Vesmír: 1997/1

datum vydání: 5. 1. 1997

Úvodník

Nový prostor

A je tu leden, další rok – ke konci tisíciletí zbývají už jen tři. Příroda o tisíciletích nic neví, ani o staletích, dlouhý čas počítá jinak. Zato...

Poznámky a glosy

Zima 1995/1996

V posledních desetiletích se nezřetelný obraz minulosti ve zpětném zrcátku klimatologie nebývale zaostřil a zdetailizoval. Stalo se tak nejenom...

Stavební kameny prvotních galaxií?

Jedním z nejžhavějších problémů současné astrofyziky je hledání prvotních galaxií. Už několik skupin badatelů ohlásilo, že objevili takové galaxie,...

Eseje

Svet za zrkadlom a pôvod života na Zemi

Väčšinu ľudí pohľad do zrkadla privedie k poznaniu, že Snehulienka je asi krajšia. Ak uveríme tomu, že Newton objavil gravitačný zákon osvietením...

Půvab idolatrie

Modloslužba by se dala definovat jako prokazování úcty tomu, co si ji nezaslouží, buď vůbec, anebo jen v mnohem menší míře. Tento jev, „pouštními“...

Odpověď na každou otázku

Vědci nalezli mikroorganismy i v hlubinách pod dnem moře

Výňatek z citovaného článku (MFD, 15. 10. 96) zní: Rozbor jader z vrtů 750 m pod dnem Atlantického oceánu v hloubce 3,5 km ... odhalil formy života...

Nad knihou

Zvířata a my

MARIAN STAMP DAWKINS: Through our eyes only? The search for animal consciousness. W. H. Freeman, Oxford 1993; 192 stranMyslí zvířata tak jako my?...

Bořivoj Záruba: Ústřice

Díky širokému geografickému rozšíření a bohaté diverzitě zaujímají ústřice mezi ostatními mlži důležité místo. Mají význam jak pro studia...

CTIBOR BEZDĚK: Etikoterapie – Záhada života a smrti

Téměř po 50 letech vychází znovu (ve 4. vydání) kniha zapomenutého lékaře, který v mnohém předběhl svou dobu a předznamenal v Čechách moderní...

MARVIN MINSKY: Konštrukcia mysle

Minského improvizovaná přednáška, kterou přednesl 9. září 1990 na „Ars Electronica ’90“ v rakouském Linzi. K přednášce je přiložen záznam z diskuse...

Vyšší geomorfologické jednotky České republiky

Tato nenápadná, obtížně sehnatelná brožura je ve skutečnosti nepostradatelná pro všechny specialisty, jako jsou např. botanici, entomologové,...

JAN NĚMEC, VOJEN LOŽEK a kolektiv autorů (1996):Chráněná úzení ČR 1 – Střední Čechy

Je to nejlepší „undergroundová“ publikace, jakou jsem v posledních letech viděl. V centru Prahy snadněji seženete hašiš z Pákistánu než toto...

Jazykový koutek

Alergie na aleatoriku

Slova v titulku nemají mnoho společného krom toho, že obě obsahují slovo jiný (ř. allos). Do souvislosti se dostala až dotazem jedné dámy, čím že...

Mozaika

Listopad ve vědě

Ve znamení MarsuŘada významných vědců je přesvědčena o nálezu stop primitivního mikrobiálního života v meteoritu ALH 84001, který k nám byl...

Vertikála

O čem psal Vesmír před lety

Těžiště země. Známo, že blízkosť mohutných hor, jako Alp, Kordiller Himalají, účinkuje na pohyby kyvadla, které jejich hmotě částečně podléhá....

Diskuse

Čtením ku pochopení obsahu

Některé pozitivní vlivy nikotinu (nikoliv kouření!) jsou všeobecně známy. Je proto překvapující, že jich P. Barsa nevyjmenoval více. Soustředil se...

Výtvarné umění

Zrušené asymetrie

Symetrie přitahují naši pozornost, symetrické tvary nám připadají dokonalejší, a tudíž i krásnější. Mohlo by se tedy zdát, že čím symetričtější,...

Dopisy čtenářů

Sinice

Čtu Vesmír poměrně pravidelně. Některé články přečtu bez potíží (třeba kosmonautiku), jiné nechápu a přeskočím (lékařství) a s dalšími bojuji....

Aféra

Chtěl bych jen letmo vyjádřit svou „poklonu“, pokud jde o úvodník k číslu 9 (aspoň to, prozatím). Vnímal jsem zcela jinak expozici výchozích...

Citace a Internet

Chtěla bych odpovědět na dotaz Ing. Zbyňka Ulčáka: Při své práci často využívám údaje z různých databází, které jsou dosažitelné díky Internetu....

Priony

V článku o prionech jsme se dopustili chyby. V posledním odstavci na s. 551 jsme uvedli informaci opírající se o novinovou zprávu, kterou jsme...

Koľko selénu škodí?

Přečetl jsem si článek G. Hocmana týkající se bezpečných dávek selénu. Uvedená dávka 400 mg za den se mi zdá příliš vysoká a mám obavu, zda ve...

Podivná událost

Zasílám vlastní poznatky o události v domě manželů Korchanových, č.p. 108, v obci Pyšel dne 22. 5. 1996. Asi 15 min. po půlnoci se v dálce na...

Ódické jevy

V roce 1992 vydalo nakladatelství Anomal publikaci „Ódické listy“ od Karla von Reichenbacha [...], významného badatele, který jako téměř polyhistor...

