mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 1994/3

datum vydání: 5. 3. 1994

Úvodník

Stromy, pařez a postmoderna

Kráčíme s přítelem krajinou a hovoříme spolu o tom, co kdo z nás vidí. Naše rozmluva má smysl a vtip a není jen nudným konstatováním toho, co oba...

Eseje

Zcela nová aliance

Monod a Prigogine označili celkem trefně jako starou alianci stav obecného povědomí v osmnáctém století, kdy si věda a náboženství zcela...

Nad knihou

Ing. Zdeněk Domes: Lesní hospodářství ČR

Na sklonku XX. století je polyfunkčnost lesů jako přírodního obnovitelného zdroje a současně faktoru přírodního a životního prostředí obecně...

Pokorný V. a kol.: Všeobecná paleontologie

Paleontologie stojí na průsečíku dvou věd. Setkává se v něm geologie s evoluční biologií. V posledních letech je stále větší důraz kladen na třetí...

Journal of Quantitative Linguistics

Holandské nakladatelství Swets a Zeitlinger letos zahajuje vydávání nového časopisu v oboru, který se dostává do popředí zájmu. Vydavatelem Journal...

Jaroslav Šterzl : Imunitní systém a jeho fyziologické funkce

Monografie našeho předního imunologa Prof. MUDr. J. Šterzla, DrSc., vznikla jako pokračování jeho knihy Vývoj a indukce imunitní odpovědi...

Jazykový koutek

komise, komitét, kolegium a grémium

Ve veřejném, společenském i vědeckém životě se lidé sdružují a organizují za tím či oním účelem a vytvářejí tak různé organizace či sdružení,...

Mozaika

Prof. Dr. Josef Brožek osmdesátníkem: jeho přínos antropologii

Narodil se v Mělníku 14. srpna 1913. Vystudoval psychologii na Karlově univerzitě a po získání doktorátu r. 1937 se ze zájmu o antropologii zapsal...

Dýchací cesty „cítí“ kyslík

Řízení dýchání má několik složek. Nervové mechanizmy automatické i vůlí ovladatelné řídí stahy dýchacích svalů. Dechové centrum v míše řídí...

Zvláštní případ parazitizmu

Parazitizmus je, zjednodušeně řečeno, takový vztah dvou organizmů, který jednomu organizmu prospívá, zatímco druhému škodí. Parazitovat lze přímo...

Nová recyklační technologie

Když v televizním přístroji lupne, obrazovka náhle ztmavne a další oprava se již nevyplatí, skončí televizor na smetišti. Ve Spolkové republice...

Závistiví ptáci

Ptáci mají vzhledem ke svému způsobu života široké pole možností, jak si vybrat co nejvhodnější místo k hnízdění. Nicméně většina výzkumů v tomto...

Vertikála

Ze starých ročníků Vesmíru

„Vesmír“ však má svou vlastní příčinu vzpomínati dra Rašína. Dr. Rašín byl původcem nynějšího Vesmíru. Byla to jeho myšlenka, abych vydával Vesmír,...

Diskuse

Příletištní malárie

Koncem července 1989 byl přijat do nemocnice „Ospedale San Salvatore“ v Pescaře (Itálie) 16letý student s vysokými horečkami, třesavkou, zvracením...

Úvahy o antivědě I.

Je antivěda ve svých mnoha tvářích víceméně neškodnou diverzí, nebo signalizuje důležitou kulturní výzvu? Myšlenkový rámec těchto úvah je založen...

Bída naší vědy (II.)

Velká většina slušných a  vzdělaných lidí u  nás je přesvědčena, že suchopárnost a nečtivost jsou ne-li podmínkou vědeckosti, tedy jejím poznávacím...

Kdo se směje pod vousy a co už k smíchu není

Když by se mne někdo zeptal, co si myslím o vědě, ještě nedávno bych mu odpověděl asi takto: „Náš ne příliš vzdálený prapředek běhal po stepi či...

Výtvarné umění

Časotvary (Olga Karlíková)

V Českém muzeu výtvarných umění v Praze byla letos v zimě výstava čtyř umělců věnovaná Zemi – Olgy Karlíkové, Milana Maura, Miloše Šejny a Mariana...

