Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 627

Osamělost zvyšuje riziko vzniku diabetu 2. typu

31. 10. 2022  |  Vesmír 101, 658, 2022/11
Výskyt diabetu 2. typu v posledních desetiletích rostl tak rychle, že někteří epidemiologové mluví o „skryté pandemii“. Hledání příčin nemoci je...
 

Kdy lepší je opravdu lepší

31. 10. 2022  |  Vesmír 101, 661, 2022/11
Protiintuitivní zjištění, že posílení silniční sítě může zhoršit její funkčnost, popsal matematik Dietrich Braess (viz článek Magdaleny Hykšové,...
 

Bouřky zdrojem hydroxylových radikálů

3. 10. 2022  |  Vesmír 101, 599, 2022/10
Již bylo známo, že výboje v bouřkových mracích produkují velká množství reaktivních radikálů hydroxylu (OH*) a hydroperoxylu (HO2*), které hrají...
 

Teplota uvnitř buněk

3. 10. 2022  |  Vesmír 101, 600, 2022/10
Měřit teplotu uvnitř buněk nebo dokonce uvnitř jediné organely s přesností několika desetin stupně Celsia? Není to nemožné. Alespoň to tvrdí...
 

Joanna Williamsová: Akademické svobody ve věku konformity (Jak čelit strachu z poznání)

3. 10. 2022  |  Vesmír 101, 649, 2022/10
Akademické svobody jsou nezbytným předpokladem pro to, aby bylo možné zpochybnit dominantní ortodoxie, aby vědění zůstalo otevřené a aby mohlo...
 

Krása fyzikálních rovnic

5. 9. 2022  |  Vesmír 101, 510, 2022/9
Boční stěnu Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského zdobí od poloviny června tohoto roku Heyrovského-Ilkovičova rovnice. Praha se tím stala...
 

Robotické chapadélko

5. 9. 2022  |  Vesmír 101, 515, 2022/9
Konstruktéři a materiáloví inženýři se při hledání nových materiálů či konstrukci různých zařízení nezřídka inspirovali přírodou. Rámec inspirace...
 

Kofein a nakupování

5. 9. 2022  |  Vesmír 101, 517, 2022/9
Kofein je legální stimulant. Může vypití šálku kávy před nákupem ovlivnit vaši chuť nakupovat? Šetření, které provedli ve Francii a ve Španělsku,...
 

Kdy stabilita není nejlepší řešení

11. 7. 2022  |  Vesmír 101, 417, 2022/7
Přenos tepla konvektivním prouděním je důležitý proces nejen v atmosféře, kde významně ovlivňuje vývoj počasí, ale také v průmyslu nebo dokonce v...
 

75,88 s

11. 7. 2022  |  Vesmír 101, 418, 2022/7
Díky SERENDIPIDITĚ se podařilo naměřit dosud nejdelší periodu pulzů radiových emisí neutronových hvězd. Totiž při pozorování dvojhvězdy Vela X-1 v...
 

Bezbolestné testování laktátu, alkoholu a glukózy

11. 7. 2022  |  Vesmír 101, 419, 2022/7
Mikrojehly se v medicíně již používají nejen k vpravení léčiva do spodních vrstev kůže (viz Vesmír 99, 259, 2020/5). Nejsou však vhodné pro...
 

Farmy větrných elektráren

11. 7. 2022  |  Vesmír 101, 419, 2022/7
Větrná elektrárna Ch. F. Brushe, která byla v provozu v letech 1888–1908, s výškou asi 25 metrů dosahovala výkonu 12 kW. Rotory dnešních větrných...
 

„Rakovina“ betonu

30. 5. 2022  |  Vesmír 101, 346, 2022/6
Tímto hovorovým termínem někdy označují materiáloví vědci důsledky reakcí alkalických iontů a oxidu křemičitého v roztocích v pórech betonu....
 

Hyperuniformní neuspořádaná textura

30. 5. 2022  |  Vesmír 101, 349, 2022/6
Účinnost tenkých fotovoltaických článků lze zvýšit úpravou jejich povrchu. Od křemíkových vrstev o tloušťce zhruba 1 mikrometru se většina světla...
 

Neinvazivní testování rakoviny kůže

30. 5. 2022  |  Vesmír 101, 349, 2022/6
Levné a malé (ruční) zařízení využívající k zobrazení kožních nádorů milimetrových vln by se brzy mohlo stát běžným vybavením ambulance...
 

Životnost baterií

30. 5. 2022  |  Vesmír 101, 349, 2022/6
Jizhou Li se spolupracovníky získali pomocí rentgenové tomografie trojrozměrné snímky katod lithium-iontových baterií po 10 a po 50 cyklech...
 

Přepólování magnetického pole aktivního galaktického jádra v „živém“ přenosu

30. 5. 2022  |  Vesmír 101, 379, 2022/6
Plyny a prach padající do černé díry v jádrech galaxií vytvářejí kolem nich akreční disk. V něm se různými procesy zahřívají a jsou zdrojem záření...
 

Neutronový bumbrlíček

2. 5. 2022  |  Vesmír 101, 278, 2022/5
V roce 2017 bylo pozorováno první splynutí dvou neutronových hvězd. O neutronových hvězdách víme, že vznikají při výbuchu supernov typu II nebo...
 

Kirigami a EKG

2. 5. 2022  |  Vesmír 101, 281, 2022/5
Pro identifikaci nemocí, zejména v ranných stadiích, je často zapotřebí dlouhodobě monitorovat zdravotní stav. Např. z abnormalit záznamu EKG lze...
 

Suroviny a přechod k čisté energeticeuzamčeno

4. 4. 2022  |  Vesmír 101, 224, 2022/4
Uzavření hranic vyvolané pandemií covidu-19, byť neúplné, mělo kromě jiného za následek, že otázka kritických surovin znovu vystoupila do popředí....
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]