První exoplaneta

[...] až teď při čtení svého příspěvku jsem zjistil, že jsem o rok předběhl dobu, když jsem uvedl, že Marcy a Butler referovali o svých objevech...

Až nám vítr a déšť poručí

Přehlížím-li rok 1996, vyvstává mi před očima několik klimatických nepříjemností. Zima byla dlouhá, výkopové práce jsme zahajovali s dvouměsíčním...

Bizarní svět černých děr

Uplynula dvě staletí od doby, kdy Angličan John Michell a Francouz Pierre Laplace přemýšleli o možném vlivu gravitace na šíření světla. Oba učenci...

Melatonin: Bonanza v biologii?

Melatonin je poměrně jednoduchý derivát indolu, 5-metoxy-N-acetyltryptamin (viz obr.obrázek). Původně byl identifikován r. 1958 jako živočišný...

Padesát let ediakarské fauny?

HistoriePadesát let (viz titulek článku) ve skutečnosti není úplně jistých, „ediakarské“ organizmy se totiž našly nezávisle na sobě: r. 1872 na...

Lapides figurati na konci dvacátého století

Tvarované kameny, lapides figurati, nebo také hříčky přírody – tak byly v 16. století označovány zkamenělé zbytky rostlin a živočichů, protože...

Meziplanetární a mezihvězdné prachové částice

Většina „padajících hvězd“ meteoru je demonstrací vstupu meziplanetární hmoty do atmosféry planety Země. Částice se třením o vzduch zahřívá a shoří...

Mezinárodní cena Juraji Holčíkovi

Ichtyolog a ekolog RNDr. Juraj Holčík, CSc., je jednou z pěti evropských osobností, které obdržely letos v říjnu v Berlíně ocenění Světového fondu...

Homologie

Řada biologických pojmů přežívá z dob předevolučních a dodatečně jsou jim dodávány evoluční významy. Takový stařičký pojem se ovšem vzpírá, musí...

Žlutá zimnice

Asi již jen starší čtenáři Vesmíru si dokáží připomenout temnou hrůzu a strach, které zažívali v dětství při čtení dobrodružné literatury, v níž se...

Fotony vytřesené z vakua

Vakuum znamená pro většinu z nás prostě prázdno, úplné prázdno. Proto představa, že zatřeseme-li zrcadly ve vakuu, začnou se řinout fotony, nám zní...

Terpény – nová nádej v boji proti rakovine

Odkiaľ vieme, čo nás chráni?Najčastejšie vedci preventívne vlastnosti látok overujú tak, že jednej skupine zvierat podávajú v potrave malé množstvo...

Indie a střední Evropa

Snad každý Středoevropan, který nějak přichází do styku s Indií, se někdy zamyslel nad tím, proč tak mnohé v podstatě analogické situace jsou...

Aktuality

Z odborných časopisů

Internet IIInformační dálnice je přelidněna. Prezident B. Clinton prohlásil 10. října v Knoxvillu v Tennessee: “Dejme Americe Internet II, který by...

Melatonín aj v rastlinách

Melatonín, neurohormón, produkovaný v epifýze (mozgovom nadväzku), ale aj oku a zažívacích orgánoch, sa považoval za látku, ktorá sa vyskytuje...

Ozon a sluneční aktivita

Na mezinárodním sympoziu o vztazích Slunce-Země v říjnu 1996 v čínském Pekingu byla prezentována práce M. Storini z Říma a M. A. Shea a D. F....

Drápkovci z jantaru

Kmen drápkovců, Onychophora, dnes zahrnuje zhruba středně velké suchozemské bezobratlé tvory jižní polokoule. Žijí v tropických lesích, kde jsou...

Nechte je žrát kyanidy

(Vesmír 76, 204, 1996/4; 76, 403, 1995/7) V několika minulých číslech Vesmíru proběhla diskuse o některých důsledcích těžby zlata, zejména...

Chlorofyl d už není outsider

Chlorofyl d byl poprvé pozorován jako druhořadý zelený a hořčík vázající pigment v rozličných druzích ruduch r. 1943. Vzhledem k tomu, že se...

Rostliny a živočichové jedno jsou

Ne tedy, že byste při pohledu na sedmikrásku se žížalou jednu od druhé nerozeznali. S novými zprávami však padá další bariéra, která v myslích...

Hladovějící německé univerzity

A že ten hlad mají opravdu pořádný! Chybějí peníze a zahraniční studenti. Nejlepší světové univerzity od Bostonu až po Hongkong přitahují stále...

Mlčení jako způsob mluvení

Na počátku každé komunikační situace volíme jednu ze dvou možností: mluvení, nebo mlčení. Přitom mlčení (nemluvení) jsou různá. Lidé čekající na...

Vliv léků na řidiče motorových vozidel

Celosvětové statistiky došly k závěru, že asi 15 až 20 % mužů či žen si sedá za volant svého automobilu i v době, kdy jsou pod vlivem...

Chová sa rakovina ako pohlavná choroba?

Je prekvapivé, že riziká niektorých foriem rakoviny ženských orgánov sa nápadne podobajú rizikám, ktoré sú spojené s chorobami, prenášanými...

Nový nejstarší slon

Až donedávna byl nejstarším známým arabsko-africkým chobotnatcem Numidotherium koholense, objevený v Alžíru v raně eocénních vrstvách. Skupina...