JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Aktuální číslo:

2023/11

Téma měsíce:

Zapomínání

Obálka čísla

Šarlatán

 |  5. 3. 1994
 |  Vesmír 73, 157, 1994/3

Neboť budu mluvit o šarlatánu, neboť jeho léčba

léčí veškeré příznaky lidstvu známé.

Neboť on to provádí v deseti stupních.

Neboť Poprvé, předvede hejno vděčných pacientů,

kteříž budou tvrdit, že byli choří a zneuznaní

po léta, leč nyní vyléčení došli.

Neboť Podruhé on se činí stranou lékařských zařízení

a nemocenského pojištění a štká do svých

případných daňových přiznání zhloubi žalu, že jeho

léčba není dostupna všem trpícím.

Neboť Potřetí on hlásá, že nemocenské pojištění

by ušetřilo miliardy liber, kdyby si osvojili

jeho léčení.

Neboť Počtvrté, jeho léčení se nedá zaplatit

soukromými pojišťovnami, jakkoliv k tomu

navádí své pacienty.

Neboť Popáté se vždy staví mučedníkem, kdykoli jiní

doktoři zapochybují o jeho metodách.

Neboť Pošesté nikdy nevystaví své diagnózy aniž

své léčebné postupy posudku odborníků v oboru.

Neboť Posedmé tvrdí, že je laskavější a chápavější

(to jest holističtější) než jiní doktoři,

kteří jsou prostě surovci.

Neboť Poosmé diagnostikuje svůj oblíbený způsob nemoci

u každého důvěřivce, který vleze do dveří.

Neboť Podeváté je podstata jeho léčby v tom,

že každý důvěřivec musí chodit pořád znovu.

Neboť Podesáté zhotovuje články o svých zázračných

léčbách do novin, aniž by dbal na jakési předpisy

Lékařské komory o nemorální reklamě.

Neboť mu to zpravidla projde.

Neboť Lékařská komora ho nestíhá, pokud někdo

nepodá stížnost skrze právníka, jakže většinou

nepodá.

Neboť sám sebe bude nazývat specialistou, i když

nemá kvalifikace k provozování lékařství ani

co by za nehet vlezlo.

Neboť jest kukaččím vejcem v hnízdech atestovaných

specialistů.

Neboť jeho oblastí volby může být alergie, rakovina,

neurologie, stárnutí, psychiatrie, reumatologie

či neurastenie.

Neboť, ať jde o cokoli, předepíše dietu, která je sdostatek

odporná, aby se nedala dodržet.

Neboť on chápe efekt placeba.

Neboť, když jeho pacient dostane původní obtíže, může

vždycky říci, že se týž neřídil přesně jeho dietou.

Neboť jest smutným faktem, že jeho pacientem je většinou žena.

Neboť ženy,

které jsou opuštěny rodinou nebo něčím podobným,

hledají útulek v nemoci.

Neboť muži důvěřivci jsou zpravidla zádumčiví

a hypochondři.

Neboť šarlatánské diety budou pokládány za pokrokové

každým, s výjimkou odborníků přes výživu.

Neboť bude předpisovat absurdní dávky dodatkových živin,

z nichž má provizi.

Neboť oslňuje své pacienty pseudovědou.

Neboť je rakovinovým šarlatánem, pročež jeho pacienti stráví

zbytek života vyvoláváním obrazu svých bílých buněk

a strouháním mrkve.

Neboť když se rakovina vrátí, může říci, že si nepředstavovali

své bílé krevní buňky dost jasně, nebo že nestrouhali dost

mrkviček.

Neboť, je-li jeho specialitou psychosomatický problém, jeho

pacienti se zpočátku zmátoří a pak jim dá ještě přísnější

dietu, a když se jim obtíže vrátí, prodá jim ještě víc

dodatkových živin.

Neboť, jde-li o psychózu, pacient zkonzumuje dietu a pořád

je šílený jako ratlík.

Neboť, jde-li o zánět kloubů, pacient přijde, když jsou bolesti

nejhorší, takže se trocha zlepšení dá čekat v každém případu.

Neboť když se bolesti vrátí, vrátí se i pacient pro další léčení.

Neboť když je to neurologie nebo stárnutí, pacienti se budou po

poradě cítit pár týdnů silnějšími nebo povrchově mladšími.

