva zprava

10. 6. 2010  |  Vesmír 89, 343, 2010/6
Dostaly se mi shodou okolností do rukou čtyři práce psané z různých východisek, různě orientované a lišící se stylem myšlení a vykazování. Zarazilo...
 

Chvála poznání pro poznání

6. 5. 2010  |  Vesmír 89, 271, 2010/5
Když mi ještě jako malému do omrzení opakovali: „Papej ovoce, je zdravé!“, cosi se ve mně bouřilo. Snad jsem už tehdy v té výzvě pocítil jakési...
 

Naše upovídaná těla

11. 3. 2010  |  Vesmír 89, 139, 2010/3
Kudy chodíme, tudy klábosíme a většinou o tom ani nevíme. Máme totiž svá těla, která mluví za nás, svou zvláštní řečí. Říká se jí řeč těla....
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]