Vesmír: 1997/2

datum vydání: 5. 2. 1997

Úvodník

Příroda protkaná smyslem

V tomto čísle si v článku „Rub chlupu“ od Fatimy Cvrčkové povšimněte této věty: Kořínek se honem hledí zavrtat směrem dolů, kde má naději najít...

Nobelovy ceny

Další imunologická Nobelova cena

Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství za rok 1996 dostali Australan Peter C. Doherty (*1940) a Švýcar Rolf M. Zinkernagel (*1944) za objev, který...

Na počátku byl omyl

Královská švédská akademie věd se rozhodla ocenit udělením Nobelovy ceny za rok 1996 objev supratekuté fáze 3He z r. 1972. Helium je prvek s...

Poznámky a glosy

Prečo nás bolí hlava?

Príčiny vzniku úporných bolestí hlavy, migrény, ešte stále celkom nepoznáme. Zdá sa však, že táto choroba nejako súvisí s biologickými rytmami a so...

Houbožravost

Houbožravost (mykofágie) není v přírodě nic mimořádného. Mezi pojídače hub patříme přeci i my. A každý ví, že není sám. Vždyť jak jej dovedou...

Eseje

Hrají kostky Boha?

Intelektuálním odkazem Isaaca Newtona byla vize světa jako hodin, uvedených do chodu v okamžiku stvoření, pak ale už jdoucích v neměnných kolejích...

Odpověď na každou otázku

Jak to, že z lehčí částice vznikne těžší?

Známým příkladem rozpadu beta je rozpad neutronu na proton, elektron a elektronové antineutrino. Zde je energetická bilance v pořádku – neutron má...

Nad knihou

ROBIN BAKER: Válka spermií

V posledním roce se u nás objevilo několik reprezentantů rozsáhlé a na Západě populární literatury o sociobiologické podstatě lidského chování;...

HANA SVOBODOVÁ (editor): Krajina jako domov

Sedmnáct referátů na 110 tiskových stranách dobře ilustruje důležitost krajiny i bezbřehost tématu. Věcné informace např. o vývoji chatařství...

TAJ-TÜN A JOSEF HEJZLAROVI: Minimum čínského moudra

Čína se svou dlouhou historií a obrovskou literaturou představuje mimořádně vhodné území pro existenci lidových přísloví i sentencí klasických...

STEVE JONES: Jazyk genů. Biologie, historie, evoluční budoucnost

Když mne nakladatelství požádalo, abych lektoroval český překlad, netušil jsem, jakou radost mi ta práce přinese. S. Jones, znamenitý odborník a...

O čem mluvil Pavel Tichý

To, čemu se dnes říká ,logika‘, se dělí dosti nelogicky na ,matematickou logiku‘, která je spíše ,matematická‘ než ,logika‘ (ostatně původně to...

JAMES GLEICK: Chaos: vznik nové vědy

Je potěšující, že v záplavě publikací o astrologii, léčení vším možným od drahých kamenů přes vůně až po moč, hledání geopatogenních zón apod. se...

Jazykový koutek

Kolik dní má den?

V autorských rukopisech mě zaujala glosa „Život na Zemi mladší o 350 milionů let“. Málokdy se publikují takové „jobovky“, natož aby se to dávalo do...

Mozaika

Prosinec ve vědě

Vojenská sonda objevitelem vody na Měsíci? Životní příběh sondy Clementine je pozoruhodným odrazem proměn naší doby. Tento přehled se již zmiňoval...

Vertikála

O čem psal Vesmír před lety

Ničení bejlí elektřinou. Na mnohých tratích v severní Americe bují veliké množství rostlin, jež rychlosti vlaku překážejí a společnostem...

Výtvarné umění

Akustická geometrie

Nedávno na jedné konferenci vypověděly službu fixy, kterými přednášející kreslil nějaké schéma ve velkém bloku na stojanu. I když nebylo vidět...

Dopisy čtenářů

Aréna

K podpoře všech akcí, jako bylo vystoupení pana RNDr. Jiřího Grygara proti fámám s UFO, UFO-ny, nepozemšťany, posílám moji zprávu ke „stále...

Evropanství

[...] otiskujete úryvek z 2. dílu knihy dr. Jaroslava Krejčího „O češství a evropanství“ spolu s biografickou poznámkou. Právě v této poznámce jste...

Genomy všech tří říší v databázích

Omlouvám se čtenářům za chybu v předposledním odstavci na str. 685, kde místo ...zmíněný homolog nitrátreduktázy mělo být ...zmíněný homolog...

Nádrže pod Pálavou z ptačí perspektivy

U snímků Novomlýnských nádrží jsme neuvedli, že je jejich autorem Jan Ševčík. Omlouváme se autorovi i čtenářům.

Bílé stránky

Vesmír je neodmyslitelnou součástí mého života, v neposlední řadě i Vaším přičiněním. Proto Vám z celého srdce přeji příjemné svátky i mnoho zdaru,...

