mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 623

Kladivem na chemickou vazbu

5. 2. 2024  |  Vesmír 103, 66, 2024/2
Jeden z nápadů chemiků Ústavu pro navrhování a objevování chemických reakcí (ICReDD) univerzity v Hokkaido spočívá ve využití mechanické síly k...
 

Tajuplná kosmická ruka

8. 1. 2024  |  Vesmír 103, 2, 2024/1
Pozoruhodná mlhovina svědčí o extrémních fyzikálních procesech. Malé souhvězdí Kružítko (Circinus) v naší geografické šířce vůbec nevychází nad...
 

Za hranice Galaxieuzamčeno

8. 1. 2024  |  Vesmír 103, 6, 2024/1
Mladé hvězdy bývají obklopeny zbytky plynového a prachového mračna, z něhož vznikly. Gravitace (proto)hvězdy částice plynu a prachu dále...
 

Superkondenzátor – nová budoucnost betonu?

8. 1. 2024  |  Vesmír 103, 8, 2024/1
Cílem výzkumu materiálů není jen nalézat nové materiály, ale rovněž nacházet nová využití pro materiály již existující. Skupina inženýrů...
 

12,86 TWh

4. 12. 2023  |  Vesmír 102, 671, 2023/12
Přesně tolik elektrické energie Německo dovezlo v období leden–září 2023 (přesněji od dubna, kdy ukončilo provoz svých posledních jaderných...
 

Když houba napadne ledvinuuzamčeno

4. 12. 2023  |  Vesmír 102, 672, 2023/12
Špičkové experimentální vybavení posouvá hranice poznání. Mikroskopie nejen objevila buňky, ale její technologické pokroky nám umožnily nahlédnout...
 

Druhý život zapomenutých a opomenutých

30. 10. 2023  |  Vesmír 102, 607, 2023/11
Anatomie – kdysi základ medicíny založený na pitvě mrtvol, dnes disciplína využívající virtuální počítačové modely – poskytuje hezký příklad...
 

Kolosální sluneční bouře před 14 373 lety

30. 10. 2023  |  Vesmír 102, 612, 2023/11
O největší kdy zaznamenané sluneční erupci svědčí nález subfosilních stromů na březích řeky Drouzet v jižní Francii. Pro určení stáří fosilního...
 

Tleskání je také věda

2. 10. 2023  |  Vesmír 102, 542, 2023/10
Dva akustici z technické univerzity na Krétě se zabývali výzkumem, jak nejlépe tleskat. Možná bychom byli v pokušení říci „Jejich starosti na naši...
 

Divočáci v roli svědků

2. 10. 2023  |  Vesmír 102, 543, 2023/10
Radioaktivní cesium straší veřejnost hlavně v souvislosti s dosud nejvážnější katastrofou jaderné elektrárny způsobenou nekompetentním vedením,...
 

Kosmické koště

2. 10. 2023  |  Vesmír 102, 542, 2023/10
Kromě funkčních satelitů se na oběžných drahách pohybuje o několik řádů vyšší počet kosmického smetí – objektů lidského původu. Nejsou to jen již...
 

Mikrogravitace ovlivňuje mozek

4. 9. 2023  |  Vesmír 102, 466, 2023/9
Neuroložky Rachael Seidlerová a Heather McGregorová se spolupracovníky vyšetřovaly mozky 30 astronautů před jejich starty do kosmu a po jejich...
 

Savci nebyli pouze kořistí

4. 9. 2023  |  Vesmír 102, 469, 2023/9
Pouze paleontologové rozeznají na obr. býložravého dinosaura druhu Psitacosaurus lujiatunensis a do něho zakousnutého savce druhu Repenomamus...
 

Klidné Slunce a záření gama

4. 9. 2023  |  Vesmír 102, 469, 2023/9
Tok gama záření v oblasti energií 0,5–2,6 TeV překvapil nečekanou antikorelací s 11letým cyklem sluneční aktivity. Tok je totiž nejvyšší při...
 

Hledání nových materiálů

4. 9. 2023  |  Vesmír 102, 469, 2023/9
Levnější materiál, který se svými luminiscenčními nebo katalytickými vlastnostmi vyrovná těm, které jsou vyráběny z drahých vzácných prvků, je...
 

1 1 1

10. 7. 2023  |  Vesmír 102, 369, 2023/7
Velmi ambiciózní cíl americké iniciativy Energy Earthshot, vyhlášené v polovině roku 2021, je mj. snížit do konce dekády výrobní cenu zeleného...
 

Čočka versus zrcadlo

29. 5. 2023  |  Vesmír 102, 308, 2023/6
Zkonstruovat objektiv mikroskopu, který poskytuje velké rozlišení (tj. má velkou numerickou aperturu), velkou pracovní vzdálenost a velké zorné...
 

Atomový interferometr

29. 5. 2023  |  Vesmír 102, 309, 2023/6
velikou motivací pro stavbu atomového interferometru je otázka, jaká je podstata temné hmoty. Mezi favority patří hypotetické velmi slabě...
 

Cesta do středu Mléčné dráhyuzamčeno

29. 5. 2023  |  Vesmír 102, 314, 2023/6
Astrofyzik Reinhard Genzel se výzkumu supermasivního objektu ve středu naší galaxie věnuje od poloviny sedmdesátých let. Desítky let vědeckého...
 

3,9995

2. 5. 2023  |  Vesmír 102, 247, 2023/5
Narozeninový problém je dosti známá úloha z kombinatoriky. Ve dvacátých letech minulého století ji obecně matematicky formuloval F. P. Ramsay...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]