Paměti

Josef Charvát a jeho svět

Deník 1953 Za války a ještě několik let po válce jsem si psal deník. Pak se mi nahromadilo tolik povinností, že jsem na to neměl čas. Nyní začínám...

Dopisy čtenářů

Ad Anketa Vesmíru 71, 1991/12

...Navážu na shrnutí výsledků ankety Vesmíru 71, 1991/12. V oddílu doporučení, o co Vesmír rozšířit, mě upoutala nejvyšší hodnota (54,4 %)...

Jak se stane ze studenta medicíny dobrý lékař?

A přesto se na některých fakultách přijímá (a dokonce prý „s úspěchem“) pouze podle testů, např. takového (poněkud pozměněn, aby se autoři v tom...

Z neoficiální zprávy o služební cestě

Když r. 1630 přijeli do Bostonu puritáni, tak na ostrově Shawmut nalezli pouze místního poustevníka. Ten přijal zbožné muže s otevřenou náručí...

Ke kvazispecies a evoluci

Zajímavé pojednání o kvazispecies – statistické definici informační makromolekuly, jak ji vykládá Eigenova škola, je jistě přínosné pro pochopení...

Perla měsíce

Hvězdopravec jezdí v rollsu

Hodnotnou satisfakci si připravili čeští astronomové po desetiletích omezování režimem. V dubnu se za účasti tří desítek významných hvězdopravců v...

Uvidíme náš planetární osud v Jupiterově tváři?

Srážky kosmických těles... Oblíbené téma vědeckofantastických příběhů... Obyčejná skutečnost všedních dnů Země a celé sluneční soustavy......

Statistiky chtějí opatrnost

Známé a často citované úsloví označuje statistiku za třetí, nejvyšší, stupeň lži (pravda, podle některých autorů bojuje o prvenství s předpovědí...

Polymerní kapalné krystaly

V letošním roce uplyne právě 106 let od doby, kdy rakouský botanik F. Reintzer poprvé popsal nový fázový stav látek, označovaný jako...

Biogenní oxidace železa v anaerobních oceánech?

Předpokládá se, že již před 3 miliardami let obsahovala zemská atmosféra nezanedbatelné množství molekulárního kyslíku – asi setinu...

Homo erectus z Bilzingslebenu

Již od r. 1972 probíhá v Bilzingslebenu v okrese Artern systematický archeologicko-geologický výzkum sídliště fosilního člověka. Sídliště se...

Dolní Věstonice a Pavlov

Roku 1924 zahájil profesor Karel Absolon archeologický výzkum na poli rolníka Hebauera u Dolních Věstonic na jižní Moravě. „Každý začátek je...

Srpkovitá anémie

Značná část defektů červených krvinek je způsobena anomáliemi hemoglobinů. Z klinického hlediska je můžeme dělit do dvou základních skupin, na...

O „zbraňových systémech“ malarických plazmodií

Podle statistik Světové zdravotnické organizace WHO je v současné době na celé planetě zhruba 400 milionů pacientů trpících malárií a jejich počet...

Šarlatán

Neboť budu mluvit o šarlatánu, neboť jeho léčba léčí veškeré příznaky lidstvu známé. Neboť on to provádí v deseti stupních. Neboť Poprvé, předvede...

Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie

Dne 8. září 1993 zesnul po dlouhém životě naplněném prací na poli geologie, stavební techniky i pedagogické činnosti profesor ČVUT Quido Záruba ve...

Návraty divokých koní

Kůň Převalského je dnes jedním z nejznámějších zvířat a stal se i symbolem ohrožené fauny naší planety. Pro svět vědy jej objevil na svých cestách...

Geobotanik a ekolog - prof. Jan Jeník

Když r. 1988 připravoval časopis Preslia (61:73-84,1989) článek k šedesátinám Jana Jeníka – tehdy ještě docenta – z třeboňského pracoviště...

