Prach Karel

Prof. RNDr. Karel Prach, CSc., (*1953) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. V Botanickém ústavu AV ČR, v. v. i., v Třeboni a na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích se zabývá studiem sukcese a ekologií obnovy.

Počet článků: 7

Ekologická obnova lukuzamčeno

4. 5. 2015  |  Vesmír 94, 294, 2015/5
Naše republika leží v temperátní zóně Evropy, tudíž je převládajícím přirozeným biotopem les. Jinými slovy, pokud bychom člověkem uměle odlesněná...
 

Čekají je zlatá léta?

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 416, 2012/7
V posledních dvou dekádách vědce zajímá, jak probíhající klimatické změny ovlivňují rozšíření organismů, zda se budou šířit z míst, která se pro ně...
 

Divočina v české krajině

9. 12. 2010  |  Vesmír 89, 783, 2010/12
Termín divočina se stává v poslední době stále frekventovanějším, překročil rámec ochranářských kruhů a stal se předmětem zájmu médií. Souvisí to...
 

Příroda pracuje zadarmo

11. 5. 2006  |  Vesmír 85, 272, 2006/5
Obnovou narušených ekosystémů se zabývá dílčí obor ekologie – ekologie obnovy (Vesmír 74, 143, 1995/3), který se zformoval jako samostatná...
 

"Restaurační ekologie", či ekologie obnovy?

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 143, 1995/3
V posledních letech se v rámci ekologie jako vědecké disciplíny (nikoliv jako u nás zprofanovaného pojmu, vztahujícího se k životnímu prostředí)...
 

Forman R. T. T., Godron M.: Krajinná ekologie

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 216, 1994/4
Krajinná ekologie nemá v naší vědecké obci zrovna dobrou pověst. To je dáno zprofanovaností slova ekologie, jsou však i další příčiny. Především,...
 

Geobotanik a ekolog - prof. Jan Jeník

5. 3. 1994  |  Vesmír 73, 163, 1994/3
Když r. 1988 připravoval časopis Preslia (61:73-84,1989) článek k šedesátinám Jana Jeníka – tehdy ještě docenta – z třeboňského pracoviště...