mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Klener Pavel

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., (*1937) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Je přednostou 1. interní kliniky 1. Lékařské fakulty UK. Zabývá se hematologií a onkologií. Od 1. února 1994 je prorektorem pro vědu Univerzity Karlovy.

Počet článků: 1

Úspěšnost léčby nádorových onemocnění cytostatiky

5. 4. 1994  |  Vesmír 73, 205, 1994/4
Nádorová onemocnění představují závažný celospolečenský problém. Účinná prevence jejich vzniku je značně nedokonalá a včasná diagnostika je stále...