mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Feher Alexander

Prof. RNDr. Alexander Feher (*1949) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity P. J. Šafaříka v Košicích. V současnosti se zabývá výzkumem supratekutého 3He a magnetických excitací v nízkorozměrných systémech při velmi nízkých teplotách.

Počet článků: 1

Od ultranízkych teplôt ku kozmológii

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 76, 1997/2
Aj keď od objavu supratekutosti hélia-3 už uplynulo štvrťstoročie, štúdium jeho vlastností neprestáva a supratekuté 3He nám poskytuje stále nové a...