Matfyz_pivo

Doc. Ing. Ivan M. Havel, PhD.

Doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D., (*1938) absolvoval FEL ČVUT v Praze. V letech 1969–1971 studoval počítačové vědy (Ph.D.) na University of California v Berkeley. Několik let pracoval jako výzkumný pracovník v Ústavu teorie informace a automatizace ČSAV. V současné době je docentem na Univerzitě Karlově v Praze a působí v CTS, jehož byl v letech 1990 až 2008 ředitelem. Od roku 1990 do roku 2019 byl šéfredaktorem Vesmíru.

Počet článků: 201

Náhlost

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 543, 1998/10
Citlivým tématem tohoto čísla je lidské klonování a patřilo by se, abych si to vzal též za téma úvodníku. To jsem však již jednou učinil 1) a nic...
 

Voliči, spiny a neurony

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 483, 1998/9
Co odborník přijme jako vysvětlení nějakého přírodního jevu, je jedna věc, a co laik uzná jako intuitivně srozumitelnou odpověď na své jak a proč,...
 

Modré, těžké a kulaté věci

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 423, 1998/8
Vše, co je kulaté a modré, je těžké, a vše, co je modré a těžké, je kulaté. Nedivte se tomu a raději si představte, že žijete v pohádkovém světě, v...
 

Je v přírodě účel?

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 363, 1998/7
„Co jiného je účel než ptaní se po vlastním směřování? Co jiného než položit si otázku, která vyzývá k odpovědi?“ – tak zakončil italský biolog G....
 

Věda a kýč

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 243, 1998/5
Každý, kdo se jen trochu zajímá o výtvarné umění, má nějakou svou představu o tom, co je to kýč. Přinejmenším občas to slovo užije, například nad...
 

Základní výzkum do gymnázií

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 296, 1998/5
Nedávno dvanáct studentů pražského Gymnázia ve Zborovské ulici předneslo své fyzikální vědecké práce na půldenní, již třetí konferenci, konané ve...
 

Logicky je možné leccos...

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 303, 1998/6
...včetně slavné hypotézy stvoření. Přesně to jsem si právě před rokem zde dovolil poznamenat 1) čistě proto, abych zkratkou zdůraznil bohatost...
 

Kritika, nekritika a pakritika

5. 4. 1998  |  Vesmír 77, 183, 1998/4
Miluji diskuse, debaty a dialogy, které mají úroveň. Zažil jsem takové, někdy jako divák, řidčeji jako účastník. Úroveň mají zejména tehdy, když...
 

O lásce k sobě a bližním

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 123, 1998/3
Geny se chtějí množit. V zájmu motolice je dostat se do ovčího střeva. Parazit musí usilovat o maximalizaci množství vajíček. Embryo se snaží urvat...
 

Patrnost a nepatrnost

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 63, 1998/2
Nedávno na jednom univerzitním semináři referent užil anglické slovo „pattern“ a posteskl si na neexistenci vhodného českého ekvivalentu. I napadlo...
 

Úvaha o nesrozumitelnosti

5. 1. 1998  |  Vesmír 77, 3, 1998/1
Náš časopis právě udělil tři ceny za nejsrozumitelnější články (vítězové jsou prozrazeni v rejstříku loňského čísla na s. XII a v tomto čísle na...
 

2000

5. 12. 1997  |  Vesmír 76, 663, 1997/12
Kdykoliv se blíží konec století, lidé i lidstvo poněkud znervózní. Tím spíš, jde-li navíc o konec tisíciletí. Zdánlivě to nemá logiku: číslování...
 

O scientizmu (opakování)

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 603, 1997/11
Před pěti lety jsem svůj úvodník věnoval úvaze o scientizmu. 1) Poté, co úvodník vyšel, jsem vyslechl řadu odsudků ze strany přírodovědců, které...
 

Co jen lilie vědí

5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 543, 1997/10
Ledva jsem dopsal svůj úvodník „Co jen brouci vědí“ do předminulého čísla, v němž jsem si položil otázku, proč upíráme nižším živým tvorům vědomí,...
 

Hleďme, celý tatínek!

5. 9. 1997  |  Vesmír 76, 483, 1997/9
„Vždycky musíme mít na paměti, že věda není Bůh. Naše nejhlubší pravdy zůstávají mimo království vědy,“ prohlašuje americký prezident v řeči,...
 

Co jen brouci vědí

5. 8. 1997  |  Vesmír 76, 423, 1997/8
Již několikrát jsem na tomto místě psal o problému vědomí 1) – zda a jak se může věda pouštět do studia té stránky našeho vnitřního duševního...
 

Možné světy

5. 7. 1997  |  Vesmír 76, 363, 1997/7
Lidé mají zvláštní dar vymýšlet si příhody, které se nestaly, představovat si věci, které neexistují, a bez rozpaků mluvit i o situacích, které...
 

Nebezpečná myšlenka

5. 6. 1997  |  Vesmír 76, 303, 1997/6
Přemýšlel jsem, k čemu z tohoto čísla mám potřebu a chuť něco napsat, a nenašel jsem nic jiného, než opět téma, které mě láká, i když o něm nemnoho...
 

Počítače z přírody

5. 5. 1997  |  Vesmír 76, 243, 1997/5
Od chvíle, kdy člověk použil prstů na svých rukou, aby si spočítal ovce či pecny chleba, se datují dějiny výpočetní techniky. To hlavní se však...
 

Podvržená skutečnost

5. 4. 1997  |  Vesmír 76, 183, 1997/4
V přírodě najdeme tolik předstírání, přetvářky, mystifikace, šalby, klamu a lži, až se vnucuje otázka, proč tato slova máme za tolik hanlivá....
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné