Dokulil Miloš

Prof. Dr. Ing. Miloš Dokulil, DrSc., (*1928) působí na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Přednáší o filosofii vědy, jazyka a myšlení. Napsal stati o Lockovi, Descartovi nebo Masarykovi. Knižně publikoval mj. analýzu filosofie dějin. Do angličtiny přeložil knihu o izotachoforéze.

Počet článků: 5

Na čarodějovy formulace vždycky dojde

7. 1. 2019  |  Vesmír 98, 56, 2019/1
A rovněž jako kdyby mýty byly stále překážkou při směřování k vědě.
 

300 let od smrti Johna Locka (1632–1704)

8. 12. 2005  |  Vesmír 84, 746, 2005/12
Pokud zmíněné jubileum vzpomněl Filosofický časopis číslem tematicky věnovaným jen Lockovi (1/2005), je to zřejmě v pořádku. Stať o něm ve Vesmíru...
 

Imaginární zahrady s reálnými ropuchami II.

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 544, 1998/10
[...] V č. 4 na s. 228 latina si kvikla nestřeženě. Je „Eripuit celeo“ a má být „coelo“. Že to je poblíž řeči o fekáliích, je paradox, jako leccos...
 

Evropanství

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 64, 1997/2
[...] otiskujete úryvek z 2. dílu knihy dr. Jaroslava Krejčího „O češství a evropanství“ spolu s biografickou poznámkou. Právě v této poznámce jste...
 

Aféra

5. 1. 1997  |  Vesmír 76, 4, 1997/1
Chtěl bych jen letmo vyjádřit svou „poklonu“, pokud jde o úvodník k číslu 9 (aspoň to, prozatím). Vnímal jsem zcela jinak expozici výchozích...