Vesmír: 1994/4

datum vydání: 5. 4. 1994

Úvodník

O tom, jak něco je

Existují takové nevinné otázky, jako třeba „Co je to dům?“ nebo „Co je to zlatohlávek?“ (na tu si můj věrný čtenář asi vzpomene) nebo třeba „Co je...

Eseje

Law and order

Svět, ať už lidský, nebo i mimo člověka, byl vždy pociťován jako nějak strukturovaný, mající řád, nikoli jako jakási amorfní kaše. Je to představa...

Neokurková sezóna

Na konci léta jsem potkal kolegu. „To mám štěstí, jdu za tebou.“ Ještě než jsme došli do pracovny, dostali jsme se do křížku. „Tys mi shodil...

Náhoda a věda

„To je ale náhoda,“ vykřikne člověk, který prvně v životě přijel do Bílé Lhoty a potká přítele, s nímž se dlouho neviděl. Nechce tím vlastně říci...

Od dobrotivého génia k šílenému maniakovi

Osudy mudrců, učenců a vědců jsou v literatuře zachyceny ve třech hlavních typech příběhů. První typ příběhu Velký učitel je nejstarší a pochází...

Nad knihou

N. N. Greenwood – A. Earnshaw: Chemie prvků

Když jsem na jedné z posledních schůzí ediční komise někdejšího SNTL měl možnost se seznámit, byť jen zběžně, s knihou Greenwooda a Earnshawa:...

Forman R. T. T., Godron M.: Krajinná ekologie

Krajinná ekologie nemá v naší vědecké obci zrovna dobrou pověst. To je dáno zprofanovaností slova ekologie, jsou však i další příčiny. Především,...

Karel Samšiňák: O mouchách a lidech

Obvykle tu ve Vesmíru vycházejí recenze o učených knihách. Využijme dobrodiní dubnového čísla, které obvykle poskytuje prostor i lehčímu žánru, a...

Kronika techniky

Na předvánočním trhu se objevila rozměrná a výpravná kniha nazvaná Kronika techniky – 2. svazek projektované řady faktograficky zaměřených...

Viktor Kašák: Jak přežít smog

Na obálce knížky primáře MUDr. Viktora Kašáka je skromně uvedeno, že podle zprávy Světové banky 3 % všech úmrtí v naší zemi má na svědomí „jedovatý...

Karl Jaspers: Úvod do studia filozofie

Anotovaná kniha je souborem přednášek, které tvoří 12 tematicky seřazených kapitol. Známý existencialista a jeden z “otců“ tohoto...

Jazykový koutek

sofistikované adultivní maskulinní luxuriantní chování

Televizní moderátor jednoho diskusního pořadu má snahu vyhovět hlasu některých diváků a usiluje o to, aby se on i diskutující pokud možno...

Mozaika

Únor ve vědě

Sluneční skvrny na Tau Velryby? Jestliže nám pozorovací schopnosti Keckových dvojčat mají umožnit uvidět planety jiných hvězd, už dnes se můžeme...

Vertikála

O čem psal Vesmír před lety

Triumf mastičkářství slaví Německo. Zdálo se, že se arijským lékařům tam bude dařiti výborně, když byli zbaveni konkurence lékařů nearijských, ale...

Diskuse

Bídníci naší vědy

Bohuslav Blažek se pustil s vehemencí a jízlivostí sobě vlastní do české vědy v období totality (viz výše citovana čísla Vesmíru). Nedá mi to,...

Bída naší vědy /III./

Věda v totalitárním čtyřicetiletí většinou nebyla aktivním spolutvůrcem zla a  dokázala si uchovat pozoruhodnou míru lidské slušnosti a solidnosti....

Protivědecká vlna pomine

Chtěl bych reagovat na několik článků o scientizmu a postmodernizmu – a obecněji něco říci k těmto tématům. Nejprve k úvodníku „O scientismu“...

Věda se přestává usmívat pod vousy

„Vaše pracoviště se nemusí vracet do Evropy,“ říká v jisté pražské vědecké instituci kolega, „vy totiž žijete ještě v Rakousku-Uhersku! Zato v...

Přijímací řízení na vysoké školy

Při vzpomínce na svou vlastní přijímací zkoušku na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, dále na zkušenost s tímtéž v roli pedagoga, když...

Výtvarné umění

Všichni jsme stopaři

V roce 1984 bylo na výstavě Velká kresba rozloženo na trávníku zahrady Galerie H v Kostelci nad Černými Lesy několik velkých obrazů Milana Maura....

