Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 627

Ve zkratce

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 294, 1999/5
Biochemik Thomas Cech, nositel Nobelovy ceny za rok 1989, byl jmenován příštím prezidentem nadace Howarda Hugha. O této filantropické nadaci...
 

Strasti a radosti mladých badatelů v Evropě

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 185, 1999/4
Z průzkumu provedeného v osmi evropských zemích (ve Spojeném království, Německu, Francii, Itálii, Holandsku, Švédsku, Švýcarsku a Španělsku)...
 

Struktura vlasu může prozradit rakovinu prsu

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 233, 1999/4
Vlas žen s rakovinou prsu prokazuje změny, které je možné odhalit pomocí synchrotronového záření. V dvojitě slepém šetření vlasů zdravých i...
 

Uhlíkové nanotrubičky aneb Umíte zvážit jednotlivý virus?

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 233, 1999/4
Doslova miniaturní torzní váhy připomíná zařízení na připojeném obrázku níže. K tomu, aby uhlíkovou nanotrubičku bylo možné použít k zvážení částic...
 

Prodloužení sezony růstu

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 233, 1999/4
Analýza dat o aktivitě rostlin a zvířat za více než 30 posledních let ukazuje, že od počátku 60. let se růstová sezona prodloužila celkem o 10,8...
 

Ztráty ozonu v arktické troposféře

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 234, 1999/4
Během arktického jara dramaticky ubývá ozon nejen ve stratosféře, ale také v troposféře. Bývá to spojováno se zvýšenou koncentrací BrO a možná...
 

Řízené uvolňování léku z mikročipu

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 234, 1999/4
Mikrotechnologie umožnily vyrobit aktivní zařízení, které obsahuje pumpy a písty mikroskopických rozměrů a umožňuje řízené uvolňování vhodného...
 

Toxin Mycobakterium ulcerans

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 234, 1999/4
Většina patogenních bakterií produkuje toxiny, které hrají roli při genezi nemoci. Avšak pro Mycobacterium tuberculosis a M. leprae nebyl žádný...
 

Ve zkratce

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 234, 1999/4
Přes odpor některých fyziků a chemiků jmenoval ruský ministerský předseda Jevgenij Primakov ministrem pro vědu Michajla Kirpičnikova, fyzika, který...
 

Věda na národní úrovni

5. 3. 1999  |  Vesmír 78, 125, 1999/3
„Nemáme jinou alternativu než vstoupit do EU a účastnit se jejích výzkumných programů,“ cituje časopis Science prof. R. Zahradníka v souboru článků...
 

Kvantové síto

5. 3. 1999  |  Vesmír 78, 173, 1999/3
Kvantová mechanika ještě dlouho nevyčerpá svou zásobu překvapení. O Heisenbergově principu neurčitosti se dnes předpokládá, že je znám snad i...
 

Jádro HIV-1

5. 3. 1999  |  Vesmír 78, 174, 1999/3
Informace o tom, že za aids vděčíme pojídání šimpanzího masa, proběhla veškerým tiskem. Jak to však je s výzkumem viru HIV? Genom viru HIV-1 je...
 

Ženy a interdisciplinární výzkum

5. 3. 1999  |  Vesmír 78, 174, 1999/3
Téměř tři čtvrtiny z 5 675 oslovených vědců odpovědělo, že jsou zapojeni do interdisciplinárního výzkumu (definovaného jako projekty, ke kterým je...
 

Vzduch jako jeden z živlů

5. 2. 1999  |  Vesmír 78, 70, 1999/2
Ve snaze poskytnout co nejširší pohled na základní témata životního prostředí sdružili V. Bratrych a M. Lupáč na 40 odborníků k projektu, jehož...
 

BENJAMIN KURAS: Češi na vlásku. Příručka národního přežívání.

5. 2. 1999  |  Vesmír 78, 98, 1999/2
Výklad legend, mýtů a historických událostí od praotce Čecha až po současnost. Benjamin Kuras o své útlé knížce říká: Ani v nejmenším se tato...
 

Ve zkratce

5. 2. 1999  |  Vesmír 78, 114, 1999/2
Znalost elasticity a textury zemského jádra je klíčová pro interpretaci seizmologických dat, tedy také vlastnosti železa za tlaku 220 GPa. Nature...
 

Ovlivnění počasí galaktickým kosmickým zářením

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 53, 1999/1
Dánský fyzik Henrik Svensmark hledal odpověď na otázku, zda sluneční aktivita může olivňovat klima. Zjistil, že během posledního slunečního cyklu...
 

Kriminalisté mohou zjistit požití Rohypnolu

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 54, 1999/1
Rohypnol je účinné sedativum, které bývá předepisováno např. na silnou nespavost. Ve Spojených státech nebyl nikdy schválen, ale Evropa byla...
 

Ve zkratce

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 54, 1999/1
V prosinci 1998 byl zahájen provoz v síti TEN-155, která je schopna přenášet 155 megabitů za sekundu. Cílem je propojit výzkumné organizace 16...
 

Dizertační práce na internetu

5. 12. 1998  |  Vesmír 77, 705, 1998/12
Současná praxe, kdy mladý badatel výsledky své práce, které sepsal na počítači, vytiskne v několika kopiích a posléze uloží v knihovně, je obskurní...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]