V příspěvku Zima 1995/1996…

V příspěvku Zima 1995/1996 jsem převzal chybný zahraniční údaj nejnižší teploty, která byla 9. ledna 1740 naměřena v Německu. Nemělo to být -40 °R,...

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

Když docent Reischig přináší do redakce Vesmíru svá díla, mávnutím kouzelného proutku klesne na kolena chlad akademických stěn" „…a podívejte se na...

Nejkulatější molekula

Uhlík patří k nejhojnějším prvkům ve vesmíru. Na Zemi tvoří, mimo jiné, důležité plyny (CO2 a CO). Uhlíkové řetězce a cykly jsou páteří organických...

Od ultranízkych teplôt ku kozmológii

Aj keď od objavu supratekutosti hélia-3 už uplynulo štvrťstoročie, štúdium jeho vlastností neprestáva a supratekuté 3He nám poskytuje stále nové a...

Rub chlupu

Určitě jste někdy zasadili semínko. Možná jste i pozorovali, co se se semínkem děje, když klíčí, třeba jen tak na mokré vatě (protože v zemi toho...

T. G. Masaryk a politická psychologie

V lednu 1933 ovládl Adolf Hitler Německo a stal se říšským kancléřem. Téhož roku vyšla v německy psaném deníku Prager Presse, vydávaném v Praze,...

Řiť i čelo – jedno tělo aneb bříškem vzhůru

Hlava a ocas byly v zmíněném článku Pavly Loucké pojaty jako protilehlé konce těla, jeden důležitý, druhý nevýznamný. V tom duchu se odvíjely různé...

Embryologie a genetika

V roce 1822 známý francouzský přírodovědec E. Geoffroy Saint-Hilaire uveřejnil v časopise Mémoires de la Muséum de Histoire Naturelle obsáhlé...

Tvrdé zimy v Evropě za uplynulé tisíciletí

Loňská i letošní extrémně dlouhá zima vyvolala v řadě našich spoluobčanů otázku, zda má tento fenomén dlouhodobější perspektivu. To mne vedlo...

Někdo to rád chladné

Většina chvostoskoků (Collembola) v našem klimatickém pásmu obývá půdu nebo její povrch a účastní se komplexních humifikačních procesů. Půdní...

VÝROK O SKUTEČNOSTI, NEBO VÝROK O VÝROKU?

Nizozemské státní organizace sledují velmi vážné současné klimatické změny, poslouchají své experty a snaží se situaci zlepšit. Věda zde přímo...

Aktuality

Z odborných časopisů

Zlatou medailidostal Claude Cohen-Tannoudji, prof. atomové a molekulové fyziky na College de France, za využití laserů k „zmrazení“ pohybu atomů....

Zinek a pocit chuti

Pocit chuti (chutnání pokrmů) se utlumuje ve stáří, při některých nemocech a po mnohých lécích. Dysgeuzie (z ř. dys- porucha, geusis chuť) je...

Úsměv a škleb

V komunikaci mají význam i jiné než řečové prostředky: výměna pohledů, úsměvů, mimických výrazů. Když Karel IV. přijímal státní návštěvy, zabýval...

Aries 1 – první komerční satelit

Australský satelit Aries-1 má vzlétnout v roce 2000, ale již dnes obesílá australská důlní a prospekční společnost CSIRO dotazníky s nabídkovým...

Trojrozměrné zobrazení atomů rentgenovou holografií

Známý fyzik maďarského původu Denis Gábor, který r. 1948 vynalezl holografii (Nobelova cena za fyziku 1971), věřil, že díky jeho vynálezu bude...

Výsledky do koše

Na severoamerickém kontinentě se našel vynikající studijní objekt – mužská kostra stará asi 9 300 let. Vědci zajásali a pustili se do práce. Po...

Opalování u kladivounů

Vysoká intenzita UV-záření je pro organizmy nepochybně většinou zhoubná. Proti této zhoubě mohou poskytnout ochranu třeba pokožkové pigmenty, jako...

Syndrom „golfské války“ konečně objasněn?

Zdá se, že tento syndrom, kterým trpí údajně asi 300 tisíc golfských veteránů, byl vyvolán mezihrou tří chemikálií. Neurobiologové kolem Mohameda...

Nejstarší textil na světě

K řadě prvenství, kterými se ve světě proslavila moravská paleolitická naleziště Dolní Věstonice a Pavlov (25 000 – 27 000 let před současností,...

Sto let měření krevního tlaku

Před sto lety Scipione Riva Rocci, lékař Ústavu patologické medicíny v Turíně, objevil možnost měření krevního tlaku bez otevření cév, tedy...

Desáté Fermatovo číslo rozloženo na prvočinitele!

Slavný francouzský matematik P. Fermat se domníval, že všechna čísla tvaru 2n + 1, kde n = 2m, m = 0,1,2,..., jsou prvočísla. Prvních pět členů...