Paměti

Josef Charvát a jeho doba

Čtvrtek, 12. března 1953 Včera jsem měl v poledne pavlovovský seminář. Celkem je to všecko nekonečně nudné. Už mi několikátý rok dokazují, že...

Dopisy čtenářů

Myslet jako hora

Místo „jsme ta část deštného pralesa, která se nedávno vyvinula v myšlení“ recenzent píše „...která se vyvinula z myšlení“. Záměna...

Řečová komunikace

Stalo se mi jednou při tzv. „recitační hodině“ (žáci mají 14 dní na to, aby si sami vybrali báseň či text), že Pivoňka se uklonil a řekl: Christian...

K ochraně ozonové vrstvy Země

Česká republika, která se k Montrealskému protokolu přihlásila v září 1993, dosud nepodepsala ani Londýnský, ani Kodaňský dodatek...

Konkurence, či kompetice

V úvaze o nadbytečném přejímání slov z angličtiny je mezi jinými příklady zmíněna „kompetice“ jakožto termín doporučovaný etology, a to s tím, že...

Sluneční a hvězdná aktivita

Je poměrně málo známo, že periodicita sluneční aktivity není výjimkou z hlediska srovnání s jinými hvězdami. Tento objev umožnila existence jevu,...

Ledový vrt v Grónsku

Zabývám se vlivem sluneční činnosti na teplotní odchylky jednotlivých cyklů. Výsledky jsem publikoval v Meteorologických zprávách 46, č. 2, str....

Perla měsíce

DCF-77 řídí náramkové hodinky

Nejen v zahraničí, ale už i u nás lze zakoupit náramkové hodinky firmy Junghans řízené časovým signálem DCF-77. Dokonce i se solárním napájením....

Komunikace a počítačové sítě

S prolomením železné opony začal i k nám naplno pronikat duch moderní doby, charakteristický nástupem počítačů do všech oblastí lidské činnosti....

Co je Internet?

O Internetu se dnes hovoří velmi často a v mnoha různých souvislostech. Někdy ovšem ne zcela korektně – zvláště pak proto, že v hovorové řeči nelze...

Transplantace neuronů do mozku

Nervové buňky černé substance (s. nigra) mozkového kmene vyrábějí nervový přenašeč dopamin a svými výběžky jej dopravují do mnoha oblastí. Jednou...

Mohou počítače myslet?

Obdiv ke strmě narůstající výkonnosti a možnostem počítačů i určitá obdoba počítače s lidským mozkem vedou k opakovaně kladené otázce, zda a v jaké...

Počítačový šach – „přechytračí“ člověk sám sebe?

V uvolněné duchovní atmosféře konce 18. století se mnozí nadšení badatelé a konstruktéři snažili sestrojit „automatický počítací stroj (automat)“....

Chraňme svá muzea před hledači fosilní DNA

V době, kdy jsem přednášel medikům molekulární genetiku, používal jsem jako názorný příklad pro vytvoření představy o molekulách...

Diverzita fosilního hmyzu

Hmyz je v současné době druhově nejbohatší třídou (podle jiných systémů či spíše systematiků nadtřídou) organizmů. Jen počtem známých a popsaných...

Úspěšnost léčby nádorových onemocnění cytostatiky

Nádorová onemocnění představují závažný celospolečenský problém. Účinná prevence jejich vzniku je značně nedokonalá a včasná diagnostika je stále...

Způsobil výzdvih Tibetu příchod ledové doby?

Na paleoklimatických kongresech si nejvíce stěžují Australané. Každý člověk má totiž tendenci pohlížet na svět z hlediska své specializace anebo...

Nemoc ostrova Guam a cykasy neplatí?

Na ostrově Guam v Marianském souostroví Tichého oceánu se vyskytuje nemoc, která bývá podle něj jmenována jako guamská. Se všemi zkratkami je to...

O krizi

Čím se má nějaký institut pro vědy o člověku zabývat? Takové téma je příliš rozsáhlé, než aby se dalo vyčerpat. Ústavní rada, jejímž jsem členem,...

Severo Ochoa

1. listopadu 1993 zemřel Severo Ochoa, legenda biochemie a molekulární biologie, jeden z těch, kdo tyto obory zakládali. Narodil se 24. 9. 1905 v...

Neobvyklé soužití

V ekologii se tradičně staví do protikladu konkurence a koexistence druhů: druhy si podle této koncepce nemohou konkurovat a zároveň dlouhodobě...

Rozruch na rašeliništi

Lidé z ostrova Andoya na severovýchodním pobřeží Norska často přicházejí na místní rašeliniště kvůli lovu nebo sběru plodin a změny na povrchu jim...

Ateroskleróza

Možným vysvětlením trombotických a aterosklerotických komplikací u systémového onemocnění pojiva zvaného Lupus erythematodes je podle finských...