Neboť když si vezme na paškál alergie na potravu, může lidem

dávat impozantní injekce do rozsáhlých kožních oblastí.

Neboť to je jisté, že se každý jednou dostane na svůj vrchol křivky.

Neboť v jeho pseudovědě se vždycky podaří zalarmovat jejich

krevní buňky proti složkám potravy ve zkumavkách, nebo

aspoň jim prodat podvodné podomácké vakciny.

Neboť umí natahovat důvěřivost svých pacientů už tím, že jim

bude vtírat kousek potravy do pupku a sledovat, zda se

jim začnou klepat okončetiny.

Neboť umí tahat za nos ještě dál tím, že jim bude diagnostikovat

nemoci klácením kyvadélka nad vzorkem krve nebo chlupů.

Neboť umí diagnostikovat hypoglykémii, mayalgickou

encefalomyelitidu, elektromagnetickou citlivost nebo

Candidu albicans jako zvláštní pozornost podniku.

Neboť oznámí, že je to prostě útlumem imunitního systému.

Neboť si bude brát nemravné provize z prodeje vitaminů či

minerálních látek nebo enzymových pilulek.

Neboť jeho sdělení jsou sice odmítána časopisy s vysokým

vědeckým standardem, jež neplatí za příspěvky, avšak on

a jeho přívrženci mohou založit svůj vlastní časopis

a rozesílat o něm zprávy do novin.

Neboť si přijde na pořádné peníze psaním brožurek, jež jdou

na dračku a přivádějí další důvěřivce.

Neboť jeho knihy jsou nacpány citáty z knih jeho pokrevných

bratrů šarlatánů

Neboť se tyto knihy píší snadno a zvyšují váhu těch druhých

knih.

Neboť jakkoli mluvím o šarlatánu v mužském rodu, někteří

jsou ženami.

Neboť dějiny svědčí o tom, že šarlatáni se těšívají podpoře

nejvyšších míst země.

Neboť bohatci, králevici a oslavenci začasté se pyšní pošetilostí.


Tato báseň je parodií knihy Jubilate Agno, nazvané „Můj kocour Geofrey“ a napsané Christophem Smartem (1722-1771). Smart byl vychován v Durhamu a v Cambridgi a uveřejnil dva svazky básní: parafrázi žalmů „Zpěv Davidovi“, obracející se k Davidovi jako básníku a autoru Žalmů, jakož i překlady Phaedra a Horácia. Jeho  báseň „Hiliada“ parodovala překlad Iliady od Alexandra Popea a činila si posměch z Johna Hilla, známého šarlatána. Smart se posléze zbláznil a zemřel jako nuzák v Bedlamu.

Caroline Richmond,

The Lancet, svazek 336, č. 8727, s. 1367-8, 1990


Upozorněn na tuto báseň zasloužilým členem redakční rady časopisu Vesmír, přeložil jsem ji se zvláštním potěšením, neboť obsahuje i návody k činnostem u nás dosud neprovozovaným. Doufám také, že bude oceněno, že autor Kocoura Geofreyho se posléze zbláznil, zatímco kocour si žil dobře. Rovněž Carolin Richmondové se daří dobře, i když jí a týdeníku The Lancet bude zajisté uštědřeno něco alternativních uřknutí dalekého doletu i od našich bohatců, kraleviců a oslavenců.

Miroslav Holub

Obrázky

O autorovi

Caroline Richmond

Doporučujeme

Toto jsme my

Toto jsme my

Ondřej Vrtiška  |  30. 10. 2023
Z kolika buněk je tvořeno lidské tělo? A jaký je podíl jednotlivých buněčných typů? Odpovědět na tyto otázky není z řady důvodů snadné a jakákoli...
Jak si  pamatovat  10 000 fotek

Jak si pamatovat 10 000 fotek uzamčeno

Filip Děchtěrenko  |  30. 10. 2023
Ke schopnosti rozlišit pravdu od lži potřebujeme dobře fungující paměť. Podněty z okolního světa do ní ukládáme pro okamžité nebo pozdější...
Proč je  špatná paměť  dobrá

Proč je špatná paměť dobrá

Radkin Honzák  |  30. 10. 2023
Nedávno mi kamarádka poslala článek, v němž jakási profesorka s nádherným křestním jménem Lorraine (příjmení jsem zapomněl) vysvětluje zhoršené...