Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Šimoník Josef

Ing. Josef Šimoník, CSc., (*1941), vystudoval Chemickotechnologickou fakultu SVŠT v Bratislavě. Zabýval se zpracovatelskými technologiemi polymerů, nyní je šéfredaktorem a vydavatelem časopisu Plasty a kaučuk.

Počet článků: 1

Polymerní kapalné krystaly

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 131, 1994/3
V letošním roce uplyne právě 106 let od doby, kdy rakouský botanik F. Reintzer poprvé popsal nový fázový stav látek, označovaný jako...