mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Lippert Erich

Ing. Erich Lippert, Csc., (*1944) vystudoval Vyskou školu chemicko technologickou v Praze. Po působení na Federálním výboru pro životní prostředí od roku 1995 zaměstná na Ministerstvu životního prostředí (statistika životního prostředí)

Počet článků: 1

K ochraně ozonové vrstvy Země

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 184, 1994/4
Česká republika, která se k Montrealskému protokolu přihlásila v září 1993, dosud nepodepsala ani Londýnský, ani Kodaňský dodatek...