Čím vonia les

opýtali sa výskumníci v Kalifornii a pokúsili sa určiť tekavé látky, ktoré sa nachádzajú v ovzduší lesa (Helmig, D., Arey, J.: „Organic chemicals...

Molekula roku 1993: p53

Protein o relativní molekulové hmotnosti 53 000 (53 kilodaltonů) neboli p53 byl vyhlášen molekulou roku 1993 (Science 262: 1953, 1958; 1993, 23....

Gáia po dvaceti letech

Počátkem 70. let publikoval James Lovelock, přemýšlivý biolog širokého zaměření, hypotézu Gáia, která zjednodušeně řečeno pojednávala o tom, že...

Zrakové halucinace

Halucinace jsou vjemy, které vznikají „samy od sebe“, bez zevního podnětu, což postižený nepoznává. Jakmile postižený poznává, že pro jeho smyslové...

Lstivý kolibřík

Konkurence může probíhat dvěma způsoby: jedinci se buď vzájemně připravují o určitý zdroj, anebo tomu zabraňují tím, že se od tohoto zdroje...

Toxoplazmóza u koaly

Že toxoplazmóza patří mezi nejrozšířenější nemoci člověka a zvířat, které jsou vyvolávány prvoky, není asi třeba čtenářům Vesmíru připomínat....

Aktuality

Slon africký (Loxodonta africana)

Slon africký (Loxodonta africana) je zvíře nejen šikovné a obratné, ale i mlsné. Sloni v Krugerově národním parku v Jihoafrické republice milují...

Sklizeň a klimatické změny

Omezí globální změny klimatu očekávané v příštím století zemědělskou produkci a způsobí všeobecný hladomor? Klimatoložka Cynthia Rossenzweig z...

Anomální metan

Koncentrace metanu v atmosféře se v posledních letech zvýšila více než dvakrát. V posledních 15 letech vzrůstala v průměru zhruba o 1 % ročně. E.J....

Co včely vědí a co nevědí

Tak se jmenovala přednáška matematika L. F. Totha, v níž r. 1964 analyzoval geometrii včelího plástu z hlediska efektivnosti využití vosku. Zjistil...

Život na hranici

O erupcích vulkánů na podmořských riftech se předpokládá, že jsou velmi časté. Přesto je dosud nikdo nezastihl „v akci“. Studium jevů s erupcemi...

Záznam s velmi vysokým rozlišením koncentrace atmosférického CO2

Naše porozumění tomu, jak budoucí změny koncentrace oxidu uhličitého ovlivní globální klimatický systém, pochází částečně z porovnání minulých změn...

Předchůdce člověka na Sibiři před 500 000 lety?

O tuto senzaci se zasloužil archeologové Jurij A. Močanov a jeho žena Světlana Fedosejevová. Před 12 lety totiž nalezli při vykopávkách na severu...

Paleoindiáni

Již od 16. století je oblast Beringovy úžiny pokládána za pravděpodobnou cestu zalidnění Nového světa lidmi z Asie. Dlouho scházely doklady. Od r....

Rodokmen evropských medvědů hnědých

Populace medvěda hnědého v Pyrenejích klesla na 10 kusů a hrozí jí vymizení. Standardním řešením by byl dovoz zvířat z jiných oblastí. Dovezená...

Krize průmyslového výzkumu v bývalé NDR

Když r. 1989 padla berlínská zeď, pracovalo v aplikovaném výzkumu v NDR asi 86 000 lidí. Podle západoněmeckých standardů jich bylo 16 000...

POST

Holland Ford z Univerzity Johnse Hopkinse a Pierre Bely z Evropské kosmické agentury přednesli počátkem ledna na zasedání Americké astronomické...

Stáří čínského nálezu Homo sapiens

Před 10 lety byla nalezena v pleistocénních depozitech jedné jeskyně v Jinniushanu (v provincii Lianing) zachovalá lebka Homo sapiens spolu s částí...

Podařila se kompletní syntéza taxolu!

Tato složitá látka odolávala úsilí o syntézu od prvních náznaků protikancerogenních účinků, tj. asi 20 let. (Viz Vesmír 72, 356, 1993/6; Vesmír 72,...

Osteoporóza dříve a dnes

Vzrůstající výskyt zlomenin krčku stehenní kosti v severní Evropě v posledních desetiletích se vysvětluje pokročilostí procesu osteoporózy....

Kontraceptiva

Z publikace dánských gynekologů je patrné, že ženy užívající tzv. nízké dávky perorálních kontraceptiv (kombinované či sekvenční preparáty...