Matfyz_pivo

Doc. Ing. Ivan M. Havel, PhD.

Doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D., (*1938) absolvoval FEL ČVUT v Praze. V letech 1969–1971 studoval počítačové vědy (Ph.D.) na University of California v Berkeley. Několik let pracoval jako výzkumný pracovník v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV. V současné době je docentem na Univerzitě Karlově v Praze a působí v CTS, jehož byl v letech 1990 až 2008 ředitelem. Od roku 1990 do roku 2019 byl šéfredaktorem Vesmíru.

Počet článků: 201

Jazyk Darwinovýma očima

4. 4. 2002  |  Vesmír 81, 183, 2002/4
Dnes bych rád začal tím, čím jsem v lednovém úvodníku skončil. Nemusíte to hledat, stačí si vzpomenout na tyto tři věty: „Jakmile byl již vynalezen...
 

Kde hledat logiku

1. 3. 2002  |  Vesmír 81, 123, 2002/3
Ze sedmi svobodných umění (artes liberales), která byla povinným úvodem ke vzdělání na středověkých univerzitách, tři tvořila nezbytný základ:...
 

ANTONÍN SOCHOR: Klasická matematická logika

1. 3. 2002  |  Vesmír 81, 171, 2002/3
První, nad čím se zarazil každý, kdo tuto knihu uviděl na mém stole, byl její velký formát. Už proto to není kniha do tramvaje, ba ani do křesla....
 

Úvaha metamorfická

1. 2. 2002  |  Vesmír 81, 63, 2002/2
„Když se Gregor Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz.“ Tak začíná známá Kafkova...
 

Kde se vzala řeč?

1. 1. 2002  |  Vesmír 81, 3, 2002/1
Naše dvě venkovské kočky často navštěvuje cizí kocour. Onehdy se jako vždy objevil v otevřeném okně – a tu přistihl u našich koček zcela jiného...
 

Připijme si na zdraví

5. 12. 2001  |  Vesmír 80, 663, 2001/12
Starší lidé rádi mluví o svých neduzích. Rádi o nich mluví, neradi je mají. Téměř jako by se z nich chtěli vymluvit. Zda to pomáhá, to nikdo neví,...
 

Rozum a vášeň

5. 11. 2001  |  Vesmír 80, 603, 2001/11
Žijeme ve věku rozumu, říká se. Nehledejme ve slovnících, co je rozum, popletlo by nás to. Je to slovo každodenně užívané a měli bychom dobře...
 

Zvednuté obočí a zjitřená mysl

5. 10. 2001  |  Vesmír 80, 543, 2001/10
Nedávno jsem četl rozhovor, v němž známý francouzský neurovědec Jean-Pierre Changeaux debatoval s filozofem Paulem Ricoeurem o lidech, mozcích...
 

Jeden mozek za všechny

5. 9. 2001  |  Vesmír 80, 483, 2001/9
V dutině lebeční každý přechováváme kus vlhké šedobílé hmoty, o níž nám řekli, že je sídlem a zdrojem našeho myšlení, vědomí a svobodného...
 

S Ivanem Lefkovitsem o Ivanu Lefkovitsovi a Zdeňku Neubauerovi

5. 8. 2001  |  Vesmír 80, 452, 2001/8
Vesmír: Jste velmi známým odborníkem v molekulární biologii a imunologii, protože však již dlouho žijete v zahraničí, bylo by dobré, kdybyste...
 

Zdrcnutý čas

5. 7. 2001  |  Vesmír 80, 363, 2001/7
Mnoho bylo napsáno – od Bergsona po dnešek – o dvojím pojetí času. V jednom čase se posouvají stíny stromů a ručičky hodin, zrají v něm jablka,...
 

V zemi snů

5. 6. 2001  |  Vesmír 80, 303, 2001/6
Se sny a sněním je spojeno mnoho záhad. Lze naše sny interpretovat a vykládat? Jak jsou v mozku vyráběny a kdo osnuje jejich příběhy? A vůbec,...
 

Zvědavost přes staletí

5. 5. 2001  |  Vesmír 80, 243, 2001/5
Již podruhé píši úvodník ke kulatému výročí Vesmíru a opět mi nedalo podívat se, o čem se v něm tehdy, před 130 lety, psalo. Chce to trochu času,...
 

Neurony pro krásu

5. 3. 2001  |  Vesmír 80, 123, 2001/3
Opět se strhla malá přestřelka mezi dvěma kulturami, vědeckou a humanitní. Zatím probíhá na stránkách jednoho cizího odborného časopisu, ale čekám,...
 

Planeta šachu

5. 2. 2001  |  Vesmír 80, 63, 2001/2
Často se debatuje o vztahu přírodovědeckých teorií ke skutečnosti – do jaké míry je ta či ona teorie jen umělou konstrukcí dovolující pohodlně...
 

Dva danajské dárky

5. 1. 2001  |  Vesmír 80, 3, 2001/1
Toto je první číslo Vesmíru v novém století a novém tisíciletí - ale hned mne napadá, že asi stejnou nebo obdobnou větu najdeme v těchto dnech v...
 

Nepřirozené zvíře

5. 12. 2000  |  Vesmír 79, 663, 2000/12
Představme si kterýkoliv přirozený jazyk – třeba češtinu –, jako by to byl živý tvor (však se také říká: „živý“ jazyk). Hle, jak pozoruhodný je to...
 

Paměť

5. 11. 2000  |  Vesmír 79, 603, 2000/11
Víme to všichni tak dobře, že už nás stěží napadne si to zvlášť připomínat: paměť je neodmyslitelnou součástí naší mysli, podmínkou vědění o světě...
 

Umberto Ecologie

5. 9. 2000  |  Vesmír 79, 483, 2000/9
Umberto Eco u nás před patnácti lety vstoupil do obecného povědomí jako autor románu „Jméno růže“. Specialisté jej ovšem tehdy již znali jako...
 

Do Evropy, k lidstvu

5. 8. 2000  |  Vesmír 79, 423, 2000/8
Již řadu let, kdykoliv ráno otevřete noviny, skoro jistě v nich vedle zpráv o rozličných katastrofách, loupežích, podvodech a bankrotech naleznete...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné