Vesmír: 1998/10

datum vydání: 5. 10. 1998

Úvodník

Náhlost

Citlivým tématem tohoto čísla je lidské klonování a patřilo by se, abych si to vzal též za téma úvodníku. To jsem však již jednou učinil 1) a nic...

Rozhovor

Americký způsob života

Vesmír: Pane profesore, jak jste se dostal k zoologii? F. Pitelka: No, byl jsem mladej a chodili jsme do Michigan na farmu a vždycky jsme tam byli...

Glosy

Evropská unie a regulace biotechnologií

Nesmíme v koupelně vařit pervitin (dokonce snad ani destilovat slivovici), je na to zákon. Nemůžeme mít v laboratoři desetilitrový demižon dioxanu,...

Poznámky a glosy

Jak se vědci urážejí navzájem

Anne Eisenbergová učí na Polytechnice v Brooklynu a v časopise Scientific American kdysi publikovala půvabný článek o tom, jak se vědci navzájem...

Zvyšuje pitie kávy riziko infarktu?

Odpoveď na túto otázku ostávala dlho neznáma. Niektoré pokusy naznačovali, že spolu oba javy súvisia, iné nás presviedčali o opaku. Ešte...

O katastrofách malých a velkých

Katastrofy jsou zajisté něco zcela mimořádného, něco, co není součástí běžného života. Na druhou stranu se s nimi chtě nechtě musí počítat. A také...

Klonování

Jak se na klonování lidí dívá biolog Lee M. Silver z Princetonské univerzity, autor knihy Remaking Eden: Cloning and Beyond in a Brave New World,...

Katherine Esau

Podle zpravodaje Kalifornské univerzity (UC Davis, News Biol. Sci. 5, 4 – 5, 1997/3) zemřela profesorka botaniky K. Esauová 4. června minulého...

Eseje

Mýtus rámce II.

Předchozí část Mýtu rámce (Vesmír 77, 524, 1998/9) se zabývala plodností diskuse, která závisí na tom, kolik účastníků se z diskuse poučilo. Čím...

Nad knihou

KONRAD SPINDLER: Muž z ledovce

Ve čtvrtek 19. září 1991 našli turisté manželé Simonovi v Hauslabově sedle (3279 m n. m.) v Ötztaalských Alpách mrtvolu muže, kterého považovali za...

WILLIAM O. REECE: Fyziologie domácích zvířat

Od pedagoga se očekává, že ovládá svůj obor jako celek a může jej vyučovat, diskutovat se studenty a zkoušet je. Znamená to tedy sledovat vedle...

RICHARD G. BROMLEY: Trace fossils – biology, taphonomy and applications

Nehledě na neblaze se vyjímající slovo „fossils“ v titulu by kniha mohla zajímat každého, kdo se zabývá neživými nezpevněnými substráty –...

ALAN FEDUCCIA: The origin and evolution of birds

Kniha vznikla přepracováním předchozí autorovy knihy Age of birds, poprvé vydané r. 1980. Je členěna do několika kapitol týkajících se ptačí...

Jazykový koutek

Zahrada ochočených slov

Je tomu již dávno, co se člověk poprvé pokusil ochočit si nějaké zvíře (viz Vesmír 76, 535, 1997/9). A když už byl domestikovanými zvířaty obklopen...

Mozaika

Srpen ve vědě

Poznán genom bacilu tuberkulózyStewartovi Colemu a jeho čtyřiceti kolegům z Pasteurova ústavu se podařilo určit geny bacilu vyvolávajícího...

Ve zkratce

Jak poznati dobrá srdce

Nejspolehlivější diagnózu stanovují zpravidla patologové. Kardiologové proto zřejmě uvítají analýzy srdečního tepu, které publikovaly hned dvě...

Ve zkratce

Mírná konzumace alkoholu bývá spojována se snížením rizika srdečních chorob. U osmi pokusných mužů středního věku se sledovaly hladiny lipoproteinů...

Vertikála

Vesmír

Samec místo samičky v hnízdě. Pštros nezřídka jeví takovou ochotu vůči své družce, že ji zastupuje na hnízdě, aby mláďata chladem neutrpěla...

Výtvarné umění

Tvar a tvor

To, že slova „tvar“ a „tvor“ (a „tvořiti“, „tvářiti se“ a „tvář“) spolu geneticky souvisejí, všichni cítíme a tušíme. Etymologové to potvrzují a...

Paměti

Neveselé kapitoly o vědě a moci VI.

Vánoce 1967 byly pozoruhodné tím, že tento církevní svátek přerušil zasedání Ústředního výboru komunistické strany. Protinovotnovská opozice tohoto...

Dopisy čtenářů

Kolik je příjmení?

[...] Ze Zlatých stránek pro jižní Čechy jsem změřil počty soukromých telefonních stanic podle počátečního písmene příjmení a získal graf, z něhož...

Interleukin 18

Matoucí je, že v levém sloupci dole se říká, že „molekula ....byla pojmenována interferon indukujíci gama faktor (IGIF)“ – má být „interferon-gamma...

Imaginární zahrady s reálnými ropuchami II.

[...] V č. 4 na s. 228 latina si kvikla nestřeženě. Je „Eripuit celeo“ a má být „coelo“. Že to je poblíž řeči o fekáliích, je paradox, jako leccos...

Ad Země EU se dohodly o emisích, a co čeká nás?

O snížení emisí skleníkových plynů se dohodly nejen země EU, ale i „země v přechodu“, a už v prosinci loni – a je to globální věc. Jednotlivé...

Fullereny i na Pravčické bráně?

V. Cílek říká, že uvítá jakoukoliv zprávu o stopách blesku, jako je zmíněný „ohnivec“. Možná, že by stálo za to prozkoumat stopu poměrně starou,...

Fullereny v Supích skalách

Když jsem před dvěma lety prohlížel temeno skály, na kterou jsem právě vylezl, vzpomněl jsem si na článek V. Cílka ve Vesmíru Fullereny i na...

Kvantová gravitace, kvantový prostor

Fyzika elementárních částic udělala nepochybně v posledních desetiletích nesmírný experimentální a technický pokrok. Počet částic pozorovaných v...

Hipparcos

Astrometrie, zabývající se především měřením poloh nebeských těles, patří k nejstarším astronomickým oborům. Jejím základním úkolem bylo sestrojit...

Proč nízká úroveň záření nemůže způsobit rakovinu

Když jednotlivá ionizující částice anebo foton pronikne do živého organizmu, nelze vyloučit, že to poškodí DNA v buňce. Poškození může mít vliv na...

V síti ...

V biologii dnes na internetu kralují biomedicínské disciplíny. Do širokého vymezení oboru spadá genetika, molekulární biologie, biochemie, ale i...

Šedesátiny Zdeňka Thomy a čínské zahrady

Šedesát let oslavil druhého září Zdeněk Thoma, fotograf, cestovatel a dobrodruh, s jehož fotografiemi se setkáváte mimo jiné i na stránkách...

Staneme se nesmrtelnými?

Člověk zasahuje čím dál tím více a hlouběji do samé podstaty své existence a v minulém roce (1997) se přiblížil k metě, která rozhýbala veřejné...

Být naklonován

Jako pěna na povrchu kapalin se vždy prezentují „chytlavá“ témata v krajině masmédií. Je typické, že mediálně přetřásaná nebezpečí (např. kometa v...

Klonování savčího embrya

Zpráva o jehněti narozeném po přenosu jádra somatické buňky do oocytu zbaveného jádra, kterou loni publikoval Ian Wilmut se spolupracovníky (Nature...

Zombifikace na Haiti a analýza DNA

Zombi je podle slovníků strašidlo, oživený mrtvý, tedy mrtvola oživená čarodějnictvím (vzniklo ze zumbi – fetiš). Původně to byl bůh v podobě...

Povodeň a krajina

Po katastrofálních povodních, které loni v červenci postihly velkou část Moravy a severovýchodní Čechy, se rozproudily živé diskuse o činitelích...

Termiti porušují smlouvy o výrobě a šíření chemických zbraní

Klimatizované prostředí termitích hnízd poskytuje svým obyvatelům komfortní zázemí a zároveň je fyzicky ochraňuje proti mnohým nebezpečím vnějšího...

Benfordův zákon

Položme si otázku: Vezmeme-li větší skupinu dat (řekněme 1000) reprezentujících jakoukoliv přírodní veličinu (například soubor fyzikálních konstant...

Aktuality

Marihuana a mutageneze

Muriel Ammenheuserová se svými spolupracovníky se zabývala otázkou, zda marihuana vede k přímému poškození DNA. Její vyšetřování 17 těhotných žen,...

Odečet spotřeby plynu a elektřiny

V Británii brzy nebude třeba pouštět pracovníka pověřeného odečtem do bytu. Správa radiokomunikací totiž vyčlenila pásmo o šířce 1 MHz pro dálkový...

Fetální alkoholický syndrom

Nejvyšší výskyt tohoto syndromu je v provincii Western Cape Jihoafrické republiky. V prvním školním roce jej vykazuje 48 dětí z 1000, což je 36krát...

Borelióza a autoimunitní onemocnění

Léčení lymské nemoci (boreliózy) antibiotiky bývá úspěšné. U malé části pacientů se však vyvine artritida, která přetrvává měsíce a roky, přestože...

V zdravém těle zdravý dech

Dech zdravých lidí obsahuje ve stopových množstvích stovky chemických látek, jakými jsou např. amoniak, metanol, etanol, aceton a izopren. Výskyt...

Bioclip – konec stříhání ovcí?

Člověk stříhal ovce ručně nějakých 5000 let. Teď se ovce zbaví svého rouna sama – tedy ne tak docela: v době stříhání dostane injekci Bioclipu,...

Lesní požáry – příklad samoorganizovaného kritična

S překvapivým závěrem se muselo smířit mnoho ochranářů v Yellowstonském národním parku: nejlepší způsob jak zabránit velkému požáru je povolit...

IBF30 – nový kmen HIV

Byl izolován z vzorku krve kamerunské ženy, která zemřela roku 1995 na aids. Obavy však budí značná odlišnost tohoto kmene viru HIV1 – unikl totiž...

Feromony u lidí

K smyslovému dorozumívání lidé používají především zrak a sluch. Do jaké míry využívají čich, v živočišné říši tak důležitý? Experimentálně bylo...

Český jazyk a ženy

Jak si vycházejí vstříc? P. Eisner kdysi vyslovil názor, že se české ženy před jazykem ostýchají, nedovedou si s ním hrát. Vkládají sice do jazyka...

Potratový přípravek mifepriston bude i v USA

Bojkot odpůrců potratů, násilí a vyhrožování zatím zabránily použití mifepristonu v USA, takže potraty se tam úředně provádějí jenom kyretáží. Od...

Iridium versus radioastronomie

Startem rakety Delta 2 byla letos v červenci dokončena výstavba systému Iridium, první globální soustavy telekomunikačních družic na nízkých...

Nové organely prvoků

K prvokům kmene Apikomplexa patří mnoho významných parazitů člověka (např. druhy rodu Plasmodium působící malárii, Toxoplasma gondi, původce...

Gen HPS má jméno po českých vědcích

V roce 1959 pražští internisté-hematologové, profesoři F. Heřmanský a P. Pudlák, popsali v časopise Blood (14, 162, 1959) spojení albinizmu,...

Zelený čaj ochranou před oxidativním stresem

Je překvapivé, jak velké množství látek přijímaných v normální potravě může pro lidský organizmus představovat ochrannou bariéru před škodlivými...

Paralyziny v larvách hmyzu

Pět entomologů a biochemiků z Katolické univerzity v belgickém Leuvenu zjistilo, že extrakty larev, popřípadě kukel mnoha druhů hmyzu, náležejících...

Prohlížejte si kůži

Rostoucí počet zhoubných kožních nádorů – melanomů – zejména na místech ozařovaných sluncem vede v Austrálii i jinde k rozsáhlým osvětovým akcím....

Kadmium a fajčenie

Látky, ktorých určité množstvá sú jedovaté, môžu v koncentráciách asi stonásobne nižších vyvolať rakovinu. Jednou z týchto látok je kadmium,...