mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Dočkálková Jiřina

RNDr. Jiřina Dočkálková (*1944) vystudovala MFF UK. Je správcem sítě a systému v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR. (e-mail: dockalk@earn.cvut.cz)

Počet článků: 1

Komunikace a počítačové sítě

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 185, 1994/4
S prolomením železné opony začal i k nám naplno pronikat duch moderní doby, charakteristický nástupem počítačů do všech oblastí lidské činnosti....