Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022

Doc. Ing. Ivan M. Havel, PhD.

Doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D., (11. 10. 1938 – 25. 4. 2021) po vyloučení z internátní Koleje krále Jiřího pro „buržoazní původ“ dokončil základní školu v Praze a poté se vyučil jemným mechanikem. Později však večerně vystudoval střední školu a večerně také automatizaci a počítače na Elektrotechnické fakultě ČVUT (1961–1966). V letech 1969 až 1971 postgraduálně studoval na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde získal doktorát v matematické informatice. Po návratu se v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV zabýval teorií automatů. Z politických důvodů musel ústav v roce 1979 opustit a až do roku 1989 se živil jako programátor v družstvu invalidů META. Nespokojil se však s prací pro obživu. Organizoval bytové semináře, věnoval se samizdatové literatuře. Po sametové revoluci od listopadu 1989 do června 1990 působil v Koordinačním centru Občanského fóra. V polovině roku 1990 se stal spoluzakladatelem a prvním ředitelem transdisciplinárního pracoviště Centra pro teoretická studia UK a AV ČR. Nadále se zabýval kybernetikou, umělou inteligencí a kognitivní vědou, v souvislosti s transdisciplinaritou jej zajímala komplexita, emergentní jevy, vznik vědomí. V roce 1992 se habilitoval v oboru umělá inteligence. Do roku 2018 přednášel na MFF UK. Od srpna 1990 do konce roku 2019 byl šéfredaktorem časopisu Vesmír. Stejně jako v CTS i zde svou zvídavostí i šíří zájmů propojoval vědce, filosofy, umělce. Editoriály, které psal do Vesmíru, daly vznik knihám Otevřené oči a zvednuté obočí, Zvednuté oči a zjitřená myslZjitřená mysl a kouzelný svět. (Soupis významnějších publikací)

Počet článků: 203

Einsteinovo snění

5. 7. 2002  |  Vesmír 81, 363, 2002/7
Nikdo neví, co Einsteinovi procházelo hlavou, když cestou do patentového úřadu v Bernu míjel řadu věžních hodin, odbíjejících čas. Víme jen, že...
 

Šťastný to koala

5. 6. 2002  |  Vesmír 81, 303, 2002/6
Nad obrázkem australského koaly se člověk snadno rozněžní. Není to roztomilý tvor? Vypadá Poznámky 1) Viz článek Zdeňka Veselovského, Vesmír 81,...
 

Jazyk Darwinovýma očima

4. 4. 2002  |  Vesmír 81, 183, 2002/4
Dnes bych rád začal tím, čím jsem v lednovém úvodníku skončil. Nemusíte to hledat, stačí si vzpomenout na tyto tři věty: „Jakmile byl již vynalezen...
 

Kde hledat logiku

1. 3. 2002  |  Vesmír 81, 123, 2002/3
Ze sedmi svobodných umění (artes liberales), která byla povinným úvodem ke vzdělání na středověkých univerzitách, tři tvořila nezbytný základ:...
 

ANTONÍN SOCHOR: Klasická matematická logika

1. 3. 2002  |  Vesmír 81, 171, 2002/3
První, nad čím se zarazil každý, kdo tuto knihu uviděl na mém stole, byl její velký formát. Už proto to není kniha do tramvaje, ba ani do křesla....
 

Úvaha metamorfická

1. 2. 2002  |  Vesmír 81, 63, 2002/2
„Když se Gregor Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz.“ Tak začíná známá Kafkova...
 

Kde se vzala řeč?

1. 1. 2002  |  Vesmír 81, 3, 2002/1
Naše dvě venkovské kočky často navštěvuje cizí kocour. Onehdy se jako vždy objevil v otevřeném okně – a tu přistihl u našich koček zcela jiného...
 

Připijme si na zdraví

5. 12. 2001  |  Vesmír 80, 663, 2001/12
Starší lidé rádi mluví o svých neduzích. Rádi o nich mluví, neradi je mají. Téměř jako by se z nich chtěli vymluvit. Zda to pomáhá, to nikdo neví,...
 

Rozum a vášeň

5. 11. 2001  |  Vesmír 80, 603, 2001/11
Žijeme ve věku rozumu, říká se. Nehledejme ve slovnících, co je rozum, popletlo by nás to. Je to slovo každodenně užívané a měli bychom dobře...
 

Zvednuté obočí a zjitřená mysl

5. 10. 2001  |  Vesmír 80, 543, 2001/10
Nedávno jsem četl rozhovor, v němž známý francouzský neurovědec Jean-Pierre Changeaux debatoval s filozofem Paulem Ricoeurem o lidech, mozcích...
 

Jeden mozek za všechny

5. 9. 2001  |  Vesmír 80, 483, 2001/9
V dutině lebeční každý přechováváme kus vlhké šedobílé hmoty, o níž nám řekli, že je sídlem a zdrojem našeho myšlení, vědomí a svobodného...
 

S Ivanem Lefkovitsem o Ivanu Lefkovitsovi a Zdeňku Neubauerovi

5. 8. 2001  |  Vesmír 80, 452, 2001/8
Vesmír: Jste velmi známým odborníkem v molekulární biologii a imunologii, protože však již dlouho žijete v zahraničí, bylo by dobré, kdybyste...
 

Zdrcnutý čas

5. 7. 2001  |  Vesmír 80, 363, 2001/7
Mnoho bylo napsáno – od Bergsona po dnešek – o dvojím pojetí času. V jednom čase se posouvají stíny stromů a ručičky hodin, zrají v něm jablka,...
 

V zemi snů

5. 6. 2001  |  Vesmír 80, 303, 2001/6
Se sny a sněním je spojeno mnoho záhad. Lze naše sny interpretovat a vykládat? Jak jsou v mozku vyráběny a kdo osnuje jejich příběhy? A vůbec,...
 

Zvědavost přes staletí

5. 5. 2001  |  Vesmír 80, 243, 2001/5
Již podruhé píši úvodník ke kulatému výročí Vesmíru a opět mi nedalo podívat se, o čem se v něm tehdy, před 130 lety, psalo. Chce to trochu času,...
 

Neurony pro krásu

5. 3. 2001  |  Vesmír 80, 123, 2001/3
Opět se strhla malá přestřelka mezi dvěma kulturami, vědeckou a humanitní. Zatím probíhá na stránkách jednoho cizího odborného časopisu, ale čekám,...
 

Planeta šachu

5. 2. 2001  |  Vesmír 80, 63, 2001/2
Často se debatuje o vztahu přírodovědeckých teorií ke skutečnosti – do jaké míry je ta či ona teorie jen umělou konstrukcí dovolující pohodlně...
 

Dva danajské dárky

5. 1. 2001  |  Vesmír 80, 3, 2001/1
Toto je první číslo Vesmíru v novém století a novém tisíciletí - ale hned mne napadá, že asi stejnou nebo obdobnou větu najdeme v těchto dnech v...
 

Nepřirozené zvíře

5. 12. 2000  |  Vesmír 79, 663, 2000/12
Představme si kterýkoliv přirozený jazyk – třeba češtinu –, jako by to byl živý tvor (však se také říká: „živý“ jazyk). Hle, jak pozoruhodný je to...
 

Paměť

5. 11. 2000  |  Vesmír 79, 603, 2000/11
Víme to všichni tak dobře, že už nás stěží napadne si to zvlášť připomínat: paměť je neodmyslitelnou součástí naší mysli, podmínkou vědění o světě...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné