Svoboda Jiří A.

Prof. PhDr. Jiří A. Svoboda, DrSc., (*1953) vystudoval archeologii na Filozofické fakultě UK v Praze. Je profesorem antropologie na Masarykově univerzitě v Brně a současně vedoucí specializovaného pracoviště Archeologického ústavu AV ČR Brno, v. v. i., v Dolních Věstonicích.

Počet článků: 16

Hledání pravěkých „nástrojařů“uzamčeno

2. 5. 2023  |  Vesmír 102, 273, 2023/5
V roce 2011 objevila francouzská archeoložka Sonia Harmandová s mezinárodním týmem v severokeňském areálu Lomekwi (lokalita 3) štípané kamenné...
 

První genetická analýza trojhrobu z Dolních Věstonic

5. 5. 2011  |  Vesmír 90, 282, 2011/5
Výzkum archaické DNA dnes prožívá určitý boom. Stal se jedním ze stěžejních proudů komplexně pojaté paleoantropologie a podstatně rozšiřuje úhel...
 

Lidská revoluce: byla, nebo nebyla?

16. 3. 2006  |  Vesmír 85, 164, 2006/3
V roce 1987 proběhla v Cambridži konference o původu a šíření anatomicky moderního člověka a jeho kultury, nazvaná Lidská revoluce. Od té doby se...
 

Býčí skála: prvé datování skalních maleb

13. 10. 2005  |  Vesmír 84, 574, 2005/10
Prehistorické skalní umění bylo objeveno v 19. století v jeskyni Altamira ve Španělsku, ale obecného uznání se dočkalo až počátkem 20. století ve...
 

Kdy šel moderní člověk přes Mladeč

14. 8. 2005  |  Vesmír 84, 444, 2005/8
Zveřejnění dat získaných pomocí radioaktivního uhlíku přímo z kosti anatomicky moderních jedinců obrátilo opět pozornost k pleistocenním nalezištím...
 

Egypt před faraony

17. 2. 2005  |  Vesmír 84, 79, 2005/2
Antoine de Saint-Exupéry byl při svých přeletech severní Afriky nucen přistát na vrcholové plošině nepřístupné stolové hory. Na jejím povrchu...
 

Anatolie coby archeologická krajina

5. 7. 2000  |  Vesmír 79, 397, 2000/7
Podle současných teorií má archeologická krajina kumulativní charakter, neboť uchovává vlastnosti minulých sídelních systémů lidských společností....
 

Hledání počátků moderního člověka

5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 563, 1997/10
Také my, Evropané, podobně jako Američané či Australané, bychom si měli zvykat na pocit, že na našem kontinentu kdysi žila domorodá populace,...
 

Nad stopami Indiánů Nového Mexika

5. 4. 1997  |  Vesmír 76, 198, 1997/4
Nové Mexiko nás vítá nadmořskou výškou přesahující 1500 m, suchým průzračným vzduchem a ostrými západy slunce, které řidiče v protisměru dokonale...
 

Nejstarší textil na světě

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 116, 1997/2
K řadě prvenství, kterými se ve světě proslavila moravská paleolitická naleziště Dolní Věstonice a Pavlov (25 000 – 27 000 let před současností,...
 

Víte, co jsou to notofágy?

5. 10. 1996  |  Vesmír 75, 544, 1996/10
Nemáme rádi, když se ve Vesmíru vyskytnou cizí slova, která – aspoň v užité formě – neznáme. A tak jsme se ponořili do článku o Indiánech Ohňové...
 

RUDOLF MUSIL a kol.: Stránská skála Hill

5. 9. 1996  |  Vesmír 75, 496, 1996/9
Charakteristický útvar Stránské skály u Brna je dnes světoznámou lokalitou, o niž se zajímají geologové, paleontologové i archeologové. Spojuje se...
 

Ohňová země, Dolní Věstonice a etnoarcheologie

5. 7. 1996  |  Vesmír 75, 377, 1996/7
„Tito ubožáci byli zakrnělí, šeredné obličeje měli pomazané bílou barvou, kůži špinavou a mastnou, vlasy rozcuchané, hlas nepříjemný a prudké...
 

Pravěké lampy a „případ Kolíbky“

6. 12. 1995  |  Vesmír 74, 678, 1995/12
V posledních letech vzrušily světovou veřejnost nečekané objevy dvou nových jeskyní s paleolitickými malbami ve Francii. Jestliže tajemství jeskyně...
 

Paleolitické osídlení Evropy

5. 10. 1995  |  Vesmír 74, 597, 1995/10
Nejstarším osídlením Evropy se zabývá projekt organizovaný European Science Foundation ve Štrasburku. Z prvního setkání, které se konalo u jeskyně...
 

Dolní Věstonice a Pavlov

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 137, 1994/3
Roku 1924 zahájil profesor Karel Absolon archeologický výzkum na poli rolníka Hebauera u Dolních Věstonic na jižní Moravě. „Každý začátek je...