Prof. RNDr. Otakar Matoušek

Ve Švédsku zemřel 4. 1. 1994, krátce před svými nedožitými pětadevadesátinami, profesor Otakar Matoušek, který měl blízko jak k vědě, tak...

Aktuality

Leden ve vědě

USO nad francouzskými laboratořemi? Zprávy o výzkumech supravodivosti za pokojové teploty, které tak výrazně podnítila r. l987 Nobelova cena K. A....

Gen pro osteoporózu

Hustota kostí dosažená v rané dospělosti je hlavním určujícím faktorem rizika osteoporotických zlomenin v důsledku řídnutí kostí ve stáří. Z...

Možný účinek oblaků na klima

Radiační účinky mraků na klima jsou určeny poměrem dvou protichůdných procesů: v jednom se uplatňuje albedo (a působí ochlazování), v druhém se...

Vliv sněhové pokrývky na tepelnou rovnováhu a na růst jarních teplot na pevninách

V posledních dvaceti letech se na severní polokouli podstatně zmenšuje sněhová pokrývka. Sníh na povrchu Země značně ovlivňuje planetární albedo a...

Rychlý vznik vztahu hmyz – hostitel

Ve dvou populacích specializovaných motýlů druhu Euphydryas editha se objevila velmi rychlá adaptace na nového hostitele. V obou případech je...

Draperova cena otci programovacího jazyka FORTRAN

V únoru 1994 byla ve Washingtonu slavnostně předána cena Charlese Starka Drapera za r. 1993 tvůrci programovacího jazyka FORTRAN. Draperovu cenu...

Gen pro závislost

Gen, který byl ve zvýšené míře nalezen u lidí závislých na kokainu, je stejný jako gen nalezený u lidí závislých na alkoholu. Psychiatr Kennet Blum...

Horký archiv,

nikoli však pro choulostivý obsah. Když fyzik Albert Wattenberg z Illinoiské univerzity stěží zvedl čtvrtmetrovou kovovou tyčku z krabice s věcmi,...

Biotech–2000, korejský příklad

S trochou závisti se dočítáme, že jihokorejská vláda odstartovala ambiciózní program Biotech–2000. Je zamýšlen jako široká strategie s cílem...

Nový předchůdce teorie kontinentálního driftu

Teorii kontinentálního driftu poprvé vědecky formulovali nezávisle na sobě F. B. Taylor a Alfred Wegener v letech 1910 a 1912, myšlenka sama však...

Signály klimatických změn: existují jakékoli známky?

Změny v klimatu jsou řízeny kombinovaným souborem faktorů sestávajících z regionálně nesourodých změn přirozeného i umělého původu, právě tak jako...

Nečekaná reakce

Téměř 100 badatelů se podepsalo v lednu pod dopis francouzskému prezidentu François Mitterrandovi, v němž jej žádají o milost pro čtyři lékaře...

Symbiogeneze a propaganda

V říjnovém Vesmíru (Vesmír 72, 593, 1993/10) jsme referovali o recenzi knihy Concepts of Symbiogenesis, kterou napsala L.N. Chachina. V britském...

Jak zlikvidovat SSC?

Jedna skupina navrhla modifikovat již částečně dokončený lineární urychlovač protonů a vybudovat zařízení pro výrobu radioizotopů pro použití v...

Smutek v zimě

Mnozí lidé špatně snášejí příchod dlouhých zimních večerů a je jim smutno. Někteří lidé v zimě onemocní depresí, v létě se uzdraví. Onemocnění má...

Marihuana

Marihuana je slovo z americko-španělského slangu a je odvozeno od pojmu „Mary and John“, odpovídajícího sušeným listům samčí a samičí rostliny...

Supernova ve Velké Medvědici

Galaxie M 81 (= NGC 3031) ve Velké Medvědici patří k vděčným objektům pro okukování oblohy menšími světelnými dalekohledy. Je od nás vzdálena asi...

Katastrofální deště ve 14. století v Německu

H. R. Bork se svou ženou se zabývali vlivem intenzivních dešťů na zemědělskou krajinu. Z desítek analyzovaných a datovaných půdních profilů...