mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Hoskovec Jiří

Prof. PhDr. Jiří Hoskovec, CSc., (*1933) vystudoval psychologii na FF UK v Praze, kde se nyní zabývá historií psychologie. Je členem International Society of Hypnosis, The American Society of Clinical Hypnosis aj.

Počet článků: 1

T. G. Masaryk a politická psychologie

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 87, 1997/2
V lednu 1933 ovládl Adolf Hitler Německo a stal se říšským kancléřem. Téhož roku vyšla v německy psaném deníku Prager Presse, vydávaném v Praze,...